Veteriner.CC
 Ana Sayfa Kütüphane Macar fiği yetiştiriciliği
 

Kütüphane

Veteriner.CC Hastalıklar

 Veteriner Hekim

 1. Veteriner Hekim Andı
 2. Uluslararası hayvan hakları yasası
 3. Hayvan türlerine göre bazı rakamsal fizyolojik değerler

 Hayvansal Ürünler

 1. Yumurta

 Hayvan Besleme

 1. Caramba
 2. Sorgum ve Sudan otu
 3. Silaj
 4. Macar Fiğ
 5. Yonca
 6. Buzağıların bakım ve beslenmesi
 7. Gebe düve ve ineklerin bakım beslenmesi
 8. Süt ineklerinin bakım ve beslenmesi
 9. Yaş Pancar Posası Yeni içerik

 Suni Tohumlama

 1. Dişi üreme organları
 2. Kalıtsal resesif genlerle oluşan hastalıklar
 3. ABD Pedigri Sözlüğü
 4. Embriyo Transferi
 5. Etçi sığır ırklarında boğa seçim kriterleri ve pedigri bilgileri
 6. En uygun tohumlama zamanı (inek,koyun,keçi ve kısrak)
 7. İneklerde gebelik teşhisi
 8. Koyun ve Keçilerde gebelik teşhisi
 9. Kısraklarda gebelik teşhisi
 10. Çiftlik hayvanlarında döl verimini etkileyen hastalıklar

 Kanun ve Yönetmelikler

 1. Etlerin teftiş talimatı
 2. 3285 sayılı HSZK'nun 4. Maddesine göre İhbarı mecburi hastalıklar hakkında tebliğ

 Holstein Top 100 TPI List

 1. Ağustos (August) 2014
 2. Nisan (April) 2013
 3. Ağustos (August ) 2011
 4. Nisan (April) 2011
 5. Aralık (December) 2010
 6. Nisan (April) 2010
 7. Ocak (January) 2010
 8. Ağustos (August) 2009
 9. Nisan (April) 2009
 10. Ocak (January) 2009
 11. Ağustos (August) 2008
 12. Nisan (April) 2008
 13. Ağustos (August) 2007
 14. Mayıs (May) 2007
 15. Şubat (February) 2007
 16. Kasım (November) 2006
 17. Ağustos (August )2005

MACAR FİĞİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

Macar fiği yetiştiriciliği ( www.veteriner.cc )

   Fiğler tek yıllık yem bitkileridir. Fiğ serin iklim bölgelerinde yazlık, sıcak iklim bölgelerinde ise kışlık olarak yetiştirilmektedir. Nemli ve serin iklimlerde iyi gelişme gösterir. Kuraklık arttıkça gelişme geriler. Sahil kesimlerinde kışlık olarak yetiştirilmektedir. Fiğ tarımına en uygun topraklar iyi drenajlı, tınlı topraklardır. Su tutma kapasitesi iyi, orta ve ağır topraklarda fiğ tarımına uygundur. Toprakta bir miktar kireç bulunması da gerekmektedir. Kumlu topraklarda ancak iyi bir gübreleme ile yetiştirilebilir. Fiğ otu çok besleyici ve lezzetlidir. Özellikle süt inekleri için uygun bir yemdir. Kıraç bölgelerimizde vazgeçilmez bir münavebe bitkisidir.

   Sonbahar ekimi için tahılların hasadından sonra toprağın yüzlek olarak işlenmesi ve sonbaharda daha derin bir sürüm yapılarak tırmık veya sürgü ile tohum ekilir. İlkbahar ekimi için sonbaharda tarla sürülür, ilkbaharda tırmık çekilerek tohum ekilir. EKİM ZAMANI VE ŞEKLİ Ekim zamanı sonbahar yağışlarından sonra ekim-kasım aylarıdır. İlkbahar ekiminde ise olabildiğince erken ekim yapılmalıdır. Fiğlerin sapları zayıf olduğundan, sülükleri ile tutunarak gelişmektedirler. Bunun içinde tahıl türleri veya diğer buğdaygillerle yetiştirilirler. Fiğler yulaf arpa gibi tek yıllık tahıllarla karışık yetiştirildiklerinde, atılacak tohum miktarı tahılın oranı ölçüsünde (½, 1/3, ¼) azaltılır. Ekim sıraya veya serpme şeklinde yapılabilir. Sıraya ekimde dekara 8-10 kg, serpme ekimde 12-15 kg fiğ tohumu atılmaktadır. Örneğin bir dekara 10 kg Macar fiği ve 5 kg. yulaf tohumu atılır. Ekim derinliği 4-6 cm olmalıdır.

Macar fiği yetiştiriciliği ( www.veteriner.cc )

 GÜBRELEME:

   Fiğ ekilecek yere daha önce baklagil yem bitkisi ekili ise dekara 2 kg, ekili değilse dekara 4 kg azotlu gübre verilmelidir. Ot verimi için dekara 4 kg, tohum üretimi için ise dekara 8 kg fosfor atılması gereklidir.

Macar fiği yetiştiriciliği ( www.veteriner.cc )

 HASAT:

   Hasat zamanı verim ve kaliteyi etkiler. Biçim zamanı geciktikçe kuru ot verimi artar, kalite düşer. Fiğlerde ot için hasat çiçeklenme başlangıç döneminde özellikle çiçeklerin %25 açtıkları zaman yapılır. Tohum için hasat alttaki ilk baklaların oluştuğu, tam olarak dolduğu ve kahverengi renk alıp açılmaya hazır oldukları devrede yapılır. Verim ortalama 500-750 kg/da kuru ottur. Ot gölgede sehpa üzerinde kurutularak yaprak kaybı en aza indirilmeye çalışılmalıdır.

 DERLEYEN: Vet. Hek. Hüseyin DEMİRTAŞ

 
Veteriner.CC

 

Copyright © 2007 - 2013 Veteriner.CC®
Her Hakkı Saklıdır - All right reserved