Veteriner.CC
 Ana Sayfa Kütüphane Macar fiği yetiştiriciliği
 

Kütüphane

Veteriner.CC Hastalıklar

 Veteriner Hekim

 1. Veteriner Hekim Andı
 2. Uluslararası hayvan hakları yasası
 3. Hayvan türlerine göre bazı rakamsal fizyolojik değerler

 Hayvansal Ürünler

 1. Yumurta

 Hayvan Besleme

 1. Caramba
 2. Sorgum ve Sudan otu
 3. Silaj
 4. Macar Fiğ
 5. Yonca
 6. Buzağıların bakım ve beslenmesi
 7. Gebe düve ve ineklerin bakım beslenmesi
 8. Süt ineklerinin bakım ve beslenmesi
 9. Yaş Pancar Posası Yeni içerik

 Suni Tohumlama

 1. Dişi üreme organları
 2. Kalıtsal resesif genlerle oluşan hastalıklar
 3. ABD Pedigri Sözlüğü
 4. Embriyo Transferi
 5. Etçi sığır ırklarında boğa seçim kriterleri ve pedigri bilgileri
 6. En uygun tohumlama zamanı (inek,koyun,keçi ve kısrak)
 7. İneklerde gebelik teşhisi
 8. Koyun ve Keçilerde gebelik teşhisi
 9. Kısraklarda gebelik teşhisi
 10. Çiftlik hayvanlarında döl verimini etkileyen hastalıklar

 Kanun ve Yönetmelikler

 1. Etlerin teftiş talimatı
 2. 3285 sayılı HSZK'nun 4. Maddesine göre İhbarı mecburi hastalıklar hakkında tebliğ

 Holstein Top 100 TPI List

 1. Ağustos (August) 2014
 2. Nisan (April) 2013
 3. Ağustos (August ) 2011
 4. Nisan (April) 2011
 5. Aralık (December) 2010
 6. Nisan (April) 2010
 7. Ocak (January) 2010
 8. Ağustos (August) 2009
 9. Nisan (April) 2009
 10. Ocak (January) 2009
 11. Ağustos (August) 2008
 12. Nisan (April) 2008
 13. Ağustos (August) 2007
 14. Mayıs (May) 2007
 15. Şubat (February) 2007
 16. Kasım (November) 2006
 17. Ağustos (August )2005

MACAR FİĞİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

Macar fiği yetiştiriciliği ( www.veteriner.cc )

   Fiğler tek yıllık yem bitkileridir. Fiğ serin iklim bölgelerinde yazlık, sıcak iklim bölgelerinde ise kışlık olarak yetiştirilmektedir. Nemli ve serin iklimlerde iyi gelişme gösterir. Kuraklık arttıkça gelişme geriler. Sahil kesimlerinde kışlık olarak yetiştirilmektedir. Fiğ tarımına en uygun topraklar iyi drenajlı, tınlı topraklardır. Su tutma kapasitesi iyi, orta ve ağır topraklarda fiğ tarımına uygundur. Toprakta bir miktar kireç bulunması da gerekmektedir. Kumlu topraklarda ancak iyi bir gübreleme ile yetiştirilebilir. Fiğ otu çok besleyici ve lezzetlidir. Özellikle süt inekleri için uygun bir yemdir. Kıraç bölgelerimizde vazgeçilmez bir münavebe bitkisidir.

   Sonbahar ekimi için tahılların hasadından sonra toprağın yüzlek olarak işlenmesi ve sonbaharda daha derin bir sürüm yapılarak tırmık veya sürgü ile tohum ekilir. İlkbahar ekimi için sonbaharda tarla sürülür, ilkbaharda tırmık çekilerek tohum ekilir. EKİM ZAMANI VE ŞEKLİ Ekim zamanı sonbahar yağışlarından sonra ekim-kasım aylarıdır. İlkbahar ekiminde ise olabildiğince erken ekim yapılmalıdır. Fiğlerin sapları zayıf olduğundan, sülükleri ile tutunarak gelişmektedirler. Bunun içinde tahıl türleri veya diğer buğdaygillerle yetiştirilirler. Fiğler yulaf arpa gibi tek yıllık tahıllarla karışık yetiştirildiklerinde, atılacak tohum miktarı tahılın oranı ölçüsünde (½, 1/3, ¼) azaltılır. Ekim sıraya veya serpme şeklinde yapılabilir. Sıraya ekimde dekara 8-10 kg, serpme ekimde 12-15 kg fiğ tohumu atılmaktadır. Örneğin bir dekara 10 kg Macar fiği ve 5 kg. yulaf tohumu atılır. Ekim derinliği 4-6 cm olmalıdır.

Macar fiği yetiştiriciliği ( www.veteriner.cc )

 GÜBRELEME:

   Fiğ ekilecek yere daha önce baklagil yem bitkisi ekili ise dekara 2 kg, ekili değilse dekara 4 kg azotlu gübre verilmelidir. Ot verimi için dekara 4 kg, tohum üretimi için ise dekara 8 kg fosfor atılması gereklidir.

Macar fiği yetiştiriciliği ( www.veteriner.cc )

 HASAT:

   Hasat zamanı verim ve kaliteyi etkiler. Biçim zamanı geciktikçe kuru ot verimi artar, kalite düşer. Fiğlerde ot için hasat çiçeklenme başlangıç döneminde özellikle çiçeklerin %25 açtıkları zaman yapılır. Tohum için hasat alttaki ilk baklaların oluştuğu, tam olarak dolduğu ve kahverengi renk alıp açılmaya hazır oldukları devrede yapılır. Verim ortalama 500-750 kg/da kuru ottur. Ot gölgede sehpa üzerinde kurutularak yaprak kaybı en aza indirilmeye çalışılmalıdır.

 DERLEYEN: Vet. Hek. Hüseyin DEMİRTAŞ

 
Veteriner.CC

 

Copyright © 2007 - 2013 Veteriner.CC®
Her Hakkı Saklıdır - All right reserved

HP0-821 HP0-823 HP0-841 HP0-850 HP0-874 HP0-876 HP0-914 HP0-918 HP0-919 HP0-920 HP0-921 HP0-922 HP0-A01 M2050-653 M2050-654 M2060-237 M2070-227 M2070-640 M2070-740 M2080-241 M2080-663 M2090-194 M2090-226 M2090-234 M2090-639 M2110-231 M2140-648 M2140-649 646-222 646-223 646-227 646-228 646-229 646-230 646-276 646-301 646-361 646-362 646-363 646-364 646-365 646-391 646-392 646-393 646-561 646-562 646-563 646-573 646-574 646-578 646-580 70-564 exam 70-565 exam 70-565 exam 70-566 exam 70-567 exam 70-568 exam 70-569 exam 70-571 exam 70-571 exam 70-573 exam 70-573 exam 70-573 exam 70-576 exam 70-576 exam 70-576 exam 70-577 exam 70-579 exam 70-580 exam 70-582 exam 70-583 exam 70-583J exam 642-522 exam 642-523 exam 642-524 exam 642-531 exam 642-532 exam 642-533 exam 642-541 exam 642-542 exam 642-544 exam 642-545 exam 642-551 exam 642-552 exam 642-564 exam 642-565 exam 642-566 exam 642-567 exam 642-577 exam 642-582 exam 642-583 exam 642-584 exam 000-102 000-103 000-104 000-105 000-106 000-107 000-108 000-109 000-111 350-029 350-030 350-040 350-050 350-060 350-080 351-001 351-018 351-050 351-080 352-001 400-051 400-101 412-600 500-005 500-051 500-201 500-254 500-285 600-199 630-005 630-008 640-444 640-460 640-461 640-553 640-554 640-692 640-721 640-722 640-760 640-792 640-801 640-802 MB2-422 MB2-423 MB2-498 MB2-631 MB2-632 MB2-633 MB2-634 MB2-700 MB2-701 MB2-702 MB2-703 MB2-866 MB2-867 MB2-867J MB2-868 MB2-876 MB3-207 MB3-208 MB3-209 MB3-210 MB3-214 MB3-215 MB3-216 MB3-230 MB3-234 MB3-408 MB3-409 MB3-412