Veteriner.CC
 Ana Sayfa Arı Yetiştiriciliği Ana Arı Verme Yöntemleri
 

ARI YETİŞTİRİCİLİĞİ

ARICILIK
 1. Arıcılık ve arıcılık tipleri
 2. Ülkemizdeki problemleri
 3. Arıcılığa nasıl başlanır
 4. Kovan çeşitleri ve ölçüleri
 5. İlkbahar bakımı
 6. Oğul mevsimi
 7. Bal dönemi ve hasat'ı
 8. Sonbahar ve kış bakımı
 9. Arı birleştirme
 10. Arıların bakımı
 11. Ana arı üretme yöntemleri
 12. Ana arı verme yöntemleri
 13. Sahipsiz arıları kovana alma
 14. Kovan yerini değiştirme
 15. Körük yakma
 16. Tarım ilaçları

 Arı Irkları

 1. Arı ırkları
 2. Bal arısı ve taksonomisi
 3. Arı anatomisi
 4. Arı ailesi
 5. Arıların üremesi ve sosyal düzen

 Arı Ürünleri

 1. Bal
 2. Polen
 3. Arı Sütü
 4. Propolis
 5. Balmumu
 6. Arı zehiri
 7. Apiterapi

 Arı Hastalıkları

 1. Amerikan yavru çürüklüğü
 2. Avrupa yavru çürüklüğü
 3. Varroa hastalığı
 4. Nosema hastalığı
 5. Arı biti
 6. Dizanteri (Adi ishal)
 7. Kireç hastalığı
 8. Taş hastalığı
 9. Torba hastalığı
 10. Trachea paraziti
 11. Uyuz (Arı akarı)
 12. Petek güvesi
 13. Eşşek arısı
 14. Karıncalar
 15. Arı kuşu
 16. Fare,Kirpi,Ayı
 17. Yakı böceği
 18. Küçük kovan böceği

ANA ARI VERME YÖNTEMLERİ:

 Gerek koloni ana arılarının değiştirilmesi gerekse kovan sayısını çoğaltmak amacıyla yeni oluşturulan kolonilere ana arı kazandırılmasında değişik yöntemler uygulanabilmektedir.

 Küçük koloniler yeni bir ana arıyı daha kolay kabul ederken güçlü koloniler benzer kolaylıkla kabul etmeyebilirler. Ana arı kabulüne kovan içi ve dışı şartlar etkilemekle birlikte yumurtlayan bir ana arı yumurtlamayan bir ana arıya göre daha kolay kabul edilir.

 Yeni bir ana arı verilecek koloninin eski ana arısı dışarı alınıp öldürülmelidir. Ana arısı daha önceden herhangi bir nedenden dolayı yok olmuşsa bu kolonide bulunan ana arı yüksükten bozulmalıdır. Bu işlemlerden sonra bir koloniye ana arı kazandırmanın en emin yolu ana arının kafes içinde verilmesidir. Bu amaçla ana arı kafesi, arıların yoğun bulunduğu yavrulu iki çerçeve arasına kafesin delikleri (aralıkları) çerçeve boşluğuna ve kafesin kekli bölmesi kovan tabanına bakacak şekilde yerleştirilir. Kafesin kek içeren kenarındaki ince kısım kesilerek arıların keki yemesi sonucu ana arının kendiliğinden serbest kalması ya da ana arı kafesinde kesme işlemi yapmadan ana arının koloniye verilişinden iki gece sonra kafesin çerçeveler üzerinde arıcı tarafından açılarak ana arının serbest kalması sağlanır.

 Ana arının kafes içinde kolonide iki gece geçirmesi ana arının kabulü için yeterlidir. Ancak çok güçlü kolonilerde ana arının ret edilebilme riskini yok etmek için; en üst katla altındaki kat arasına çivi ucu ile delinmiş gazete kağıdı konularak ana arı yine kafes içinde 3-4
arılı-yavrulu çerçeve bulunduran üst katta kabul ettirilir ve 2-3 gün sonra katlar arasındaki gazete kağıdı kullanılarak koloni yeniden düzenlenir.

 Eğer arazide nektar akımı az ise, ana arı kafesi konulduktan sonra koloniyi şurupla beslemek ana arının kabul edilmeme riskini azaltır.

 Eğer ana arı kafesi bulunmuyorsa, pratik olarak bir kibrit kutusu da bu iş için kullanılabilir. Kibrit kutusunun etrafına havalandırma ve ana arının beslenmesi için delikler açılır. Ana arı kafesinde olduğu gibi içine ana arı konulan kibrit kutusu yavrulu çerçevelerin arasına konur. Arılar 2-3 gün içinde kibrit kutusunu parçalayarak ana arının dışarı çıkmasını sağlarlar.

 Başka bir yöntem de şerit şeklinde kesilmiş suni petek parçasını kıvırarak ana arı yüksüğüne benzeyen bir şekil elde ederek ana arıyı bunun içine koymaktır. Petek yine ana arının hava alması ve beslenmesi için çeşitli yerlerinden delinir.

 
Veteriner.CC

Copyright © 2007 - 2021 Veteriner.CC®
Her Hakkı Saklıdır - All right reserved