Veteriner.CC
 Ana Sayfa Hastalıklar Üçgün Hastalığı
 

Hastalıklar

Veteriner.CC Hastalıklar
 1. Abomazum Deplasmanları Yeni içerik
 2. Abomazum Ülseri Yeni içerik
 3. Agalaksia
 4. Akut Metritis (Rahim İltihabı) Yeni içerik
 5. Akut rumen asidozu
 6. Apityalismus
 7. Bakteriyel Böbrek hastalığı
 8. Basit İndigesyon Yeni içerik
 9. Brucellozis
 10. Botulismus
 11. B.S.E. (Deli Dana Hastalığı)
 12. Buzağı ishalleri
 13. Cryptosporodiosis
 14. Coryza gangrenosa bovum (CGB)
 15. Çiçek Hastalığı
 16. Delibaş Hastalığı (Coenurus Cerebralis) Yeni içerik
 17. Dil Hastalıkları
 18. Diş Hastalıkları
 19. Domuz Gribi
 20. EHD - Geyik Hastalığı
 21. Ektima Yeni içerik
 22. Enterotoksemi
 23. Farengitis
 24. Gebelik Toksemisi Yeni içerik
 25. Hipokalsemi (Süt Humması) Yeni içerik
 26. Kara Hastalık
 27. Keçi ciğer ağrısı
 28. Ketozis Yeni içerik
 29. Kıl Dökülmesi Yeni içerik
 30. Kızıl ağız hastalığı (Yersiniosis)
 31. Kronik rumen asidozu
 32. Kuduz (Rabies)
 33. Kurşun Zehirlenmesi (Plumbism)
 34. Listeriozis
 35. LSD
 36. Mantar (Darmatomikozis) Yeni içerik
 37. Mastitis Yeni içerik
 38. Mavi Dil Hastalığı (Bluetongue)
 39. Nokra (Hypodermosis) Yeni içerik
 40. Omasum konstipasyonu
 41. Oestrus ovis (Burun Kurdu) Yeni içerik
 42. Ön Mide Hastalıkları
 43. Özefagus daralması
 44. Özefagus genişlemesi
 45. Özefagus spazmı
 46. Özefagus tıkanması
 47. Özefagus yangısı
 48. Pika Yeni içerik
 49. Piyeten
 50. Pityalismus
 51. Pneumoni (Akciğer Enfeksiyonu) Yeni içerik
 52. RPT
 53. Rumen Timpanisi Yeni içerik
 54. Siğil (Kutan Papillamatoz) Yeni içerik
 55. Stomatitis
 56. Şap
 57. Şarbon (Antrax)
 58. Tetanoz
 59. Toxoplasmosis
 60. Tüberküloz
 61. Tükrük bezinin yangısı
 62. Tükrük taşı
 63. Üç gün Hastalığı
 64. Yanıkara
 65. Yutak hastalıkları
 66. Yün Yeme Hastalığı Yeni içerik

SIĞIRLARDA ÜÇGÜN HASTALIĞI - HUMMASI (BOVİNE EPHEMERAL FEVER)

    Yaz aylarında enzootiler halinde görülen ve üç günlük ateşli devresi olan viral bir enfeksiyondur. Öldürücü bir hastalık olmamakla beraber , süt verimi düşmesine neden olduğu için ekonomik önemi vardır. Ayrıca mastitis'e karşı duyarlılığı artırır. Östrusu geciktirir.

    Etiyoloji ve Epidemiyoloji:

    Rhabdovirüslar'dan bir virus tarafından meydana getirilir. Virüsün 4 serotipi vardır. Deneysel olarak hamster ve farelere nakledilebilir.

    Kontak suretiyle bulaşma olmaz. Virüs sokucu sinekler tarafından nakledilir. Bir çok bölgede , sokucu sineklerin bol olduğu yaz aylarında görülür. Ülkemizde de görülmektedir.

    Hastalığın yeni girdiği yerlerde morbidite %100 dolaylarında çıkar. Enzooti bölgelerinde %5-10 dolayında görülür.

    Sadece sığırlara mahsus bir hastalıktır. 6 aylıktan büyük danalarda ve her yaştaki sığırlarda rastlanır. Kolostrum antikorları buzağıları en az 3 ay korur. Besili hayvanlar zayıflara kıyasla hastalığı daha şiddetli geçirir.

    İnkubasyon süresi 2-10 gündür. Virüs lenf yumruları , akciğer ve dalakta ürer. Viremi devresini takiben , lenf yumrularına ve kaslara lokalize olur.

    Semptomlar:

    Ani olarak beden ısısı artar , süt verimi düşer , iştah azalır. Solunum sayısı ve kalp frekansı yükselir. Seroz burun ve gözyaşı akıntıları görülür. Bazı hastalarda hafif ishal vardır. Hayvan sürekli başını sallar. Kaslarda titremeler vardır. İskelet kasları takatsizdir. Hayvan yatmak ister. Boyun , sırt ve omuz kaslarında şişlikler meydana gelmiş olabilir.

    Hastalığın 2. günü ilk günkü semptomlar devam eder. Kaslardaki ağrı , tutuk yürüyüş hali daha belirgin hale gelmiştir. Klonik kas kontraksiyonları şekillenebilir. Akut furbur'dekine benzer şekilde vücudunu tutar.

    Üçüncü gün beden ısısı, solunum ve nabız  nispeten düşme eğilimine girer. Hayvan yemeye içmeye başlar. Fakat kaslardaki tutukluk 2-3 gün daha devam eder. Hastaların tümü 3-5 gün içinde klinik şifaya kavuşur.

    Bazı gebe inekler " abortus " yapabilir. Yanlış yutma sonucu " aspirasyon pnömoni "şekillenmesi de olagandır. Ender olarak deri altı empysem i ve akciger emphysemi ile de komplike olabilir.

    Otopsi Bulguları:

    Lenf yumruları şiş , ödemli , serozalar hiperemik , yer yer peteşilerle bezeli , abomazum hiperemik , barsak mukozası hiperemik , eklemlerde synovial membranlarda dejeneratif bozukluklar, bazen akciger emphysem i ve brochiolitis tablosu saptanır.

    Tedavi:    En yakın Veteriner Hekiminize başvurunuz.

    Kontrol:

 1. Yaz mevsiminde sokucu sineklerle mücadele edilir.
 2. Ephemeral fever e karşı "ölü " ve "adjuvantlı atenue virus aşıları" geliştirilmiştir. Bu aşılar sinek mevsiminden önce 2 defa uygulanmaktadır.

 DERLEYEN: Vet. Hek. Hayri YENİYURT
  KAYNAK   :
Aytuğ C.N. (1991) Sığır Hastalıkları 2. Baskı Tüm Vet 330-331

 
Veteriner.CC

Copyright © 2007 - 2021 Veteriner.CC®
Her Hakkı Saklıdır - All right reserved