Veteriner.CC
 Ana Sayfa Hastalıklar Pika (Toprak yalama)
 

Hastalıklar

Veteriner.CC Hastalıklar
 1. Abomazum Deplasmanları Yeni içerik
 2. Abomazum Ülseri Yeni içerik
 3. Agalaksia
 4. Akut Metritis (Rahim İltihabı) Yeni içerik
 5. Akut rumen asidozu
 6. Apityalismus
 7. Bakteriyel Böbrek hastalığı
 8. Basit İndigesyon Yeni içerik
 9. Brucellozis
 10. Botulismus
 11. B.S.E. (Deli Dana Hastalığı)
 12. Buzağı ishalleri
 13. Cryptosporodiosis
 14. Coryza gangrenosa bovum (CGB)
 15. Çiçek Hastalığı
 16. Delibaş Hastalığı (Coenurus Cerebralis) Yeni içerik
 17. Dil Hastalıkları
 18. Diş Hastalıkları
 19. Domuz Gribi
 20. EHD - Geyik Hastalığı
 21. Ektima Yeni içerik
 22. Enterotoksemi
 23. Farengitis
 24. Gebelik Toksemisi Yeni içerik
 25. Hipokalsemi (Süt Humması) Yeni içerik
 26. Kara Hastalık
 27. Keçi ciğer ağrısı
 28. Ketozis Yeni içerik
 29. Kıl Dökülmesi Yeni içerik
 30. Kızıl ağız hastalığı (Yersiniosis)
 31. Kronik rumen asidozu
 32. Kuduz (Rabies)
 33. Kurşun Zehirlenmesi (Plumbism)
 34. Listeriozis
 35. LSD
 36. Mantar (Darmatomikozis) Yeni içerik
 37. Mastitis Yeni içerik
 38. Mavi Dil Hastalığı (Bluetongue)
 39. Nokra (Hypodermosis) Yeni içerik
 40. Omasum konstipasyonu
 41. Oestrus ovis (Burun Kurdu) Yeni içerik
 42. Ön Mide Hastalıkları
 43. Özefagus daralması
 44. Özefagus genişlemesi
 45. Özefagus spazmı
 46. Özefagus tıkanması
 47. Özefagus yangısı
 48. Pika Yeni içerik
 49. Piyeten
 50. Pityalismus
 51. Pneumoni (Akciğer Enfeksiyonu) Yeni içerik
 52. RPT
 53. Rumen Timpanisi Yeni içerik
 54. Siğil (Kutan Papillamatoz) Yeni içerik
 55. Stomatitis
 56. Şap
 57. Şarbon (Antrax)
 58. Tetanoz
 59. Toxoplasmosis
 60. Tüberküloz
 61. Tükrük bezinin yangısı
 62. Tükrük taşı
 63. Üç gün Hastalığı
 64. Yanıkara
 65. Yutak hastalıkları
 66. Yün Yeme Hastalığı Yeni içerik

PİKA (TOPRAK YALAMA - YEME)

   Hayvanların yem niteliğinde olmayan tahta parçaları, bez, paçavra, naylon, toprak, kemik, kıl yumağı ve metal cisimler gibi maddeleri yemeleri pika olarak değerlendirilir.

   Etiyolojisi:

   Metabolizma bozuklukları sonucu gelişir. Vücutta ki alkali rezervin azalması ( sodyum klorür azlığı), rasyonda kalsiyum/fosfor oranının dengesiz oluşu, hayvansal protein yetersizliği, fosfor yetersizliği, buzağılarda D vitamini eksikliği, bakır ve kobalt eksikliği, dengesiz ve tek taraflı beslenme, bakır mangan, kobalt ekskliği ve stres faktörleri pikanın etiyolojisinde rol oynar.

   Semptomlar:

   Sığır, buzağı ve keçilerin beslenme yetersizliği, rasyondaki mineral madde noksanlıkları veya kış aylarında kalitesiz yemlerle beslenme nedeniyle hayvanlar birbirlerini ve insanların üstlerini yalama eğilimi gösterir. Hayvanlar yemlikleri ve duvarları yalarlar. Bez, toprak, taş, odun, kemik ve poşet gibi gıda niteliği taşımayan maddeleri yerler. Koyun ve kuzularda yün yeme en belirgin pika şeklidir.

   Proflaksi:

   Pika belirtisi gösteren hayvanlarda mineral madde, iz element düzeyleri ölçülerek sağaltım buna göre yönlendirilmelerdir. Rasyonun dengeli ve yeterli kalitede olmasına özen gösterilmelidir. Bu tür rasyonla beslenen hayvanlarda pika bir iki hafta içinde kendiliğinden ortadan kalkar. Hayvanların yemlerine tuz, D vitamini, fosfor, bakır, kobalt, manganez içeren premiksler ilave edilmeli ve önlerinde yalama taşı bulundurulmalıdır.

   Tedavi:

   Veteriner Hekiminize danışınız!

   Derleyen: Veteriner Hekim Tolga GÜNDÜZ

   Kaynak:

 • Prof. Dr. Yusuf GÜL (Geviş Getiren Hayvanların İç Hastalıkları)

 
Veteriner.CC

Copyright © 2007 - 2021 Veteriner.CC®
Her Hakkı Saklıdır - All right reserved