Veteriner.CC
 Ana Sayfa Hastalıklar Agalaksi Hastalığı
 

Hastalıklar

Veteriner.CC Hastalıklar
 1. Abomazum Deplasmanları Yeni içerik
 2. Abomazum Ülseri Yeni içerik
 3. Agalaksia
 4. Akut Metritis (Rahim İltihabı) Yeni içerik
 5. Akut rumen asidozu
 6. Apityalismus
 7. Bakteriyel Böbrek hastalığı
 8. Basit İndigesyon Yeni içerik
 9. Brucellozis
 10. Botulismus
 11. B.S.E. (Deli Dana Hastalığı)
 12. Buzağı ishalleri
 13. Cryptosporodiosis
 14. Coryza gangrenosa bovum (CGB)
 15. Çiçek Hastalığı
 16. Delibaş Hastalığı (Coenurus Cerebralis) Yeni içerik
 17. Dil Hastalıkları
 18. Diş Hastalıkları
 19. Domuz Gribi
 20. EHD - Geyik Hastalığı
 21. Ektima Yeni içerik
 22. Enterotoksemi
 23. Farengitis
 24. Gebelik Toksemisi Yeni içerik
 25. Hipokalsemi (Süt Humması) Yeni içerik
 26. Kara Hastalık
 27. Keçi ciğer ağrısı
 28. Ketozis Yeni içerik
 29. Kıl Dökülmesi Yeni içerik
 30. Kızıl ağız hastalığı (Yersiniosis)
 31. Kronik rumen asidozu
 32. Kuduz (Rabies)
 33. Kurşun Zehirlenmesi (Plumbism)
 34. Listeriozis
 35. LSD
 36. Mantar (Darmatomikozis) Yeni içerik
 37. Mastitis Yeni içerik
 38. Mavi Dil Hastalığı (Bluetongue)
 39. Nokra (Hypodermosis) Yeni içerik
 40. Omasum konstipasyonu
 41. Oestrus ovis (Burun Kurdu) Yeni içerik
 42. Ön Mide Hastalıkları
 43. Özefagus daralması
 44. Özefagus genişlemesi
 45. Özefagus spazmı
 46. Özefagus tıkanması
 47. Özefagus yangısı
 48. Pika Yeni içerik
 49. Piyeten
 50. Pityalismus
 51. Pneumoni (Akciğer Enfeksiyonu) Yeni içerik
 52. RPT
 53. Rumen Timpanisi Yeni içerik
 54. Siğil (Kutan Papillamatoz) Yeni içerik
 55. Stomatitis
 56. Şap
 57. Şarbon (Antrax)
 58. Tetanoz
 59. Toxoplasmosis
 60. Tüberküloz
 61. Tükrük bezinin yangısı
 62. Tükrük taşı
 63. Üç gün Hastalığı
 64. Yanıkara
 65. Yutak hastalıkları
 66. Yün Yeme Hastalığı Yeni içerik

AGALAKSİ HASTALIĞI (SÜT KESEN HASTALIĞI)

    Süt kesen Hastalığı; koyun ve keçilerde meme iltihabı, süt kesilmesi, göz iltihabı, eklem şişlikleri, ve topallığa neden olan bulaşıcı, mikrobik bir hastalıktır.

 Etken:

   Hastalık etkeni Mycoplasma agalactiae adı verilen bir mikroptur.

 Bulaşma:

   Hastalığa; sağım, bakım, besleme ve hijyen koşullarının iyi olmadığı işletmelerde daha fazla rastlanır. Hastalık mikrobu hasta hayvanların sütü ve gözyaşı akıntısı ile dışarı çıkar. Sağlam hayvanlara süt sağanların elleri ile bulaşır. Ağız yoluyla bulaşmada mümkündür. Hasta hayvanların dışında taşıyıcı adı verilen hayvanlarda hastalığın yayılmasında etkilidir. (taşıyıcılar hastalık belirtisi göstermeyip etrafa hastalık etkenini saçan hayvanlardır)

 Hastalık Belirtileri:

   Hastalığa yakalanan hayvanlarda ilk belirti vücut ısısının hafif yükselmesidir. Daha sonra memeler, gözler ve eklemlerde belirtiler çıkmaya başlar.

   Memeler: Süt verme dönemindeki hayvanlarda meme iltihamı gelişir. Süt birden bire çok azalır. Sağılan sıvı süt niteliğini yitirmiştir. Değişik renklerde, su gibi, içinde pıhtılar bulunan bir hal almıştır. Sonradan meme körelir, küçülür ve hiç süt alınamaz.

   Eklemler: Hayvanlarda topallık gözlenir. Bacaklardaki eklemler şişmiş ve sıcaktır. Bazen eklemler zamanla açılır ve içinden bulanık sıvı akar. Sonradan bu akıntı irinli hale gelir. Hayvanlar aşırı derecede zayıflar.

   Gözler: Hastalığın sürüde ileri derece yayıldığı durumlarda erkek ve dişi hayvanların bir veya iki gözlerinde kızarıklık, irinli akıntı ve çapaklanma gözlenir. Gözün renkli kısmı beyaz ve bulanık bir hal alır. Göz şişer ve büyür. Zamanla körlük oluşur. Hayvan gözlerini sağa sola sürerek kaşır ve yaralanmasına neden olur.

   Sürüde; meme, göz ve eklem belirtilerinin üçü birden bulunabileceği gibi biri veya ikisi de bulunabilir. Ancak göz belirtilerine meme ve eklem belirtilerinden daha az rastlanır.

   Süt kesen hastalığında ölümler nadiren görülür. Hastalığı hafif geçiren hayvanlar kendiliğinden iyileşir.

 Teşhis:

Bir koyun ve keçi sürüsünde, dişilerde aniden süt azalması, erkek ve dişilerde topallık ve eklem şişlikleri ile bazı hayvanlarda körlük belirtileri gözlendiğinde süt kesen hastalığı akla gelmeli ve hemen veteriner hekim çağrılmalıdır.

   Veteriner hekim eğer gerekli görürse hastalığın kesin teşhisi için laboratuara süt numunesi gönderir. Bu hastalığın laboratuar tahlili uzun sürdüğünden bu arada tedaviye başlar.

 Tedavi:

   Hastalığın daha fazla yayılmasını engellemek için hastalar sağlamlardan ayrılır. Hastalığın çok ilerlemediği durumlarda iyileşme mümkündür.

   Bu hastalıkta erken tedavi memeni körelmesini önlemek için çok önemlidir. Eğer geç kalınırsa memeden bir daha süt alınamayabilir. Veteriner hekim hastalığın yerleştiği yere tedavisini yapar. Kas içi antibiyotik, göz damlası veya merhemi, meme başından uygulanan antibiyotik tüp ilaçlar verilir.

   Hasta memelerin boşaltılması çok önemlidir. Hasta hayvanlar sağlamlardan sonra sağılır, sağımdan sonra eller iyice yıkanır ve memeden çıkan süt benzeri iltihaplı akıntı gömülerek imha edilir.

 Korunma:

   Sağım sırasında hijyen kurallarına uyulmalı ve usulüne göre, meme zedelenmeden sağım yapılmalıdır. Sütü bozuk olan hayvanların sütleri sağa sola dökülmeyip imha edilmeli ve böyle hayvanlar sağıldıktan sonra eller yıkanmalıdır. Hastalık çıkan sürülerde hastalar ve sağlamlar ayrılır. Hastalığın hayvandan hayvana sağımcıların elleriyle  bulaştığı unutulmamalıdır.

   En etkili korunma yöntemi aşılamadır. Aşı yalnız sağlam hayvanlara uygulanır ve hastalıktan korunmayı sağlar. Hasta hayvana aşının bir faydası olmadığı için uygulanmaz. Aşılar hayvanlara veteriner hekimler tarafından uygulanır. Gebeliğin son iki ayı ile doğumdan sonraki 2 ay içinde aşı uygulanmaz. Koruyucu etkisi uygulandıktan 3 ay sonra başlar ve 6 ay süren koruma sağlar. Süt veren hayvanlarda aşılamadan sonra süt veriminde kısa süreli hafif azalma normaldir.


   DERLEYEN   :
 Vet. Hek. Hüseyin DEMİRTAŞ

 
Veteriner.CC

Copyright © 2007 - 2021 Veteriner.CC®
Her Hakkı Saklıdır - All right reserved