Veteriner.CC
 Ana Sayfa Hastalıklar Apityalismus
 

Hastalıklar

Veteriner.CC Hastalıklar
 1. Abomazum Deplasmanları Yeni içerik
 2. Abomazum Ülseri Yeni içerik
 3. Agalaksia
 4. Akut Metritis (Rahim İltihabı) Yeni içerik
 5. Akut rumen asidozu
 6. Apityalismus
 7. Bakteriyel Böbrek hastalığı
 8. Basit İndigesyon Yeni içerik
 9. Brucellozis
 10. Botulismus
 11. B.S.E. (Deli Dana Hastalığı)
 12. Buzağı ishalleri
 13. Cryptosporodiosis
 14. Coryza gangrenosa bovum (CGB)
 15. Çiçek Hastalığı
 16. Delibaş Hastalığı (Coenurus Cerebralis) Yeni içerik
 17. Dil Hastalıkları
 18. Diş Hastalıkları
 19. Domuz Gribi
 20. EHD - Geyik Hastalığı
 21. Ektima Yeni içerik
 22. Enterotoksemi
 23. Farengitis
 24. Gebelik Toksemisi Yeni içerik
 25. Hipokalsemi (Süt Humması) Yeni içerik
 26. Kara Hastalık
 27. Keçi ciğer ağrısı
 28. Ketozis Yeni içerik
 29. Kıl Dökülmesi Yeni içerik
 30. Kızıl ağız hastalığı (Yersiniosis)
 31. Kronik rumen asidozu
 32. Kuduz (Rabies)
 33. Kurşun Zehirlenmesi (Plumbism)
 34. Listeriozis
 35. LSD
 36. Mantar (Darmatomikozis) Yeni içerik
 37. Mastitis Yeni içerik
 38. Mavi Dil Hastalığı (Bluetongue)
 39. Nokra (Hypodermosis) Yeni içerik
 40. Omasum konstipasyonu
 41. Oestrus ovis (Burun Kurdu) Yeni içerik
 42. Ön Mide Hastalıkları
 43. Özefagus daralması
 44. Özefagus genişlemesi
 45. Özefagus spazmı
 46. Özefagus tıkanması
 47. Özefagus yangısı
 48. Pika Yeni içerik
 49. Piyeten
 50. Pityalismus
 51. Pneumoni (Akciğer Enfeksiyonu) Yeni içerik
 52. RPT
 53. Rumen Timpanisi Yeni içerik
 54. Siğil (Kutan Papillamatoz) Yeni içerik
 55. Stomatitis
 56. Şap
 57. Şarbon (Antrax)
 58. Tetanoz
 59. Toxoplasmosis
 60. Tüberküloz
 61. Tükrük bezinin yangısı
 62. Tükrük taşı
 63. Üç gün Hastalığı
 64. Yanıkara
 65. Yutak hastalıkları
 66. Yün Yeme Hastalığı Yeni içerik

APİTYALİSMUS

   Tükürük salgılanmasının azalması veya tamamen durması nedeniyle ortaya çıkan ağız kuruluğu demektir.

   Etiyoloji:

 • Atropin  preparatlarının uygulanması,

 • Ateşli hastalıklar ve korku halleri,

 • Dehidrasyon ve eksikkozise neden olan hastalıklar (şiddetli ishal, poliüri, aşırı terleme, rumen asidozisi, Ostium retikulo-omazi’nin tıkanması gibi),

 • Nadiren bazı tükürük bezi hastalıklarında (salya taşları, yangı vs.) oluşur.

   Hastalık belirtileri:

 • Mukozaların kuruluğu, az miktarda, çok koyu kıvamda ve yapışkan salya ve aşırı susuzluk karakteristik bulgulardır.

 • Bol su verilerek ağız kuruluğu giderilmediği zaman dil kurur ve pas bağlar, ağız fena kokar, lokmalar çiğnenip yutulamaz.

   Sağaltım:

 • Bikarbonat solüsyonu (bir bardak suda bir çay kaşığı yemek sodası) ve tuz solüsyonu (bir bardak suda bir çay kaşığı sofra tuzu) ile sık sık ağız'ın yıkanması faydalı etki yapar.

 • Sürekli ateş ve dehidrasyon hallerinde sıvı-elektrolit tedavisi yapılır (Ör. Fizyolojik tuzlu su, % 5'lik dekstroz, fizyolojik tuzlu su içinde %5 dekstroz, laktatlı ringer solusyonu gibi).

 • Parasempatik etkili ilaçlardan arekolin veya pilokarpin uygulamaları salya sekresyonunu geçici olarak uyarır (pilokarpin, %1’lik solusyondan at ve sığırlara 100–200 mg, koyun ve keçilere 10–50 mg s.c.)

 • Ancak apityalismus olaylarında esas hastalığın tedavisi önemlidir.

   EDİTÖR: Prof. Dr. Yusuf GÜL

   KAYNAK: Geviş Getiren Hayvanların İç Hastalıkları

 
Veteriner.CC

Copyright © 2007 - 2021 Veteriner.CC®
Her Hakkı Saklıdır - All right reserved