Veteriner.CC
 Ana Sayfa Hastalıklar Basit İndigesyon (Hazımsızlık)
 

Hastalıklar

Veteriner.CC Hastalıklar
 1. Abomazum Deplasmanları Yeni içerik
 2. Abomazum Ülseri Yeni içerik
 3. Agalaksia
 4. Akut Metritis (Rahim İltihabı) Yeni içerik
 5. Akut rumen asidozu
 6. Apityalismus
 7. Bakteriyel Böbrek hastalığı
 8. Basit İndigesyon Yeni içerik
 9. Brucellozis
 10. Botulismus
 11. B.S.E. (Deli Dana Hastalığı)
 12. Buzağı ishalleri
 13. Cryptosporodiosis
 14. Coryza gangrenosa bovum (CGB)
 15. Çiçek Hastalığı
 16. Delibaş Hastalığı (Coenurus Cerebralis) Yeni içerik
 17. Dil Hastalıkları
 18. Diş Hastalıkları
 19. Domuz Gribi
 20. EHD - Geyik Hastalığı
 21. Ektima Yeni içerik
 22. Enterotoksemi
 23. Farengitis
 24. Gebelik Toksemisi Yeni içerik
 25. Hipokalsemi (Süt Humması) Yeni içerik
 26. Kara Hastalık
 27. Keçi ciğer ağrısı
 28. Ketozis Yeni içerik
 29. Kıl Dökülmesi Yeni içerik
 30. Kızıl ağız hastalığı (Yersiniosis)
 31. Kronik rumen asidozu
 32. Kuduz (Rabies)
 33. Kurşun Zehirlenmesi (Plumbism)
 34. Listeriozis
 35. LSD
 36. Mantar (Darmatomikozis) Yeni içerik
 37. Mastitis Yeni içerik
 38. Mavi Dil Hastalığı (Bluetongue)
 39. Nokra (Hypodermosis) Yeni içerik
 40. Omasum konstipasyonu
 41. Oestrus ovis (Burun Kurdu) Yeni içerik
 42. Ön Mide Hastalıkları
 43. Özefagus daralması
 44. Özefagus genişlemesi
 45. Özefagus spazmı
 46. Özefagus tıkanması
 47. Özefagus yangısı
 48. Pika Yeni içerik
 49. Piyeten
 50. Pityalismus
 51. Pneumoni (Akciğer Enfeksiyonu) Yeni içerik
 52. RPT
 53. Rumen Timpanisi Yeni içerik
 54. Siğil (Kutan Papillamatoz) Yeni içerik
 55. Stomatitis
 56. Şap
 57. Şarbon (Antrax)
 58. Tetanoz
 59. Toxoplasmosis
 60. Tüberküloz
 61. Tükrük bezinin yangısı
 62. Tükrük taşı
 63. Üç gün Hastalığı
 64. Yanıkara
 65. Yutak hastalıkları
 66. Yün Yeme Hastalığı Yeni içerik

BASİT İNDİGESYON (HAZIMSIZLIK)

   Ön midedeki mikrobiyel ve biyokimyasal dengenin bozulmasıyla karakterize bir sindirim sistemi  disfoksiyonu  durumudur. Özetle ön midelerde biyokimyasal aktivitenin bozulmasıyla sindirim kapasitesindeki azalma , hazımsızlık durumudur.

   Etiyolojisi:

 1. Ani rasyon değişiklikleri

 2. Kötü kaliteli yemler ( donmuş,küflü,yabancı cisim )

 3. Kimyasal maddeler

 4. Uzun süreli antibiyotik kullanımı

 5. Kaba / konsantre  yem oranı

 6. Stres

   Semptomlar:

   Hafif vakalarda; sadece verim kaybı , iştahsızlık ve geviş getirme sayısında düşüş gözlenir. Bazen ishal ve timpani (şişkinlik) göze çarpar  .

   İlerlemiş vakalarda; Yemi reddetme , geviş getirmeme, sık sık eruksiyon ve timpani göze çarpar .

   Kronik vakalarda;  Sık sık nüksedici timpani (şişlik) gözlenir. Timpani genellikle yemlemeden 3-5 saat sonra gözlenir. Sindirim yetersizliğine bağlı olarak işkembede gıdai dolgunluk ve dilatasyon ortaya çıkar .Uzaktan bakıldığında karın bölgesi oldukça büyük ve ventrale doğru sarkık görülür. Hayvanda sürekli bir açlık hissi mevcuttur. Hayvanlarda gıda niteliğinde olmayan maddeleri yeme (PİKA) eğilimi görülür . İştahı iyi olmasına rağmen şiddetli zayıflama ve tüy yapısında bozulmalar (kaba ve mat kıllar) görülür. Süt ve döl verimi kayıpları yaşanır.

 1. İştahta azalma ve zamanla durma

 2. Geviş getirmede azalma ve durma

 3. Süt veriminde düşüş

 4. İşkembede şişkinlik,   katı hamurumsu, sulu ya da gazlı dolgun bir görünüm

 5. Dışkı yapısında bozukluk,  kötü koku bazı durumlarda ishal

   Diagnoz:

   Şayet sürüde süt ve süt yağı miktarında belirgin azalmalar, canlı ağırlık kayıpları, ketozis olgularında artış gözleniyorsa bu hastalıktan şüphelenilir . Ayrıca beslenme şartlarının bilinmesi, yem analizleri veya rasyonun terkibi ve diğer klinik semptomlar teşhise yardım eder.

   Prognoz:

   Basit olaylarda prognoz iyidir. Tedaviye kısa sürede cevap alınmazsa daha ciddi bir hastalığın varlığı düşünülmelidir.

   Tedavi:

   Veteriner Hekiminize danışınız!

   Derleyen: Veteriner Hekim Tolga GÜNDÜZ

   Kaynak:

 • Prof. Dr. Yusuf GÜL (Geviş Getiren Hayvanların İç Hastalıkları)

 
Veteriner.CC

Copyright © 2007 - 2021 Veteriner.CC®
Her Hakkı Saklıdır - All right reserved