Veteriner.CC
 Ana Sayfa Hastalıklar Ektima
 

Hastalıklar

Veteriner.CC Hastalıklar
 1. Abomazum Deplasmanları Yeni içerik
 2. Abomazum Ülseri Yeni içerik
 3. Agalaksia
 4. Akut Metritis (Rahim İltihabı) Yeni içerik
 5. Akut rumen asidozu
 6. Apityalismus
 7. Bakteriyel Böbrek hastalığı
 8. Basit İndigesyon Yeni içerik
 9. Brucellozis
 10. Botulismus
 11. B.S.E. (Deli Dana Hastalığı)
 12. Buzağı ishalleri
 13. Cryptosporodiosis
 14. Coryza gangrenosa bovum (CGB)
 15. Çiçek Hastalığı
 16. Delibaş Hastalığı (Coenurus Cerebralis) Yeni içerik
 17. Dil Hastalıkları
 18. Diş Hastalıkları
 19. Domuz Gribi
 20. EHD - Geyik Hastalığı
 21. Ektima Yeni içerik
 22. Enterotoksemi
 23. Farengitis
 24. Gebelik Toksemisi Yeni içerik
 25. Hipokalsemi (Süt Humması) Yeni içerik
 26. Kara Hastalık
 27. Keçi ciğer ağrısı
 28. Ketozis Yeni içerik
 29. Kıl Dökülmesi Yeni içerik
 30. Kızıl ağız hastalığı (Yersiniosis)
 31. Kronik rumen asidozu
 32. Kuduz (Rabies)
 33. Kurşun Zehirlenmesi (Plumbism)
 34. Listeriozis
 35. LSD
 36. Mantar (Darmatomikozis) Yeni içerik
 37. Mastitis Yeni içerik
 38. Mavi Dil Hastalığı (Bluetongue)
 39. Nokra (Hypodermosis) Yeni içerik
 40. Omasum konstipasyonu
 41. Oestrus ovis (Burun Kurdu) Yeni içerik
 42. Ön Mide Hastalıkları
 43. Özefagus daralması
 44. Özefagus genişlemesi
 45. Özefagus spazmı
 46. Özefagus tıkanması
 47. Özefagus yangısı
 48. Pika Yeni içerik
 49. Piyeten
 50. Pityalismus
 51. Pneumoni (Akciğer Enfeksiyonu) Yeni içerik
 52. RPT
 53. Rumen Timpanisi Yeni içerik
 54. Siğil (Kutan Papillamatoz) Yeni içerik
 55. Stomatitis
 56. Şap
 57. Şarbon (Antrax)
 58. Tetanoz
 59. Toxoplasmosis
 60. Tüberküloz
 61. Tükrük bezinin yangısı
 62. Tükrük taşı
 63. Üç gün Hastalığı
 64. Yanıkara
 65. Yutak hastalıkları
 66. Yün Yeme Hastalığı Yeni içerik

EKTİMA

   Kuzu ve oğlaklarda burun ucu, dudaklar ve ayaklarda, bazen de erişkin koyunların memelerinde kabuklu papüller ile karakterize, çok bulaşıcı viral bir hastalıktır. Hasta hayvanların etini yiyen insanlarda da bildirilmiştir. Hastalığa bilhassa ilkbahar ve yaz aylarında daha sık rastlanır.

   Etiyolojisi ve Patogenez:

   Hastalığın etkeni epitheliotrop bir virüstür. Virusun dış şartlarda dayanıklılığı çok fazladır. Özellikle kabuk ve kurumuş eksudat içinde olursa kuru ve sıcağa çok dirençlidir. Ahır ve merada yıllarca enfeksiyon yeteneğini korur. Enfeksiyon sürüde hayvandan hayvana direk temasla veya enfekte ağıl, ahır, otlak, çobanlar, araç ve gereçlerle indirek olarak bulaşır. Virus, vücudun herhangi bir yerindeki ( dudak, meme, ayak ve genital organlarda ) yara, çizik ve çatlaklardan vücuda girer. Epitelyum hücrelerinde artışıyla sırasıyla papül, püstül ve kabuklar oluşur, 14 gün içinde nedbe bırakmadan deri yüzeyleri tekrar iyileşir. Viremi oluşmaz, enfeksiyon lokal kalır ve iyi huylu seyreder. Fakat bakteriyel enfeksiyonlarla komplike olursa deri ve mukozalara tekrar yayılır. Hastalığın kendisi öldürücü olmamasına rağmen, hayvanın beslenmesini aksattığı için zayıflamalara ve diğer hastalıklara karşı direnç azalmalarına yol açar.

   Semptomlar:

   İnkübasyon süresi 8-10 gündür. Lezyonların yerleştiği yere göre hastalığın 3 formu görülür.

   Labial Form: En sık görülen formdur. Hastalık lezyonları , en çok dudak bölgesine yerleşir. Başlangıçta kızarık papüller şekillenir. Daha sonra bu papüller kabuklanır ve siğil görünümü alır. Lezyonların çapı gittikçe büyür ve çoğunlıkla birbirine yakın olanlar birleşerek daha büyük lezyonlara dönüşürler. Lezyonlar büyüdükçe hasta dokular, düzensiz poliferasyon nedeniyle daha belirgin bir durum alır ve sertleşirler. Daha sonra lezyonların üzeri boz-esmer renkte kabuklarla örtülür. Böyle lezyonlar adeta karnabahar görünümünü andırır. Bu kabuklar kaldırıldığında altında sert, kısmen irinle örtülü, kanayan  granülasyon  dokusu görünür. Kabuklar kaldırılmazsa iyileşme ilerledikçe kendiliğinden düşer. Bazı olaylarda göz kapakları, kulaklar, yanakların iç yüzü ve burun delikleri çevresinde de lezyonlar oluşabilir. Bu lezyonlar ağrılı olduğundan yem yemeyi engeller, hayvanlar zayıflar ve direnç azalması nedeniyle sekunder bakteriyel enfeksiyonlar ortaya çıkabilir. Lezyonlara sekunder olarak mikroorganizmalar bulaşmışsa dil, akciğerler ve rumendede benzeri lezyonlar gelişebilir.

    Ektima çoğunlukla ilk lezyonların ortaya çıkışından 10-20 gün sonra sürüde en şiddetli devreye girer. Lezyonlar genellikle 2-3 hafta içersinde iyileşebilir. Ülserleşme olmuşsa hastalık daha uzun süre devam eder. Ülserleşen lezyonlarda nekroz bakterileri üreyerek sepsise sebep olabilirler. Hastalığı atlatan hayvanlar bir daha yakalanmazlar.

   Pedal Form: Burada lezyonlar ayakların korona ve interdigital bölgerine yerleşir. Dudaklardaki lezyonlara benzerler, fakat büyüklükleri daha sınırlıdır ve topallığa neden olurlar.

   Genital Form: Lezyonlar skrotum, prepusium, meme, vulva ve anüste görülür. Bu bölgelerde şişkinlik ve hafif irinli sızıntı ortaya çıkar. Hastalıklı dokularda görülen lezyonlar dudak formundakilere benzer.

   Diagnoz:

   Klinik semptomlara göre teşhis konur. Ancak kesin teşhis marazi maddenin elektron mikroskopta muayenesi ile konur.

   Profilaksi:

   Hastalık mevsiminden birkaç hafta önce aşılama yapılmalıdır. Ektima aşıları hasta kuzulardan toplanan kabuklardan hazırlanır ve deriye skarifikasyon tarzında uygulanır. Hastalık çıkmayan bölgelerde aşı tatbik edilmez.

   Tedavi:

   Veteriner Hekiminize danışınız!

   Derleyen: Veteriner Hekim Tolga GÜNDÜZ

   Kaynak:

 • Prof. Dr. Yusuf GÜL (Geviş Getiren Hayvanların İç Hastalıkları)

 
Veteriner.CC

Copyright © 2007 - 2021 Veteriner.CC®
Her Hakkı Saklıdır - All right reserved