Veteriner.CC
 Ana Sayfa Hastalıklar Kara Hastalık ( Enfeksiyöz Nekrotik Hepatitis )
 

Hastalıklar

Veteriner.CC Hastalıklar
 1. Abomazum Deplasmanları Yeni içerik
 2. Abomazum Ülseri Yeni içerik
 3. Agalaksia
 4. Akut Metritis (Rahim İltihabı) Yeni içerik
 5. Akut rumen asidozu
 6. Apityalismus
 7. Bakteriyel Böbrek hastalığı
 8. Basit İndigesyon Yeni içerik
 9. Brucellozis
 10. Botulismus
 11. B.S.E. (Deli Dana Hastalığı)
 12. Buzağı ishalleri
 13. Cryptosporodiosis
 14. Coryza gangrenosa bovum (CGB)
 15. Çiçek Hastalığı
 16. Delibaş Hastalığı (Coenurus Cerebralis) Yeni içerik
 17. Dil Hastalıkları
 18. Diş Hastalıkları
 19. Domuz Gribi
 20. EHD - Geyik Hastalığı
 21. Ektima Yeni içerik
 22. Enterotoksemi
 23. Farengitis
 24. Gebelik Toksemisi Yeni içerik
 25. Hipokalsemi (Süt Humması) Yeni içerik
 26. Kara Hastalık
 27. Keçi ciğer ağrısı
 28. Ketozis Yeni içerik
 29. Kıl Dökülmesi Yeni içerik
 30. Kızıl ağız hastalığı (Yersiniosis)
 31. Kronik rumen asidozu
 32. Kuduz (Rabies)
 33. Kurşun Zehirlenmesi (Plumbism)
 34. Listeriozis
 35. LSD
 36. Mantar (Darmatomikozis) Yeni içerik
 37. Mastitis Yeni içerik
 38. Mavi Dil Hastalığı (Bluetongue)
 39. Nokra (Hypodermosis) Yeni içerik
 40. Omasum konstipasyonu
 41. Oestrus ovis (Burun Kurdu) Yeni içerik
 42. Ön Mide Hastalıkları
 43. Özefagus daralması
 44. Özefagus genişlemesi
 45. Özefagus spazmı
 46. Özefagus tıkanması
 47. Özefagus yangısı
 48. Pika Yeni içerik
 49. Piyeten
 50. Pityalismus
 51. Pneumoni (Akciğer Enfeksiyonu) Yeni içerik
 52. RPT
 53. Rumen Timpanisi Yeni içerik
 54. Siğil (Kutan Papillamatoz) Yeni içerik
 55. Stomatitis
 56. Şap
 57. Şarbon (Antrax)
 58. Tetanoz
 59. Toxoplasmosis
 60. Tüberküloz
 61. Tükrük bezinin yangısı
 62. Tükrük taşı
 63. Üç gün Hastalığı
 64. Yanıkara
 65. Yutak hastalıkları
 66. Yün Yeme Hastalığı Yeni içerik

KARA HASTALIK

(Enfeksiyöz Nekrotik Hepatitis)

   Koyunlarda ve bezende sığırlarda Cl.novyi  tip B toksinleri tarafından meydana getirilen ,karaciğer nekrozu ve toksemiyle  karakterize  bir toksienfeksiyöz hastalıktır.

Kara Hastalık ( Enfeksiyöz Nekrotik Hepatitis )

 Etiyoloji ve Patogenez:

   Etken Cl. Novyi toprakta ve hayvanların sindirim sisteminde fazla bulunur.Topraktaki Cl. Novyi sporları gıdalarla alınır. Bağırsak mukozasını geçerek karaciğere gelir. Uzun süre burada inaktif kalır. Fascioliasis e bağlı karaciğer harabiyetlerinde vejatatif hale geçerek ürer ve toksin salgılar. Fasciola (kelebek) invazyonlarının çok yoğun olduğu bölgelerde koyunlar arasında büyük kayıplara yol açan bir hastalıktır.

 Semptomlar:

   Hastalığın klinik seyrini takip etme pek mümkün değildir. Sonbahar ve kış aylarında besi durumu iyi olan erişkin koyunlar arasında (toklular ve ender olarak da sığırlar da rastlanır) ani ölümler görülür. Koyunlar hastalık belirtisi göstermeksizin ağılda veya merada ölü bulunurlar. Eğer semptomlar takip edilebilirse hastanın sürünün gerisinde kaldığı ayakta duramadığı, yürümek için zorlandığı, geri geri gittiği ve birkaç dakika içinde öldüğü tespit edilir.

Kara Hastalık ( Enfeksiyöz Nekrotik Hepatitis )

 Nekropsi:

   Otopside deri kuru,deri altı kan damarları dolgundur. Derinin iç kısmı siyah görünür. Bu görünümünden dolayı Kara Hastalık olarak bilinir. Karaciğer gri kahverengimsi renk almıştır. Karaciğer üzerinde fasciola  invazyonu tespit edilir. Otoliz hızlı gerçekleşir.

 Tanı:

   Klinik teşhis güçtür. Özellikle fasciola teşhiste nemli rol oynar.Kesin teşhis için laboratuvara steril şartlarda alınan numuneler gönderilir. Hastalık enterotoksemi ve bradzot ile karıştırılabilir.

 Tedavi ve korunma:

   Tedavi mümkün olmayıp, koruyucu aşısı bulunmaktadır. Hayvanlar çok sulak yerlerde otlatılmamalı ve fasciolasis ile mücadele aksatılmamalıdır.

 Kaynak: Geviş Getiren Hayvanların İç Hastalıkları Prof. Dr. Yusuf GÜL

 
Veteriner.CC

Copyright © 2007 - 2021 Veteriner.CC®
Her Hakkı Saklıdır - All right reserved