Veteriner.CC
 Ana Sayfa Hastalıklar Ketozis
 

Hastalıklar

Veteriner.CC Hastalıklar
 1. Abomazum Deplasmanları Yeni içerik
 2. Abomazum Ülseri Yeni içerik
 3. Agalaksia
 4. Akut Metritis (Rahim İltihabı) Yeni içerik
 5. Akut rumen asidozu
 6. Apityalismus
 7. Bakteriyel Böbrek hastalığı
 8. Basit İndigesyon Yeni içerik
 9. Brucellozis
 10. Botulismus
 11. B.S.E. (Deli Dana Hastalığı)
 12. Buzağı ishalleri
 13. Cryptosporodiosis
 14. Coryza gangrenosa bovum (CGB)
 15. Çiçek Hastalığı
 16. Delibaş Hastalığı (Coenurus Cerebralis) Yeni içerik
 17. Dil Hastalıkları
 18. Diş Hastalıkları
 19. Domuz Gribi
 20. EHD - Geyik Hastalığı
 21. Ektima Yeni içerik
 22. Enterotoksemi
 23. Farengitis
 24. Gebelik Toksemisi Yeni içerik
 25. Hipokalsemi (Süt Humması) Yeni içerik
 26. Kara Hastalık
 27. Keçi ciğer ağrısı
 28. Ketozis Yeni içerik
 29. Kıl Dökülmesi Yeni içerik
 30. Kızıl ağız hastalığı (Yersiniosis)
 31. Kronik rumen asidozu
 32. Kuduz (Rabies)
 33. Kurşun Zehirlenmesi (Plumbism)
 34. Listeriozis
 35. LSD
 36. Mantar (Darmatomikozis) Yeni içerik
 37. Mastitis Yeni içerik
 38. Mavi Dil Hastalığı (Bluetongue)
 39. Nokra (Hypodermosis) Yeni içerik
 40. Omasum konstipasyonu
 41. Oestrus ovis (Burun Kurdu) Yeni içerik
 42. Ön Mide Hastalıkları
 43. Özefagus daralması
 44. Özefagus genişlemesi
 45. Özefagus spazmı
 46. Özefagus tıkanması
 47. Özefagus yangısı
 48. Pika Yeni içerik
 49. Piyeten
 50. Pityalismus
 51. Pneumoni (Akciğer Enfeksiyonu) Yeni içerik
 52. RPT
 53. Rumen Timpanisi Yeni içerik
 54. Siğil (Kutan Papillamatoz) Yeni içerik
 55. Stomatitis
 56. Şap
 57. Şarbon (Antrax)
 58. Tetanoz
 59. Toxoplasmosis
 60. Tüberküloz
 61. Tükrük bezinin yangısı
 62. Tükrük taşı
 63. Üç gün Hastalığı
 64. Yanıkara
 65. Yutak hastalıkları
 66. Yün Yeme Hastalığı Yeni içerik

KETOZİS

   Sığırlarda asetonemi, asetonüri, hipoglisemi, karaciğer dejenerasyonu ve sindirim sisteminde fonksiyonel bozukluklara yol açan, karbonhidrat metabolizmasının bozukluğuna bağlı olarak ortaya çıkan, subakut ve kronik seyirli bir metabolizma hastalığıdır. Kanda glikoz seviyesinin düşmesi, karaciğer glikojeni ve diğer glikoz rezervlerinin tükenmesi, glikoneogenetik aktivitenin düşmesi, karaciğerde yağ dejenerasyonu ve vücutta keton cisimlerinin artışı ile karakterizedir.

   Etiyolojisi:

   Hastalığın ortaya çıkmasında etkili olan asıl nedenler; laktasyonun ilk aylarında artmış olan enerji ihtiyaçlarının karşılanamaması, rasyonların özelliği ve çeşitli akut ve kronik seyirli hastalıkların etkisi sonrasında oluşan ketozis olguları dört formda incelenebilir.

    Verilen yemlerdeki karbonhidrat miktarının azlığı dolayısıyla ön midelerde glikoz metabolizması azalmakta, buna karşın karaciğerde yağ metabolizması artmaktadır. Fakat laktasyondaki ineklerde verilen karbonhidrat miktarının azlığı devam ederse, hayvan enerji gereksinimini, yağ dokulardan veya diğer dokulardan karşılamak zorunda kalır, hastalık ilerleyerek klinik ketozise dönüşür.

     Rasyonların ketojenik özellikte (ketojenik silaj yemleri) olmaları, ayrıca lipojenik özellikte yemler; yağlı tohum küspeleri ve protein değeri yüksek, selüloz miktarı düşük rasyonlar ketozisin ortaya çıkmasında etkili olmaktadır. Laktasyonun ilk üç ayında bu tip yemler yedirildiğinde hastalık daha sık ortaya çıkmaktadır.

     Verilen rasyon yeterli ve dengeli olabilir, fakat hayvanın diğer hastalıklara bağlı olarak iştahı azalmış olabilir. Birçok hastalığın seyri sırasında veya sonrasında görülmektedir.  Asıl hastalığın sağaltılmasıyla ketozis kendiliğinden iyileşebilir.

   Semptomlar:

   Klinik semptomların şiddeti hipogliseminin derecesine, karaciğerin fonksiyonel yetersizliklerinin derecesine ve kan serumundaki keton cisimlerinin miktarına göre değişir. Hastalığın başlangıç dönemlerinde idrar, süt ve kanın biyokimyasal muayenelerinde; değişik dercede ketonüri, ketonemi, ketolakti, hipoglisemi ve bunlara bağlı klinik semptomlar dikkati çeker. Kinik ketozi sığırlarda iki forma seyreder.

   Sindirim Sistemi Formu; İlk ortaya çıkan semptomlar sindirim sistemi ve süt verimi ile ilgilidir. Hastalık doğumdan birkaç hafta sonra başlar ve yavaş gelişen bir indigasyonla seyreder. İştah birden azalır veya tamamen kesilir. Hayvan kuru ot yemeyi tercih eder, yemi seçerek alır ve yem alımı oldukça azalmıştır. Hayvanda su alımı azalmış, rumende atoni şekillenmiş ve sert bir kıvam almıştır. Dışkının kuru ve muhatla örtülü olduğu görülür. Defekasyon sıklığında azalma görülür. Sütün kıvamı koyulaşır, krema görüntüsünü andırır, kaynatıldığında pıhtılaşır ve lezzeti değişmiştir.

   Ketozis olaylarında hayvan durgun, hareket etmede isteksiz, karın çekik ve bel hafif kambur görünüştedir. Ketozisli ineklerin solunum havasında , deride, idrarında ve sütünde tipik bir aseton kokusu algılanır.

   Sinirsel Form; Ketoziste hastalığın başlamasından 5-10 gün sonra sinirsel semptomlar ortaya çıkar. Hasta agresif davranış sergiler, yem niteliğinde olmayan maddeleri yer, ayakları ile yere vurur, yemliklere çıkmak gibi sinirsel semptomlar gösterir. Dokunulduğunda, yürütüldüğünde, tespit edildiğinde, titreme, çırpınma ve saldırma hareketleri yapar. Şuuru bozulur. Diş gıcırtısı, yalama hareketleri, boş çiğneme hareketleri, böğürme, yürüyüşte koordinasyon bozuklukları ve sağa sola saldırma gibi semptomlar gösterir. Sinirsel semptomların ortaya çıkışından sonra hastalığın seyri nispeten hızlanır ve 3-4 gün içinde ayağa kalkamaz hale gelir.

   Diagnoz:

   Klinik bulgulara bakılarak tanımak mümkündür. Anemnez bilgileri, solunum havası ve derideki aseton kokusu hastalık şüphesini artırır. Klinik bulgularla birlikte süt ya da idrarda semikantitatif olarak mutlaka keton cisimlerinin varlığı aranmalıdır.

   Prognoz:

   Hayvanlar doğum öncesi iki ay kuruya alınmalıdır. Doğuma bir ay kala yavaş yavaş artırılarak dengeli rasyonlarla hayvanlar beslenmelidir. Doğum sonrası hayvanın artan gereksinimlerini sağlamak için rasyon dengeli bir şekilde düzenlenmelidir. Hayvanların aşırı yağlanmamasına ve zayıflamamasına dikkat edilmelidir. Rasyonlara yeterli miktarda kobalt, fosfor, mangan gibi iz elementler ve A vitamini ilave edilmeli, ayrıca doğumdan sonra 1-1,5 ay süreyle, günde 100 gr miktarında sodyum propiyanat yemle birlikte verilmelidir.

   Tedavi:

   Veteriner Hekiminize danışınız!

   Derleyen: Veteriner Hekim Tolga GÜNDÜZ

   Kaynak:

 • Prof. Dr. Yusuf GÜL (Geviş Getiren Hayvanların İç Hastalıkları)

 
Veteriner.CC

Copyright © 2007 - 2021 Veteriner.CC®
Her Hakkı Saklıdır - All right reserved