Veteriner.CC
 Ana Sayfa Hastalıklar Kıl - Yün Dökülmesi
 

Hastalıklar

Veteriner.CC Hastalıklar
 1. Abomazum Deplasmanları Yeni içerik
 2. Abomazum Ülseri Yeni içerik
 3. Agalaksia
 4. Akut Metritis (Rahim İltihabı) Yeni içerik
 5. Akut rumen asidozu
 6. Apityalismus
 7. Bakteriyel Böbrek hastalığı
 8. Basit İndigesyon Yeni içerik
 9. Brucellozis
 10. Botulismus
 11. B.S.E. (Deli Dana Hastalığı)
 12. Buzağı ishalleri
 13. Cryptosporodiosis
 14. Coryza gangrenosa bovum (CGB)
 15. Çiçek Hastalığı
 16. Delibaş Hastalığı (Coenurus Cerebralis) Yeni içerik
 17. Dil Hastalıkları
 18. Diş Hastalıkları
 19. Domuz Gribi
 20. EHD - Geyik Hastalığı
 21. Ektima Yeni içerik
 22. Enterotoksemi
 23. Farengitis
 24. Gebelik Toksemisi Yeni içerik
 25. Hipokalsemi (Süt Humması) Yeni içerik
 26. Kara Hastalık
 27. Keçi ciğer ağrısı
 28. Ketozis Yeni içerik
 29. Kıl Dökülmesi Yeni içerik
 30. Kızıl ağız hastalığı (Yersiniosis)
 31. Kronik rumen asidozu
 32. Kuduz (Rabies)
 33. Kurşun Zehirlenmesi (Plumbism)
 34. Listeriozis
 35. LSD
 36. Mantar (Darmatomikozis) Yeni içerik
 37. Mastitis Yeni içerik
 38. Mavi Dil Hastalığı (Bluetongue)
 39. Nokra (Hypodermosis) Yeni içerik
 40. Omasum konstipasyonu
 41. Oestrus ovis (Burun Kurdu) Yeni içerik
 42. Ön Mide Hastalıkları
 43. Özefagus daralması
 44. Özefagus genişlemesi
 45. Özefagus spazmı
 46. Özefagus tıkanması
 47. Özefagus yangısı
 48. Pika Yeni içerik
 49. Piyeten
 50. Pityalismus
 51. Pneumoni (Akciğer Enfeksiyonu) Yeni içerik
 52. RPT
 53. Rumen Timpanisi Yeni içerik
 54. Siğil (Kutan Papillamatoz) Yeni içerik
 55. Stomatitis
 56. Şap
 57. Şarbon (Antrax)
 58. Tetanoz
 59. Toxoplasmosis
 60. Tüberküloz
 61. Tükrük bezinin yangısı
 62. Tükrük taşı
 63. Üç gün Hastalığı
 64. Yanıkara
 65. Yutak hastalıkları
 66. Yün Yeme Hastalığı Yeni içerik

KIL - YÜN DÖKÜLMESİ

   Alopesi kılların dökülmesi ya da kayıp olması olarak tanımlanır. Bir çok sebebi olmasına karşın kongenital ve edinsel olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Doğuştan olan tipte kılların tamamı ya da bir bölümü dökülmüş ve ya kayıp olmuştur. Bunun tam tersine sonradan kazanılan (edinsel) alopesilerde neden ortadan kalkınca kıllar sağlıklı haline kavuşabilir.

   Etiyolojisi ve Patogenez:

   Kıl dökülmelerinin görüldüğü hastalıklar aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir:

   Doğmasal kıl dökülmelerinin görüldüğü hastalıklar:

   Hipotrichosis, epidermal displazi, kalıtsal ichtiyosis, kalıtsal generalize alopesi, kalıtsal simetrik alopesi, viral diyare, border disease, hipothiriodizmdir.

   Edinsel kıl dökülmelerinin görüldüğü hastalıklar:

 • Ektoparaziter hastalıklar; Bit enfestasyonları, uyuz

 • Mikotik hastalıklar; Dermatomikozis, dermatofiloz

 • Yangısal hastalıklar

 • Metabolizma hastalıkları; A vitamini, çinko, iyot yetersizliği

 • Hormonal bozukluklar

 • Beslenme bozukluğu

   Semptomlar:

   Doğuştan olan alopsilerde buzağı kılsız doğar. Vücut yüzeylerinde genellikle hiç kıl yoktur ya da bazı bölgelerinde çok az kıl vardır. Böyle doğuştan alopesili yavrunun yaşama şansı az olup kısa sürede ölürler.

   Genel kıl dökülmelerinde kıl sıklığında azalma ve seyrelme vardır. Lokal kıl dökülmelerinde başlangıçta sınırlı bir bölümde seyrelme ve tamamen kılsızlık görülür. Dökülmeler çevreye doğru ilerleyerek diğer kılları dökülmüş bölgelerle birleşerek daha büyük deri bölümlerini etkiler. Kılların dökülmüş olduğu bölgelerde kaşıntı görülmesi kıl dökülmesine neden olan hastalığa bağlıdır. Diğer bir ifade ile uyuz, bit, follikülitis, egzema gibi hastalıklar kaşıntı ve tüy dökülmesi ile seyrederken, kıl dökülmesine neden olan diğer hastalıklarda genellikle kaşıntı görülmez. Kılların dökülmüş olduğu deri bölümlerinde ödem, kepeklenme, ısı artışı ya da ısı azalması gibi diğer belirtiler gözlenir.

   Diagnoz:

   Kıl dökülmelerinin belirlenmesi kolay olmakla birlikte etiyolojinin ortaya konulması gerekir. Doğuştan olan kıl dökülmelerinin tanısı, yaş ve doğum halinin öğrenilmesi ile edinsel kıl dökülmelerine oranla kolaydır. Ektoparaziter kıl dökülmelerinin saptanmasında deri kazıntısı yapılmalıdır. Mikotik ve derinin yangısal hastalıklarında mantar veya bakteri kültüründen yararlanılabilir. Beslenmeye bağlı olduğu, beslenme şekli değiştirilerek kıl dökülmelerinin azalmasıyla saptanabilir. Diğer hastalıkların seyri esnasında oluşan kıl dökülmelerinde asıl hastalığa ait semptomlar araştırılmalıdır.

   Proflaksi:

   Yem ya da sulara B vitamini kompleksi, H, A ve E vitamini eklemesi yapılabilir. Bunun yanı sıra iz elementler  ve esansiyel aminoasitler verilebilir.

   Tedavi:

   Veteriner Hekiminize danışınız!

   Derleyen: Veteriner Hekim Tolga GÜNDÜZ

   Kaynak:

 • Prof. Dr. Yusuf GÜL (Geviş Getiren Hayvanların İç Hastalıkları)

 
Veteriner.CC

Copyright © 2007 - 2021 Veteriner.CC®
Her Hakkı Saklıdır - All right reserved