Veteriner.CC
 Ana Sayfa Hastalıklar Kurşun Zehirlenmesi (Plumbism)
 

Hastalıklar

Veteriner.CC Hastalıklar
 1. Abomazum Deplasmanları Yeni içerik
 2. Abomazum Ülseri Yeni içerik
 3. Agalaksia
 4. Akut Metritis (Rahim İltihabı) Yeni içerik
 5. Akut rumen asidozu
 6. Apityalismus
 7. Bakteriyel Böbrek hastalığı
 8. Basit İndigesyon Yeni içerik
 9. Brucellozis
 10. Botulismus
 11. B.S.E. (Deli Dana Hastalığı)
 12. Buzağı ishalleri
 13. Cryptosporodiosis
 14. Coryza gangrenosa bovum (CGB)
 15. Çiçek Hastalığı
 16. Delibaş Hastalığı (Coenurus Cerebralis) Yeni içerik
 17. Dil Hastalıkları
 18. Diş Hastalıkları
 19. Domuz Gribi
 20. EHD - Geyik Hastalığı
 21. Ektima Yeni içerik
 22. Enterotoksemi
 23. Farengitis
 24. Gebelik Toksemisi Yeni içerik
 25. Hipokalsemi (Süt Humması) Yeni içerik
 26. Kara Hastalık
 27. Keçi ciğer ağrısı
 28. Ketozis Yeni içerik
 29. Kıl Dökülmesi Yeni içerik
 30. Kızıl ağız hastalığı (Yersiniosis)
 31. Kronik rumen asidozu
 32. Kuduz (Rabies)
 33. Kurşun Zehirlenmesi (Plumbism)
 34. Listeriozis
 35. LSD
 36. Mantar (Darmatomikozis) Yeni içerik
 37. Mastitis Yeni içerik
 38. Mavi Dil Hastalığı (Bluetongue)
 39. Nokra (Hypodermosis) Yeni içerik
 40. Omasum konstipasyonu
 41. Oestrus ovis (Burun Kurdu) Yeni içerik
 42. Ön Mide Hastalıkları
 43. Özefagus daralması
 44. Özefagus genişlemesi
 45. Özefagus spazmı
 46. Özefagus tıkanması
 47. Özefagus yangısı
 48. Pika Yeni içerik
 49. Piyeten
 50. Pityalismus
 51. Pneumoni (Akciğer Enfeksiyonu) Yeni içerik
 52. RPT
 53. Rumen Timpanisi Yeni içerik
 54. Siğil (Kutan Papillamatoz) Yeni içerik
 55. Stomatitis
 56. Şap
 57. Şarbon (Antrax)
 58. Tetanoz
 59. Toxoplasmosis
 60. Tüberküloz
 61. Tükrük bezinin yangısı
 62. Tükrük taşı
 63. Üç gün Hastalığı
 64. Yanıkara
 65. Yutak hastalıkları
 66. Yün Yeme Hastalığı Yeni içerik

KURŞUN ZEHİRLENMESİ (PLUMBİSM)

   Hayvanların aşırı miktarda kurşunlu bileşikleri yalamaları veya yemeleriyle ortaya çıkan perakut ve akut seyirli, çoğunlukla öldürücü intoksikasyon olaylarına plumbism adı verilir.

   Etiyoloji:

 • Sığırlar kurşunlu bileşikleri iştahla yaladıkları için bu hayvanlarda kurşun zehirlenmelerine oldukça sık rastlanır.

 • Zehirlenme en çok kurşunla boyanan direklerin bulunduğu yerlerde otlayan hayvanlarda görülür.

 • Bakır kapların kalaylanması sırasında yemlere kurşun karışması.

 • Kullanılmış akülerin ortaya atılması.

 • Cam macunun yemlere karışması gibi durumlarda.

 • Kurşun cevheri bulunan meralarda yetişen kurşun kokulu otlar, kurşun fabrikalarının çevresindeki bölgelere yayılan kurşun buharı da zehirlenmelere neden olur.

 • Zehirlenmeye neden olan iki çeşit kurşun bileşiği vardır. Bunlar; kırmızı kurşun ve beyaz kurşundur.

   Patogenez:

   Vücuda gerek solunum, gerekse sindirim yoluyla giren kurşun, akciğerlerden veya barsaklardan rezorbe edilir. Emilmeyen kısımlar dışkı ile dışarı atılır. Rezorbe olan kurşunun bir kısmı safra, dışkı, idrar ve sütle dışarı atılmaktadır.

   Akut zehirlenmelerde kurşun, karaciğer ve böbreklerde depo edildiği halde, kronik zehirlenmelerde daha çok kemik ve eklemlerde depolanmaktadır. Vücutta depo edilen kurşun; ruhsal, motorik ve vazomotorik beyin merkezlerini etkilemekte, sindirim sisteminde ise yalnızca lokal irkiltilere neden olmaktadır.

   Danalar için latel doz 200 – 400 mg / kg olarak saptanmasına karşın, sığırlarda 10 – 100 gr kurşun şekeri olarak belirlenmiştir. Köpeklerde latel doz 200 – 350 mg / kg’dır. Kronik zehirlenmelerde toksik doz 6 – 7 mg / kg miktarındadır.

   Semptomlar:

   Kurşun zehirlenmesi akut, subakut ve kronik özelliktedir.

 • Akut olaylarda:
  • Zehir alımından 1 – 3 gün sonra hayvanlarda klinik bulgular belirginleşir.
  • Sancı
  • Konstipasyon
  • İshal
  • Timpani
  • İlerlemiş olgularda;
  • Yürürken sendeleme
  • Kaslarda titreme
  • Görme bozukluğu
  • Nistagmus
  • Midriyasis
  • Hiperestezi
  • Piskomotorik uyarılar ortaya çıkar
  • Saldırgan görünüştedir.
  • Yere düşme tonik ve klonik kramplar ve opistotonus semptomlar gösterirler.
  • Beden ısısı başlangıçta normal olduğu halde kramplar başladıktan sonra beden ısısı, nabız ve solunum frekansları artar.
  • Hastalar su ve sulu gıdaları aldıkları halde, ot ve diğer yemleri çiğneyemez ve yutamazlar.
  • Diş gıcırdatma.
  • Salivasyon
 • Subakut olaylarda:
  • Santral sistem bozuklukları şekillenir.
  • Pupillar ve korneal refleks kaybolmuştur.
  • Körlük
  • Ataksi ve dönme hareketleri vardır.
  • Su içemezler ( su içme isteğine karşın )
 • Kronik olaylarda:
  • Kurşunla çalışan fabrika artıklarının sulara karıştığı durumlarda, böyle suların devamlı olarak içilmesiyle meydana gelir.
  • Hayvanlar normal beslendikleri halde sürekli zayıflama gösterirler.
  • Derinin koyu siyah renkli kıl örtüsünün gri – kahve renge dönüştüğü görülür.
  • Hafif bir hipoplastik anemi tablosu görülür.
  • Süt verimi azalır.
  • Ölüm subakut olaylarda 3 – 5 gün içinde meydana gelir.

   Otopsi:

   Ölen hayvanların otopsisinde, ağızda ve dilin geri kısmlarında ısırık yaraları bulunur. Abomasoenteritis ve barsak mukozalarında, kurşun sülfürden dolayı gri – siyahımsı renk dikkati çeker.Akut zehirlenmelerden ileri gelen ölümlerde, ön mide ve kalıntılarına rastlamak mümkündür.

   Ayırıcı Tanı:

 • Akut Kurşun Zehirlenmesi :
  • Kuduz
  • Çayır tetanisi
  • Ketozis’in sinirsel formu
  • Tuz ve kolza zehirlenmesi ( sinirsel formu )
  • Serebrokortikal nekroz
  • Sporadik ensefalomylelitis
  • Meningitis
  • Listerioz
 • Kronik Kurşun Zehirlenmesi :
  • Osteoporosis
  • Flor zehirlenmesi
  • Bakır ve mangan noksanlıkları

   Hastalığın Seyri:

   Sağaltılmayan hayvanlar, körlük ve eksitasyon gösterenler mutlaka ölürler.

   Tedavi:

 • Belirtiler görülür görülmez Veteriner Hekiminize danışınız!
 • Kurşun içeren yemlerin hayvanlara yedirilmesi önlenmeli.
 • Ön midelerdeki kurşun içeren yem kitlesinin dışarı çıkarılması için rumonetemi’ye başvurulur.
 • Operasyon uygulanmayan hayvanlara başlangıçta 200 – 500 gr Magnezyum sülfat içirilir. Bu uygulamaya uzun süre devam edilir.
 • En uygun sağaltım yöntemi, hayvanlar sakinleştirildikten sonra Kalsiyum versenat’la ( CaEDTA ) yapılan sağaltımdır. Bu madde , vücutta kurşun iyomlarıyla çözünmeyen kompleks bir bileşik oluşturmakta ve aynı zamanda idrarla atılan kurşun miktarını da arttırmaktadır.
 • Hastalara kalsiyum veresanat’in % 12,5’luk solüsyonundan 200 – 300 ml i.v. yolla ve 6 saat arlıklarla verilmesi gerekir.

   DERLEYEN: Vet. Hek. Hüseyin DEMİRTAŞ [Mayıs/2011]

 
Veteriner.CC

Copyright © 2007 - 2021 Veteriner.CC®
Her Hakkı Saklıdır - All right reserved