Veteriner.CC
 Ana Sayfa Hastalıklar LSD (Lumpy Skin Disease)
 

Hastalıklar

Veteriner.CC Hastalıklar
 1. Abomazum Deplasmanları Yeni içerik
 2. Abomazum Ülseri Yeni içerik
 3. Agalaksia
 4. Akut Metritis (Rahim İltihabı) Yeni içerik
 5. Akut rumen asidozu
 6. Apityalismus
 7. Bakteriyel Böbrek hastalığı
 8. Basit İndigesyon Yeni içerik
 9. Brucellozis
 10. Botulismus
 11. B.S.E. (Deli Dana Hastalığı)
 12. Buzağı ishalleri
 13. Cryptosporodiosis
 14. Coryza gangrenosa bovum (CGB)
 15. Çiçek Hastalığı
 16. Delibaş Hastalığı (Coenurus Cerebralis) Yeni içerik
 17. Dil Hastalıkları
 18. Diş Hastalıkları
 19. Domuz Gribi
 20. EHD - Geyik Hastalığı
 21. Ektima Yeni içerik
 22. Enterotoksemi
 23. Farengitis
 24. Gebelik Toksemisi Yeni içerik
 25. Hipokalsemi (Süt Humması) Yeni içerik
 26. Kara Hastalık
 27. Keçi ciğer ağrısı
 28. Ketozis Yeni içerik
 29. Kıl Dökülmesi Yeni içerik
 30. Kızıl ağız hastalığı (Yersiniosis)
 31. Kronik rumen asidozu
 32. Kuduz (Rabies)
 33. Kurşun Zehirlenmesi (Plumbism)
 34. Listeriozis
 35. LSD
 36. Mantar (Darmatomikozis) Yeni içerik
 37. Mastitis Yeni içerik
 38. Mavi Dil Hastalığı (Bluetongue)
 39. Nokra (Hypodermosis) Yeni içerik
 40. Omasum konstipasyonu
 41. Oestrus ovis (Burun Kurdu) Yeni içerik
 42. Ön Mide Hastalıkları
 43. Özefagus daralması
 44. Özefagus genişlemesi
 45. Özefagus spazmı
 46. Özefagus tıkanması
 47. Özefagus yangısı
 48. Pika Yeni içerik
 49. Piyeten
 50. Pityalismus
 51. Pneumoni (Akciğer Enfeksiyonu) Yeni içerik
 52. RPT
 53. Rumen Timpanisi Yeni içerik
 54. Siğil (Kutan Papillamatoz) Yeni içerik
 55. Stomatitis
 56. Şap
 57. Şarbon (Antrax)
 58. Tetanoz
 59. Toxoplasmosis
 60. Tüberküloz
 61. Tükrük bezinin yangısı
 62. Tükrük taşı
 63. Üç gün Hastalığı
 64. Yanıkara
 65. Yutak hastalıkları
 66. Yün Yeme Hastalığı Yeni içerik

LSD (SIĞIRLARIN NODÜLER EKZANTEMİ - LUMPY SKIN DISEASE)

 Etken, koyun keçi çiçeği virüsü ile çok yakın antijenik ilişkiye sahip capripox virüsüdür. Bu antijenik yakınlık koyun çiçek aşısının hastalığa karşı mücadelede başarı ile kullanılmasını sağlamıştır. İnkübasyon süresi virüsün sığırın vücuduna girmesinin ardından ilk bulgular 6-9. günlerde ortaya çıkmaya başlar.

   Bulaşma:
 Sivrisinek, kene ve sokucu sineklerin mekanik bulaştırması, daha az olarak direkt temas ile. Patlamış deri lezyonları, tükürük, burun akıntısı, süt ve enfekte hayvanın semeni ile bulaşma olur. Zoonoz değildir.

   Duyarlı hayvanlar:
 Hastalık sadece sığırlar arasında bulaşma gösterir, koyun ve keçi çiçeğine antijenik yakınlığına rağmen, salgınlar sırasında koyun ve keçilerin hastalıktan etkilendikleri görülmemiştir.

   Bulgular:

 1. Yüksek ateş

 2. Deride yaygın olarak görülen 0,5 - 7 cm çapında nodüller. Başlıca; baş, boyun, bacaklar, perineum, scrotum'da.

 3. Yüzeysel lenf yumrularında büyüme.

 4. Ağızda, sindirim kanalında ve tracheada da nodül bulunabilir.

 5. İştah düşmesi sebebiyle kilo kaybı.

 6. Lakrimasyon -Göz akıntısı-, burun akıntısı ve Salya akıntısı.

 7. Akciğerlerin etkilendiği durumlarda öksürük.

 8. Mastitis gelişirse süt veriminde geçici veya kalıcı azalma.

 9. Testis enfeksiyonu oluşması durumunda boğalarda geçici veya kalıcı kısırlık (infertilite)

 10. Eklemlerde dışarıya da açılabilen yangılanma ve şişme.

 11. Yavru atma

 12. Ölüm (%5-10, bazı durumlarda arttığı bildirilmiştir)

   Bu bulguların tamamını görmek her zaman mümkün değildir. Sağlıklı hayvanların %50'si hastalığı bulgu göstermeksizin atlatır. Bu sebeple bulgu göstermemekten - ölüme kadar değişen skalada bu klinik bulguların görülebileceği unutulmamalıdır. Hastalıkta önemli kayıplardan biri de hastalık sebebi ile ölen veya itlaf edilen damızlık değeri yüksek hayvanlardır.

   Teşhis:
 Başlıca teşhis PCR ve Realtime PCR ile Virus'a ait DNA'nın alınan marazi maddelerden tespiti ile yapılmaktadır.

 Marazi madde olarak;
 Canlı hayvanlarda Nodüller içinde bulunan seröz, kanlı sıvı (bir kaç damla gibi çok az miktarda olsa da) bir enjektörle alınarak EDTA'lı tüpler içinde soğuk zincirde gönderilmelidir. Nodül örneği svap ve defibrine kan örneklerine göre 100.000 katına kadar daha fazla Viral DNA içerdiğinden hastalığın teşhisi için yeterlidir.Bununla birlikte daha düşük duyarlılıkta olmakta birlikte yüksek ateşli, lezyon gösteren hayvanlara ait EDTA'lı defibrine kan (10 ml) ve ağız, burun ve göz svablarından da virus tespit edilebilmektedir.

 Ancak hastalığın ilerlemesi ile birlikte gerek ağız burun ve göz akıntılarında gerekse kandaki virus miktarı giderek düştüğünden bu örneklerin hastalığın tespitinde yetersiz kalabileceği bu sebeple en güvenli teşhis materyalinin nodül olduğu unutulmamalıdır. Ölen hayvanlardan, deri altındaki nodüller, şişmiş yüzeysel lenf yumruları akciğer ve dalak, soğuk zincirde gönderilmelidir.


   Ayırıcı Teşhis:

 1. Pseudo-lumpy-skin disease, mammillitis (Bovine Herpes Virus-2)

 2. Besnoitiosis

 3. Dermatobia hominis larval enfestasyon

 4. Demodex Sinek ısırığı alerjisi

 5. Streptothricosis

 6. Deri tüberkülozu

 7. Hypoderma bovis larvaları

   Tedavi ve Korunma:

 • Direkt tedavi yoktur.

 • Sağlıklı hayvanlar koyun çiçek aşısı ile aşılanarak korunmalıdır.

 • Sineklerle mücadele gereklidir.

 • Otomatik enjektörle yapılan aşılamalar sırasında iatrojenik olarak hasta hayvandan diğerlerine mekanik bulaşma olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

 • Karantina ve kontrollü hayvan hareketleri hastalığın yayılmasını engelleyecektir.

 Hasta hayvanlara yapılacak muamelede, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün 71037622- 010.06.02-2663 sayı, 20.01.2014 tarih ve "Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü" konulu genelgesinin aşağıda metni bulunan 1.5.3. maddesine göre aşağıdaki şekilde muamele edilmelidir. "Genel hastalık belirtileri ile birlikte ateşi olmayan ve orta derecede deri lezyonu gösteren hayvanlara ait karkasların, şarta tabi olarak değerlendirilmesi, bunun yanında bu hayvanların lezyonlu organ ve karkas kısımları ile yapılan antemortem muayenede ateşle birlikte generalize akut enfeksiyon gösteren hayvanların karkasları imha edilecektir. Kesim yapılan yerlerin kesim sonu temizlik ve dezenfeksiyonu yapılacaktır."

   Derleyen: Vet. Hekim Hayri YENİYURT [Temmuz/2016]

   KAYNAKLAR:

 1. BARUT M. F. ; Lumpy Skin Disease hastalık kartı
 
Veteriner.CC

Copyright © 2007 - 2021 Veteriner.CC®
Her Hakkı Saklıdır - All right reserved