Veteriner.CC
 Ana Sayfa Hastalıklar Mantar (Dermatomikozis)
 

Hastalıklar

Veteriner.CC Hastalıklar
 1. Abomazum Deplasmanları Yeni içerik
 2. Abomazum Ülseri Yeni içerik
 3. Agalaksia
 4. Akut Metritis (Rahim İltihabı) Yeni içerik
 5. Akut rumen asidozu
 6. Apityalismus
 7. Bakteriyel Böbrek hastalığı
 8. Basit İndigesyon Yeni içerik
 9. Brucellozis
 10. Botulismus
 11. B.S.E. (Deli Dana Hastalığı)
 12. Buzağı ishalleri
 13. Cryptosporodiosis
 14. Coryza gangrenosa bovum (CGB)
 15. Çiçek Hastalığı
 16. Delibaş Hastalığı (Coenurus Cerebralis) Yeni içerik
 17. Dil Hastalıkları
 18. Diş Hastalıkları
 19. Domuz Gribi
 20. EHD - Geyik Hastalığı
 21. Ektima Yeni içerik
 22. Enterotoksemi
 23. Farengitis
 24. Gebelik Toksemisi Yeni içerik
 25. Hipokalsemi (Süt Humması) Yeni içerik
 26. Kara Hastalık
 27. Keçi ciğer ağrısı
 28. Ketozis Yeni içerik
 29. Kıl Dökülmesi Yeni içerik
 30. Kızıl ağız hastalığı (Yersiniosis)
 31. Kronik rumen asidozu
 32. Kuduz (Rabies)
 33. Kurşun Zehirlenmesi (Plumbism)
 34. Listeriozis
 35. LSD
 36. Mantar (Darmatomikozis) Yeni içerik
 37. Mastitis Yeni içerik
 38. Mavi Dil Hastalığı (Bluetongue)
 39. Nokra (Hypodermosis) Yeni içerik
 40. Omasum konstipasyonu
 41. Oestrus ovis (Burun Kurdu) Yeni içerik
 42. Ön Mide Hastalıkları
 43. Özefagus daralması
 44. Özefagus genişlemesi
 45. Özefagus spazmı
 46. Özefagus tıkanması
 47. Özefagus yangısı
 48. Pika Yeni içerik
 49. Piyeten
 50. Pityalismus
 51. Pneumoni (Akciğer Enfeksiyonu) Yeni içerik
 52. RPT
 53. Rumen Timpanisi Yeni içerik
 54. Siğil (Kutan Papillamatoz) Yeni içerik
 55. Stomatitis
 56. Şap
 57. Şarbon (Antrax)
 58. Tetanoz
 59. Toxoplasmosis
 60. Tüberküloz
 61. Tükrük bezinin yangısı
 62. Tükrük taşı
 63. Üç gün Hastalığı
 64. Yanıkara
 65. Yutak hastalıkları
 66. Yün Yeme Hastalığı Yeni içerik

MANTAR (DERMATOMİKOZİS)

   Deri, kıl ve tırnak gibi keratinize dokuların dermatofitler olarak adlandırılan ve başlıca epidermophyton, microsporum ve trichophyton genusuna bağlı mantar türleri tarafından invaze edilmesiyle oluşan bir hastalıktır. Dünyanın her yerinde  bulunan bu etkenler insan ve hayvanlarda değişik şiddetlerde infeksiyon meydana getirmektedir.

   Dermatofitler tarafından oluşturulan kıl dökülmesi, deride kepeklenme ve kabuklanma ile karakterize, ekonomik kayıplara yol açan, buzağı ve genç sığırlarda daha çok rastlanan, enzootik, zoonoz bir hastalıktır.

   Etiyolojisi:

   Sığır, koyun, keçi, pratiğinde genel olarak hastalığı oluşturan etken olarak:

 1. Trichophyton verrucosum

 2. T.mentagrophytes

 3. T.equinum

 4. Microsporum gypseum

 5. M.nanum

 6. M.canis gibi patojenler rapor edilmiştir.

   Hastalık etkenleri yıllarca ahırlarda, malzemelerde, aktif olarak kalabilirler. Karanlık, nemli, kapasitesinin üzerinde hayvan barındıran ahırlarda, hayvan nakillerinin yapıldığı kapalı ortamlarda bulunan hayvanlarda hastalığın görülme sıklığı fazladır. Gençlerde yaşlılara göre, dişilerde ise erkeklere oranla hastalık daha çok gözlenir. Özellikle bağışıklık sisteminin gelişmesine paralel olarak görülme sıklığı azalmaktadır. Hastalığın ortaya çıkmasında mevsimlerinde etkisi vardır. Güneş ışınlarının az olduğu kış ve nemli ortamın daha çok oluştuğu ilkbahar aylarında trikofiti olaylarının arttığı, yazın ise lezyonlu hayvanların tedaviye bile gerek kalmadan kendiliğinden iyileştiği gözlenmiştir.

   Semptomlar:

   Hastalığın inkübasyon süresi 3-4 hafta olup, genellikle lezyonlar baş bölgesinde lokalize olmuşlardır. En yaygın olarak göz çevresi, alın, yanak, kulak ve burun üstünde bulunurlar. Klinikman yuvarlak, asbest veya tebeşir tozu görünümünde, kepeklenme ile karakterize lezyonlar olup kaşıntı ya çok azdır ya da hiç yoktur. İlk önce nemli olan lezyonlar daha sonra kuruyarak kabuklaşır ve gri beyaz bir görünüm alır.

   Diagnoz:

   Klinik görünüm izlenmesi sonucunda kolaylıkla teşhis edilebilecek olan hastalığın kesin tanısı için labratuvar muayenelerinden yaralanılır.

   Proflaksi:

   Hayvanların yaşadıkları yerlerin ve ya nakledildikleri alanların temiz, bakımlı olmasına dikkat edilmeli, mevsime uygun olarak güneş ışığından yararlanmaları sağlanmalı, rasyonlarına düzenli aralıklarla vitamin ve mineral madde takviyeleri yapılmalıdır. Ayrıca son yıllarda aşı uygulamaları da hızla yayılmaktadır.

   Tedavi:

   Veteriner Hekiminize danışınız!

   Derleyen: Veteriner Hekim Tolga GÜNDÜZ

   Kaynak:

 • Prof. Dr. Yusuf GÜL (Geviş Getiren Hayvanların İç Hastalıkları)

 
Veteriner.CC

Copyright © 2007 - 2021 Veteriner.CC®
Her Hakkı Saklıdır - All right reserved