Veteriner.CC
 Ana Sayfa Hastalıklar Kutan Papillomatozis (Siğil)
 

Hastalıklar

Veteriner.CC Hastalıklar
 1. Abomazum Deplasmanları Yeni içerik
 2. Abomazum Ülseri Yeni içerik
 3. Agalaksia
 4. Akut Metritis (Rahim İltihabı) Yeni içerik
 5. Akut rumen asidozu
 6. Apityalismus
 7. Bakteriyel Böbrek hastalığı
 8. Basit İndigesyon Yeni içerik
 9. Brucellozis
 10. Botulismus
 11. B.S.E. (Deli Dana Hastalığı)
 12. Buzağı ishalleri
 13. Cryptosporodiosis
 14. Coryza gangrenosa bovum (CGB)
 15. Çiçek Hastalığı
 16. Delibaş Hastalığı (Coenurus Cerebralis) Yeni içerik
 17. Dil Hastalıkları
 18. Diş Hastalıkları
 19. Domuz Gribi
 20. EHD - Geyik Hastalığı
 21. Ektima Yeni içerik
 22. Enterotoksemi
 23. Farengitis
 24. Gebelik Toksemisi Yeni içerik
 25. Hipokalsemi (Süt Humması) Yeni içerik
 26. Kara Hastalık
 27. Keçi ciğer ağrısı
 28. Ketozis Yeni içerik
 29. Kıl Dökülmesi Yeni içerik
 30. Kızıl ağız hastalığı (Yersiniosis)
 31. Kronik rumen asidozu
 32. Kuduz (Rabies)
 33. Kurşun Zehirlenmesi (Plumbism)
 34. Listeriozis
 35. LSD
 36. Mantar (Darmatomikozis) Yeni içerik
 37. Mastitis Yeni içerik
 38. Mavi Dil Hastalığı (Bluetongue)
 39. Nokra (Hypodermosis) Yeni içerik
 40. Omasum konstipasyonu
 41. Oestrus ovis (Burun Kurdu) Yeni içerik
 42. Ön Mide Hastalıkları
 43. Özefagus daralması
 44. Özefagus genişlemesi
 45. Özefagus spazmı
 46. Özefagus tıkanması
 47. Özefagus yangısı
 48. Pika Yeni içerik
 49. Piyeten
 50. Pityalismus
 51. Pneumoni (Akciğer Enfeksiyonu) Yeni içerik
 52. RPT
 53. Rumen Timpanisi Yeni içerik
 54. Siğil (Kutan Papillamatoz) Yeni içerik
 55. Stomatitis
 56. Şap
 57. Şarbon (Antrax)
 58. Tetanoz
 59. Toxoplasmosis
 60. Tüberküloz
 61. Tükrük bezinin yangısı
 62. Tükrük taşı
 63. Üç gün Hastalığı
 64. Yanıkara
 65. Yutak hastalıkları
 66. Yün Yeme Hastalığı Yeni içerik

KUTAN PAPİLLOMATOZİS (SİĞİL)

   Deride, mukozalarda ve bazı iç organlarda çok fazla papillom (siğil) şeklinde tümör meydana getirmesiyle karakterize; bütün evcil hayvanlarda, kuşlar ve balıklarda görülen viral bir enfeksiyondur.

   Etiyolojisi:

   Papilloma viruslar popovaviridae familyasına bağlı,ufak,çift zincirli DNA içeren viruslar olup insanlarda 202den fazla, sığırlarda 6, köpeklerde 3, tavşanlarda 2 farklı türü bulunmaktadır. Farklı papilloma viruslar değişik türlerde, farklı yerlerde, farklı histolojik yapıda lezyonlar oluştururlar. Virus direk temasla bulaşmakta ancak sineklerinde etkili olabileceği düşünülmektedir. İnkübasyon periyodu 1-2 aydır. Deneysel olarak sığır papilloma virusu  tip 1 ve tip 2 atların derisine enjekte edilmiş ve atlarda sarkom benzeri tümörler geliştiği gözlenmiştir. Hastalığın kastrasyon, tüberkülin enjeksiyonları, sağım işlemleri sırasında da bulaşabildiği bildirilmiştir. Genç hayvanlarda kalıtsal bir problem olarak da gözlenen hastalığa karşı ilk enfeksiyondan itibaren 3-4 hafta içinde bağışıklık gelişebiliyorsa da immun sistem yetersizliği olan hayvanlarda bir problem teşkil etmektedir.

   Semptomlar:

   Siğiller genellikle baş, boyun, ön bacaklarda nadiren de abdomen ve arka kısımlarda gözlenir. Lezyonların süre ve şiddeti etkilenen alana ve hastalığın şiddetine göre değişmektedir. Özellikle 2 aydan büyük ve 1 yaşından küçük hayvanlarda daha çok rastlanır. Deri üzerinde irili ufaklı bir çok karnabahar görünümünde, çapları ortalama 1-10 cm arasında olan lezyonlardır. Multibl olgular genellikle daha genç hayvanlarda görülmektedir. Siğiller etkenin alımından yaklaşık 2 hafta içinde belirir ve 1 yıl kadar süren bir zaman boyunca varlıklarını sürdürebilmektedirler. Eğer enfeksiyon çok sayıda genç hayvanın bulunduğu bir grubu etkilemişse bir sürü problemi meydana gelmektedir. Her ne kadar çoğu siğil, keratotik yüzeye sahip çiçek lezyonları şeklinde kendini gösteriyorsa da bazı papilloma virüsleri  papülnodüller şeklinde ortaya çıkarak derinin derin katmanlarına yayılabilmektedir. Bu tip fibropapillomlar veneral bölgelere yayılırlar. Bu durumda ağrı, şekil bozuklukları, genç boğalarda penis enfeksiyonu görülür. Daha yaşlı hayvanlarda hastalığın kalıcı kutanöz formu oluşmaktadır. İdrar kesesi tümörleriyle eş zamanlı seyreden bir papillomavirüs tipi bulunmaktadır. Ayrıca alt gastrointestinal bölgeye özgü papillomavirüs enfeksiyonu da bulunmaktadır. Papillomavirüsün yarı karsinojen özellikte olduğu düşünülmektedir.

     Profilaksi:

   Her ne kadar siğiller değişen sürelerde varlıklarını sürdürseler de enfeksiyöz papilloma virüs kendini sınırlayan bir hastalıktır. Etkinliği konusunda tam bir fikir birliğine varılamayan değişik tedavilerden bahsedilmektedir. Eğer lezyonların durumu uygunsa cerrahi uygulama ile alınabilirler. Ancak bu bazen siğillerde büyüme ve nükse neden olmaktadır. Lezyonların ya en büyük boyutlarına ulaştıkları zaman ya da gerilemeye başladıkları zamanda alınmaları gerekmektedir. Hasta hayvanlarda şüphelilerden ayrılmalıdır, ancak inkübasyon periyodu uzun olduğu için genellikle çoğu, sorun teşhis edilemeden tahmine dayanarak uzaklaştırılırlar.

   Aşıların önlem ve koruyucu olarak belli bir değerleri vardır. Ancak hasta hayvanları tedavi etmek konusunda etkin olamazlar. Çoğu siğil virüsünün tür-spesifik olması nedeniyle bir tür için geliştirilmiş aşıyı bir başka tür için kullanmak da anlamsız olmaktadır.

   Hastalık bir sürü problemi haline geldiğinde formalinde öldürülmüş virüsle hazırlanan aşının kullanılmasıyla kontrol sağlanabilir. Otojenöz aşılar, ticari olarak hazırlanan aşılardan daha etkin olmaktadır.

   Tedavi:

   Veteriner Hekiminize danışınız!

   Derleyen: Veteriner Hekim Tolga GÜNDÜZ

   Kaynak:

 • Prof. Dr. Yusuf GÜL (Geviş Getiren Hayvanların İç Hastalıkları)

 
Veteriner.CC

Copyright © 2007 - 2021 Veteriner.CC®
Her Hakkı Saklıdır - All right reserved