Veteriner.CC
 Ana Sayfa Hastalıklar Yanıkara
 

Hastalıklar

Veteriner.CC Hastalıklar
 1. Abomazum Deplasmanları Yeni içerik
 2. Abomazum Ülseri Yeni içerik
 3. Agalaksia
 4. Akut Metritis (Rahim İltihabı) Yeni içerik
 5. Akut rumen asidozu
 6. Apityalismus
 7. Bakteriyel Böbrek hastalığı
 8. Basit İndigesyon Yeni içerik
 9. Brucellozis
 10. Botulismus
 11. B.S.E. (Deli Dana Hastalığı)
 12. Buzağı ishalleri
 13. Cryptosporodiosis
 14. Coryza gangrenosa bovum (CGB)
 15. Çiçek Hastalığı
 16. Delibaş Hastalığı (Coenurus Cerebralis) Yeni içerik
 17. Dil Hastalıkları
 18. Diş Hastalıkları
 19. Domuz Gribi
 20. EHD - Geyik Hastalığı
 21. Ektima Yeni içerik
 22. Enterotoksemi
 23. Farengitis
 24. Gebelik Toksemisi Yeni içerik
 25. Hipokalsemi (Süt Humması) Yeni içerik
 26. Kara Hastalık
 27. Keçi ciğer ağrısı
 28. Ketozis Yeni içerik
 29. Kıl Dökülmesi Yeni içerik
 30. Kızıl ağız hastalığı (Yersiniosis)
 31. Kronik rumen asidozu
 32. Kuduz (Rabies)
 33. Kurşun Zehirlenmesi (Plumbism)
 34. Listeriozis
 35. LSD
 36. Mantar (Darmatomikozis) Yeni içerik
 37. Mastitis Yeni içerik
 38. Mavi Dil Hastalığı (Bluetongue)
 39. Nokra (Hypodermosis) Yeni içerik
 40. Omasum konstipasyonu
 41. Oestrus ovis (Burun Kurdu) Yeni içerik
 42. Ön Mide Hastalıkları
 43. Özefagus daralması
 44. Özefagus genişlemesi
 45. Özefagus spazmı
 46. Özefagus tıkanması
 47. Özefagus yangısı
 48. Pika Yeni içerik
 49. Piyeten
 50. Pityalismus
 51. Pneumoni (Akciğer Enfeksiyonu) Yeni içerik
 52. RPT
 53. Rumen Timpanisi Yeni içerik
 54. Siğil (Kutan Papillamatoz) Yeni içerik
 55. Stomatitis
 56. Şap
 57. Şarbon (Antrax)
 58. Tetanoz
 59. Toxoplasmosis
 60. Tüberküloz
 61. Tükrük bezinin yangısı
 62. Tükrük taşı
 63. Üç gün Hastalığı
 64. Yanıkara
 65. Yutak hastalıkları
 66. Yün Yeme Hastalığı Yeni içerik

YANIKARA (Blackleg)

   Sığırlara özel, koyun ve keçilere de geçebilen, kas ve bağ dokularda gazlı şişkinlikler meydana getiren akut, ateşli, öldürücü ve toksemi ile karakterize bir bakteriyel hastalıktır.

   HASTALIK ETKENİ: Etkeni Clostridium chauvei ismindeki oksijensiz ortamda yaşayan bir bakteridir. Etken toprakta yıllarca canlılığını ve hastalık yapma özelliğini korur.

    BULAŞMA ŞEKLİ: Yanıkara hastalığı topraktaki sporların karıştığı yem ve sularla, bulaşık meralarla, açık yaralarla ve sindirim yolu ile bulaşır. Diş değiştirme ve şap hastalığında oluşan yaralarla da bulaşma olur. Koyunlarda; kırkım, kuyruk kesme, doğum sırasında oluşan yaralardan etken girer ve hastalığı oluşturur.Hastalık mera mevsiminde daha sık görülür.

   HASTALIĞIN BELİRTİLERİ: Hayvanda hastalık çıkışı anidir. Başlangıçta beden ısısında artış gözlenir ancak vücuttaki kas şişliklerinin çıktığı dönemde beden sıcaklığı normal ya da normalin altındadır. Geviş getirme durur, topallama, iştahsızlık, bitkinlik, diş gıcırdatması ve ağız şapırdatması, solunum güçlüğü kalp yetmezliği sinirsel semptomlar gibi belirtiler görülür. Bir iki gün içinde sırt, omuz, boyun ve göğsün yan tarafında deri altı şişlikler görülmeye başlar. Şişlikler giderek büyür ve birbirleriyle birleşir. Başlangıçta sıcak ve ağrılı olan şişlikler gittikçe soğur ve ağrısız hale gelir. Bu dönemde en önemli olan belirti bahsedilen şişliklere bastırıldığında duyulan çıtırtı sesidir. Koyunlarda da sığırlarınkine benzer belirtiler görülür. Topallık, dik yürüyüş, arka bacaklarda felçler dikkati çeker. Hayvan 1-2 gün içinde ölür.

   TEŞHİSİ: Klinik belirtilere göre teşhis edilebilir. En önemli belirti oluşan şişliklere bastırıldığında duyulan çıtırtı sesidir. Kesin teşhis için lezyonlu bölgeden alına kas dokusu %50 gliserinli fizyolojik tuzlu su içerisinde laboratuara gönderilmelidir.
    TEDAVİ:
En yakın Veteriner Hekiminize başvurunuz.
   KORUNMA: Hayvanları bu hastalıktan korumak için yapılacak en iyi uygulama aşılamadır. Hayvanları aşılamadan önce bulaşık meralara kesinlikle göndermemek gerekir. Koyunlarda aşılama kırkım ve doğumdan 2-3 hafta önce yapılmalıdır.
   Ayakta muayeneden yanıkara teşhisi konan veya şüpheli olan hayvanlar kesilmez kesimi yasaktır. Yanıkarada hayvan vücudunun bütün aksamı insanlar tarafından gıda olarak kullanılmasına izin verilmez, imha edilir.

   Et muayene bulguları:

   Lezyonlar lokal olduğu için kaslar alacalı bir görünümdedir. Ölümden sonra kokuşma geç başlar ve yavaş olur. Deri altı bağ dokusunda kırmızı jelatinöz infiltrasyon bulunur. Benzer değişimler kaslar arası bağ dokuda da görülür. Hastalıklı kaslarda gaz toplandığı için süngerimsi bir yapı kazanırlar ve siyah - kırmızı renktedirler. Kas lifleri gaz kabarcıkları ile birbirlerinden ayrılmışlardır. Lezyonlu bölgeler fena halde kokar. Bölgesel lenf yumruları şişkin , ödemli ve gazlı olup, kesit yüzleri kanlı bir görünümdedir. Göğüs ve karın boşluğunda fibrinli kirli kırmızıdan , saman sarısı arasında değişen bir sıvı toplanmıştır. Epicardium üzerinde jelatinli bir kitle bulunur. Kalp kası koyu kırmızı renktedir. Dalakta bir değişiklik olmamasına karşın karaciğer gaz şekillenmesi nedeniyle poröz ve şişkin bir burumdadır. Kan koyu renkte olup, kalp ve büyük damarlarda koagulasyon vardır. Akciğerlerde interlobüler septalarda jelatinöz bir infiltrasyon, bağırsak mukozası, mide, diyafram ve böbreklerde yer yer peteşiler görülür.

   Hastalık antrax, basiller hemoglobinuria ve malignant ödemle karışabilir.

   Etler hakkında karar:

   Kesimi yasak hastalıklardandır. Etken insanlarda hastalık oluşturmaz. Etken sporlu bir bakteri olduğundan kadavranın toprağa gömülmesiyle sporlar toprak ve merada yıllarca canlı kalır ve diğer hayvanlara bulaşabilir. Bu nedenle kadavranın yakılması en iyi yoldur.

   H.S.Z.Y.'nin 97. maddesine göre hasta ve hastalık şüphesi olan hayvanların kesimi yasaktır. Kan dahil olmak üzere bütün gövde imha edilmelidir. Hastalık etkenleri ile bulaşan yerlerin klor preparatları ile dezenfekte edilmesi gerekir.

  DERLEYEN: Vet. Hek. Hayri YENİYURT
   KAYNAK   :
Aytuğ C.N. (1991) Sığır Hastalıkları 2. Baskı Tüm Vet 330-331
                  Arslan A. (2002) Et muayenesi ve Et ürünleri teknolojisi Medipres 101

 
Veteriner.CC

Copyright © 2007 - 2021 Veteriner.CC®
Her Hakkı Saklıdır - All right reserved