Veteriner.CC
 Ana Sayfa Keçi Yetiştiriciliği Abaza Keçi ırkı
 

Keçi Yetiştiriciliği

Veteriner.CC - Keçi
 1. Keçilerin sınıflandırılması
 2. Keçi barınakları
 3. Damızlık seçimi
 4. Besleme
 5. Bakım işlemleri
 6. Hastalıklara karşı korunma
 7. Üreme
 8. Doğum (Oğlaklama)
 9. Kalıtsal kusurlar
 10. Keçi sütü
 11. Keçi eti
 12. Keçi kılı
 13. Diğer keçi ürünleri

Yerli Keçi Irkları

 1. Abaza keçisi Yeni içerik
 2. Halep (Damascus) keçisi Güncellenmiş içerik
 3. Gürcü keçisi Yeni içerik
 4. Honamlı keçisi
 5. Kıl keçisi
 6. Kilis keçisi
 7. Norduz keçisi
 8. Tiftik keçisi

Yabancı Keçi Irkları

 1. Afrika cüce keçisi
 2. Alpin keçisi
 3. Appenzel keçisi
 4. Bakır keçisi
 5. Beetal keçisi
 6. Beyaz alman asil keçi
 7. Boer keçisi
 8. Chevre des fosses keçisi
 9. Damascene keçisi
 10. Girgentana keçisi
 11. İspanyol keçisi
 12. Jamnapari keçisi
 13. Kalahari keçisi
 14. Kamori keçisi
 15. Kaşmir keçisi
 16. Malta keçisi
 17. Nijerya cüce keçisi
 18. Nubiya keçisi
 19. Oberhaslı keçisi
 20. Pygmy keçisi
 21. Rove keçisi
 22. Saanen keçisi
 23. Savannah keçisi
 24. Skopelos keçisi
 25. Tauernschecke keçisi
 26. Toggenburg keçisi
 27. Zalawadi keçisi

Yabani Keçi ırkları

 1. Alaska dağ keçisi
 2. Bezoar keçisi
 3. Himalaya Tahr keçisi
 4. Markhor dağ keçisi Yeni içerik

ABAZA KEÇİSİ

Abaza Keçisi - www.veteriner.cc

   Abaza Keçileri diğer yerli keçi ırkları gibi sayıları her geçen gün azalmaktadır. Lokal olarak yetiştiriciliği yapılan Abaza Keçisi yok olma tehdidi altında olan önemli bir keçi ırkımızdır. Nitekim yetiştirildiği alanlarda tek tük de olsa bazı koyun sürüleri içerisinde görülmektedir. Yalnızca Artvin ili Borçka ilçesi Camili beldesinde yaklaşık 100 baştan oluşan bir keçi sürü halinde yetiştirilmektedir. Zaman içerisinde bu sürünün de elden çıkacağı muhtemeldir. Bu nedenle bu sürü veya olabilecek muhtemel sürüler desteklenerek koruma altına alınmalı, sayıca çoğaltılmalı ve gen kaynağı olarak hayvancılığımıza kazandırılmalıdır.

Abaza Keçisi - www.veteriner.cc

 Görünüm Özellikleri:

 • Renk olarak bronz renginde ve pembedir.
 • Ağız, gözlerin etrafı boynuzlar ve bacaklarda siyah renklilik hakimdir. Bacaklarda ki siyahlık ön bacaklarda carpuslarda (Rükbe) alt bacaklarda Tarsus (Mebaz) larda başlar, tırnağa kadar devam eder.
 • Kıllar, kısa (1 cm) ince ve ipek gibi yumuşaktır.
 • Sakal, yalnızca tekelerde görülür.
 • Meme yapısı, iyi gelişmiş olup süt verimleri yüksektir.
 • Beden yapısı olarak, form çoğunlukla incedir ve hayvanlar tıpkı bir ceylana benzerler.
 • Tekelerde boynuzlar kılıç şeklinde yassı, ince ve geniştir. Bu özelliğinden dolayı Vetulani tarafından Capra Aegagrus tipinde olduğu bildirilmiştir. Dişiler genellikle boynuzsuzdur. Boynuzu olanlarda ise boynuzlar küçüktür ve tekelerdeki boyuz şekline sahiptirler.

Abaza Keçisi - www.veteriner.cc

 Verim Özellikleri:

 • Laktasyon süresi: 175 - 180 gün
 • Ortalama süt verimi: 200 - 500 kg

Abaza Keçisi - www.veteriner.cc

   Abaza Keçisi ince yapılı ve süt verimi oldukça iyi olmasına rağmen lokal olarak yetiştirilen bölgede sayısı artırılamamış ve yaygınlaştırılamamıştır. Çok az sayıda bulunan bu keçi ırkı genetik kaynak olarak yok olmaması gerekir. Bunun için bu ırkın çeşitli koruma metotları ile koruma altına alınıp çoğaltılması gerekir. Günümüzde, keçi sütünün besleyici değerinin bilinmesi ve dondurma sanayinde tercih edilmesi gibi nedenler süt verimi oldukça yüksek olduğu bilinen Abaza Keçilerini ön plana çıkarılabilir.

   Abaza Keçilerine gerekli ilgi gösterilirse süt keçi yetiştiriciliği için alternatif bir yerli gen kaynağı olabilir. Keçi sütünün piyasada değer kazandığı bu günlerde Abaza Keçisi sütünün piyasada yer alması için gerekli çalışmalara başlanmalıdır. Bu nedenle bu ırk üzerinde gerekli çalışmalar yapılarak, özellikle süt verimleri açısından somut sonuçlar ortaya konmalıdır ve süt verimini artırıcı ıslah çalışmalarına önem verilmelidir. Bu ırk üzerinde yapılacak çalışmalarla literatürlere kazandırılmalı ve ülkemizin gen kaynağı olarak tescil edilmelidir.

Abaza Keçisi - www.veteriner.cc

 

 Derleyen: Vet. Hek. Hayri YENİYURT [Mayıs/2011]
 Kaynak: Sezgin E. , Kopuzlu S. , Yüksel S. - Ulusal Keçicilik Kongresi 2010
 
Veteriner.CC

Copyright © 2007 - 2021 Veteriner.CC®
Her Hakkı Saklıdır - All right reserved