Veteriner.CC
 Ana Sayfa Keçi Yetiştiriciliği Halep (Şam - Damascus) Keçi ırkı
 

Keçi Yetiştiriciliği

Veteriner.CC - Keçi
 1. Keçilerin sınıflandırılması
 2. Keçi barınakları
 3. Damızlık seçimi
 4. Besleme
 5. Bakım işlemleri
 6. Hastalıklara karşı korunma
 7. Üreme
 8. Doğum (Oğlaklama)
 9. Kalıtsal kusurlar
 10. Keçi sütü
 11. Keçi eti
 12. Keçi kılı
 13. Diğer keçi ürünleri

Yerli Keçi Irkları

 1. Abaza keçisi Yeni içerik
 2. Halep (Damascus) keçisi Güncellenmiş içerik
 3. Gürcü keçisi Yeni içerik
 4. Honamlı keçisi
 5. Kıl keçisi
 6. Kilis keçisi
 7. Norduz keçisi
 8. Tiftik keçisi

Yabancı Keçi Irkları

 1. Afrika cüce keçisi
 2. Alpin keçisi
 3. Appenzel keçisi
 4. Bakır keçisi
 5. Beetal keçisi
 6. Beyaz alman asil keçi
 7. Boer keçisi
 8. Chevre des fosses keçisi
 9. Damascene keçisi
 10. Girgentana keçisi
 11. İspanyol keçisi
 12. Jamnapari keçisi
 13. Kalahari keçisi
 14. Kamori keçisi
 15. Kaşmir keçisi
 16. Malta keçisi
 17. Nijerya cüce keçisi
 18. Nubiya keçisi
 19. Oberhaslı keçisi
 20. Pygmy keçisi
 21. Rove keçisi
 22. Saanen keçisi
 23. Savannah keçisi
 24. Skopelos keçisi
 25. Tauernschecke keçisi
 26. Toggenburg keçisi
 27. Zalawadi keçisi

Yabani Keçi ırkları

 1. Alaska dağ keçisi
 2. Bezoar keçisi
 3. Himalaya Tahr keçisi
 4. Markhor dağ keçisi Yeni içerik

HALEP (ŞAM - DAMASCUS) KEÇİSİ

Anavatanı: Suriye - SyriaAnavatanı: Türkiye - Turkey

    Suriye, Arap ülkeleri ve Türkiye’de yetiştirilir. Damascus yada Şam keçisi olarak bilinen kahverengi veya kırmızı renkte sütçü bir varyetesinin yanında Member yada Filistin keçisi olarak bilinen başka bir varyetesi vardır.

 

Damascus Keçisi ( www.veteriner.cc )

 

 Görünüm Özellikleri:

 • Ergin Cidago yüksekliği: Erkek: 80 - 85 cm ; Dişi: 70 - 75 cm dir.

 • Vücut genelde koyu kestane (kahverengi - kızılımsı) renktedir.

 • Genellikle ova arazilerde yetiştirilir. Yüksek ve soğuk yerlerde adaptasyon sorunları gözlenir.

 • Genellikle keçi ve tekeler boynuzsuzdur. Küçük boynuzlarada rastalanabilir.

 • Vücut uzun kıllarla kaplıdır.

 • Kulaklar uzun, geniş ve sarkıktır. Uzunlukları 25 - 30 cm yi bulur.

 • Boyun altında 5 - 10 cm uzunluğunda bir çift küpeler bulunur.

 • Baş uzun, burun biraz öne büküktür.

Damascus Keçisi ( www.veteriner.cc ) Damascus Keçisi ( www.veteriner.cc )

 Verim Özellikleri:

 • Canlı ağırlık (ort): Erkek: 60 -90 kg; Dişi: 50 - 60 kg

 • Süt verimi: 300 - 600 Lt/Laktasyon

 • Günlük süt verimi: Normal keçiler: 2 - 3 kg ; Elit keçiler: 5 kg

 • Laktasyon süresi: 200 - 290 gün

 • Bir batımdaki oğlak sayısı: 1.5 - 1.8

   LOUCA ve ark. (1977) Damascus keçilerinde yaptıkları bir çalışmada kastrasyonun büyüme hızına, yem değerlendirme ve karkas kalitesine olan etkilerini incelemişlerdir. Erkek oğlakların büyüme hızının dişi ve erken kastre edilen oğlaklardan daha fazla olduğunu ve 7.5 aylık yaşta yapılan kastrasyonun büyüme hızını olumsuz etkilediğini bildirmektedir. Aynı araştırmada erkek, erken kastre ve geç kastre gruplarında sırasıyla, karkas randımanı, %55.7, %56.4 ve %54.9; Böbrek yağı 0.98 kg, 1.65kg, ve 0.91 kg; Kas/Yağ oranı ise 1.53, 1.08 ve 1.28 olarak bildirmişlerdir.

   KOR (1991) Damascus X Kıl Keçisi (F1) melezi oğlaklarda 63 günlük bir besi sonucunda besi başı ağırlığını tekiz oğlaklarda 16.3 ± 0.60 kg, ikiz oğlaklarda ise besi başı ağırlığını 14.6 ± 0.91 kg besi sonu ağırlığını ise aynı sırayla, 25.9 ± 1.00 kg ve 21.2 ± 1.90 kg, günlük ortalama canlı ağırlık artışını, 153.0 ± 0.52 gr, 106.0 ± 0.5 gr, kemik,kas, kabuk yağı ve kas arası yağ oranını sırasıyla %23.5 , %53.1, %6.2 ve %22.9 ± 0.27, %53.9 ± 0.64, %5.9 ± 0.59, %8.1 ± 0.1 olarak tespit etmiştir.

   KESKİN ve ark. (2003) Şam keçisi erkek çepiçlerinde yapay ışıklandırmanın besi gücü ve davranış özellikleri üzerine etkisini belirlemek için yaptığı çalışmasında, besi başı ağırlığını kontrol grubunda, 21.5 ± 1.56 kg, ışık uygulanan grubunda ise 22.7 ± 1.38 kg, besi sonu canlı ağırlığını ise aynı sıra ile 35.5 ± 2.16kg ve 37.2 ± 1.38 kg olarak belirlemiştir.

 
Veteriner.CC

Copyright © 2007 - 2021 Veteriner.CC®
Her Hakkı Saklıdır - All right reserved