Veteriner.CC
 Ana Sayfa Keçi Yetiştiriciliği Gürcü Keçi ırkı
 

Keçi Yetiştiriciliği

Veteriner.CC - Keçi
 1. Keçilerin sınıflandırılması
 2. Keçi barınakları
 3. Damızlık seçimi
 4. Besleme
 5. Bakım işlemleri
 6. Hastalıklara karşı korunma
 7. Üreme
 8. Doğum (Oğlaklama)
 9. Kalıtsal kusurlar
 10. Keçi sütü
 11. Keçi eti
 12. Keçi kılı
 13. Diğer keçi ürünleri

Yerli Keçi Irkları

 1. Abaza keçisi Yeni içerik
 2. Halep (Damascus) keçisi Güncellenmiş içerik
 3. Gürcü keçisi Yeni içerik
 4. Honamlı keçisi
 5. Kıl keçisi
 6. Kilis keçisi
 7. Norduz keçisi
 8. Tiftik keçisi

Yabancı Keçi Irkları

 1. Afrika cüce keçisi
 2. Alpin keçisi
 3. Appenzel keçisi
 4. Bakır keçisi
 5. Beetal keçisi
 6. Beyaz alman asil keçi
 7. Boer keçisi
 8. Chevre des fosses keçisi
 9. Damascene keçisi
 10. Girgentana keçisi
 11. İspanyol keçisi
 12. Jamnapari keçisi
 13. Kalahari keçisi
 14. Kamori keçisi
 15. Kaşmir keçisi
 16. Malta keçisi
 17. Nijerya cüce keçisi
 18. Nubiya keçisi
 19. Oberhaslı keçisi
 20. Pygmy keçisi
 21. Rove keçisi
 22. Saanen keçisi
 23. Savannah keçisi
 24. Skopelos keçisi
 25. Tauernschecke keçisi
 26. Toggenburg keçisi
 27. Zalawadi keçisi

Yabani Keçi ırkları

 1. Alaska dağ keçisi
 2. Bezoar keçisi
 3. Himalaya Tahr keçisi
 4. Markhor dağ keçisi Yeni içerik

GÜRCÜ KEÇİSİ

Gürcü Keçisi (www.veteriner.cc)

   Türkiye’de Gürcü keçilerinin yetiştirilme alanları, esas olarak Kuzey Doğu Anadolu bölgesinde Kars ili ve özellikle Ardahan ilinin Çıldır İlçesidir. Bunlara Tiflis Keçisi ve Kafkas Keçisi isimleri de verilmektedir. Gürcü keçileri esas olarak ovalık alanlarda yetiştirilmektedirler. Türkiye’de son yıllarda keçi sayılarında çok hızlı azalışlar yaşanmaktadır. Gürcü keçilerinin sayılarında da hızlı bir azalış olup bu keçi genotipi yok olma tehlikesiyle karşı karşıya gelmiştir. Bu nedenle Gürcü keçilerinin koruma altına alınması Türkiye yerli keçi gen kaynakları potansiyeline çok önemli katkı sağlayacaktır. Yine Gürcü keçileri Ardahan, Çıldır, Posof ilçeleri ve Artvin ili Şavşat ilçesinde bulunan Abaza keçilerine de benzerlik göstermektedir.
 

Gürcü Keçisi (www.veteriner.cc)

 Görünüm Özellikleri:

 • Gürcü keçisi kökenini Kafkaslardan almış olup, bu bölgelerde Kafkas veya Tiflis Keçisi olarak da isimlendirilmektedir
 • Gürcü keçilerinde üst kaba kıl rengi genellikle sadece siyah veya sadece beyaz renktedir. Ancak rengi alaca ve kirli kırmızı olanlara da rastlanmaktadır. Üst kaba kıllar kısa ve düzdür.
 • Yüksek ve iri cüsselidirler.
 • Süt ve et verimleri oldukça  iyi düzeyde kabul edilmektedirler.
 • Gürcü keçileri dış lif örtüsü (üst kaba kıl),  kulak ve kuyruk yapısı bakımından Kıl keçilerine benzerler.
 • Kulakları sarkık, uçları yana ve yukarıya yönelmiştir.
 • Dişi keçilerde esas olarak boynuzsuzluğun görülmesine karşın, çok düşük düzeylerde de olsa boynuzlu dişi keçiler de bulunmaktadır.
 • Gürcü keçisi tekeleri ile Kıl keçisi tekelerinin boynuz yapıları arasında çok önemli bir farklılık bulunmakta olup Gürcü keçisi tekelerinin boynuzları Capra falconeri tipini gösteren uzun, dik ve az helozoni yapıdadırlar. Boynuzlar çok az şekilde görülen bir form olan kılıç şeklindedirler ve uçlarında birbirlerine temas etmektedirler. Ankara keçilerinde olduğu gibi, Gürcü keçisi tekelerinin bazılarında boynuz yapısını oluşturan kaidelerin birbirlerine yakın durumda olmalarına karşın, büyük çoğunluğunda Kıl keçilerinde olduğu gibi kaideler arsında fazla mesafe bulunmaktadır.
 • Gürcü keçilerinde baş, uzun parlak ve elastiki üst kaba kıllarla örtülü olup alında kahkül bulunmaktadır. Kahkül beyaz ve parlak renkte iken, sakal beyaz renktedir.
 • Dişi keçilerde meme bezleri ve meme başları gayet iyi gelişmiş durumdadır.

Gürcü Keçisi (www.veteriner.cc)

 Verim Özellikleri:

 • Gürcü keçilerinin verim özellikleri yeterince araştırılmamıştır.
 • Et ve süt verimlerinin oldukça iyi düzeyde olduğu kabul edilmektedir.
 • Laktasyon süresi: 5 ay
 • Ortalama süt verimi: 1.5 kg/gün

Gürcü Keçisi (www.veteriner.cc)

 Derleyen: Vet. Hek. Hayri YENİYURT [Mayıs/2011]
 Kaynak: Sezgin E. , Kopuzlu S. , Yüksel S. - Ulusal Keçicilik Kongresi 2010

 
Veteriner.CC

Copyright © 2007 - 2021 Veteriner.CC®
Her Hakkı Saklıdır - All right reserved