Veteriner.CC
 Ana Sayfa Keçi Yetiştiriciliği Keçi bakım işlemleri

Keçi Yetiştiriciliği

Veteriner.CC - Keçi
 1. Keçilerin sınıflandırılması
 2. Keçi barınakları
 3. Damızlık seçimi
 4. Besleme
 5. Bakım işlemleri
 6. Hastalıklara karşı korunma
 7. Üreme
 8. Doğum (Oğlaklama)
 9. Kalıtsal kusurlar
 10. Keçi sütü
 11. Keçi eti
 12. Keçi kılı
 13. Diğer keçi ürünleri

Yerli Keçi Irkları

 1. Abaza keçisi Yeni içerik
 2. Halep (Damascus) keçisi Güncellenmiş içerik
 3. Gürcü keçisi Yeni içerik
 4. Honamlı keçisi
 5. Kıl keçisi
 6. Kilis keçisi
 7. Norduz keçisi
 8. Tiftik keçisi

Yabancı Keçi Irkları

 1. Afrika cüce keçisi
 2. Alpin keçisi
 3. Appenzel keçisi
 4. Bakır keçisi
 5. Beetal keçisi
 6. Beyaz alman asil keçi
 7. Boer keçisi
 8. Chevre des fosses keçisi
 9. Damascene keçisi
 10. Girgentana keçisi
 11. İspanyol keçisi
 12. Jamnapari keçisi
 13. Kalahari keçisi
 14. Kamori keçisi
 15. Kaşmir keçisi
 16. Malta keçisi
 17. Nijerya cüce keçisi
 18. Nubiya keçisi
 19. Oberhaslı keçisi
 20. Pygmy keçisi
 21. Rove keçisi
 22. Saanen keçisi
 23. Savannah keçisi
 24. Skopelos keçisi
 25. Tauernschecke keçisi
 26. Toggenburg keçisi
 27. Zalawadi keçisi

Yabani Keçi ırkları

 1. Alaska dağ keçisi
 2. Bezoar keçisi
 3. Himalaya Tahr keçisi
 4. Markhor dağ keçisi Yeni içerik

KEÇİ BAKIM İŞLEMLERİ

    Kırkım: Kırkım keçilerde kıl ve ya tiftik elde edilmesi amacıyla ya da hayvan sağlığı açısından yapılması zorunlu bir uygulamadır. Vücudu örten kıl kışın ısı kaybını önlerken yazın vücut ısısının dengelenmesinde sorun çıkarır. Kırkım, tüm vücudun kırkılması şeklinde yapılabileceği gibi sütçü keçilerde hijyenik süt elde edebilmek için hayvanın belirli bölgelerinin kırkılması gibi veya tekelerde olduğu gibi boyun altından başlayarak karın altına kadar devam eden bir alanda uygulanmak suretiyle koku problemlerinin azaltılması için uygulanabilir.

   Keçilerde kırkım kırklıkla veya makine ile olmak üzere iki şekilde yapılabilir. Ekonomik olması açısından kırklık adı verilen makasla yapılan kırkım şekli daha çok küçük işletmelerde tercih edilirken, usta olmayan kırkımcının hayvana zarar vermesi en büyük problemlerden biridir. Büyük sürülerde ise gerek zaman gerek işgücünün tasarruflu kullanılması amacı ile makine ile kırkım tercih edilmektedir.

   Tırnak Bakımı: Özelikle kış ayları boyunca meraya çıkmayan süt keçilerinde tırnaklar uzayabilir ve sonuç olarak da duruş bozuklukları kaçınılmaz olur. Özellikle tekelerde meydana gelebilecek bu tip bozukluklar aşımda problemler çıkmasına neden olur. Tırnak kesimi tırnak bıçağı ya da tırnak makası ile olur. Tırnak kesilirken canlı dokuya zara vermeden yapılmalıdır. İstenmeden oluşan yaralanmalarda yaralı bölge dezenfekte edilmelidir veya o bölgeye ardışık katranı sürülmelidir.

   Boynuz Köreltme: Sürü idaresinin kolay olması açısından ve sürü içerisinde saldırgan davranışların meydana getirebileceği yaralanmaların önüne geçmek için özelikle sütçü keçilerde boynuz köreltme uygulaması yapılır. Boynuz köreltme uygulanacaksa doğumdan sonraki 3-4 gün içerisinde işlem tamamlanmalıdır. Oğlakların ileriki yaşlarında boynuzlu veya boynuzsuz olacakları boynuz düğmelerinin kontrolü ile anlaşılır. Boynuzsuz olacak oğlakların başlarındaki kıllar düzgün, boynuz düğmeleri ise dokunulduğunda kaygan bir his verir. Boynuz düğmelerine uygulanacak köreltmede kimyasal maddeler ( kostik = sodyum hidroksit = Na2OH, potas kostik = Potasyum hidroksit = K2OH ) veya dağlama yöntemi uygulanır. Boynuz düğmelerinin etrafına vazelin uygulanması hayvanın zarar görmesini engeller. Dağlama yöntemi tercih edildiğinde kor haline gelmiş kızgın demir fazla bastırılmamalı işlem esnasında uygulama alanından sağa sola kaydırılmamalıdır.

   Meme Bakımı: süt keçiciliğinde temel amaç temiz ve bol miktarda süt elde etmek olduğu için sağım öncesi ve sonrası meme bakımı büyük önem taşımaktadır. Sağım öncesinde ve sonrasında memenin ıslak bir bezle yıkanması, mümkünse antiseptikli su ile dezenfekte edilmesi en ideal olan uygulamadır. Meme başlarının kuruyup çatlamalarını engellemek için antiseptik sağım gresleri kullanılmalıdır.

   Kastrasyon (Eneme): Keçi yetiştiriciliğinde teke veya erkek oğlakların üreme (eşeysel) faaliyetleri özel amaçlar için kastre ( eneme, burma )edilmek suretiyle durdurulur. Keçi Yetiştirmede kastre edilmiş erkek oğlakların canlı ağırlık artışı ile yemden yararlanma seviyeleri, kastre edilmeyenlere göre daha yüksektir. Ayrıca ileri yaşlarda ortaya çıkması muhtemel etteki teke kokusunu önlemek için Kastrasyon yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Tiftik keçisi ( Ankara keçisi ) yetiştiriciliğinde de kastrasyonun tiftik miktar ve inceliğine olumlu etkisinden söz edilebilir.  Tekelerin kastrasyonun da en fazla tercih edilen yöntem kuru yöntem olup burdizzo pensi yardımıyla kan damarlarının bağlanması suretiyle uygulanır. Elastratör ( lastik halka ) ve kimyasal madde enjeksiyonu ile de aynı işlem uygulanabilir.

 DERLEYEN: Vet. Hek. Hüseyin DEMİRTAŞ

 
Veteriner.CC

Copyright © 2007 - 2021 Veteriner.CC®
Her Hakkı Saklıdır - All right reserved