Veteriner.CC
 Ana Sayfa Koyun Yetiştiriciliği Koç katımı
 

Koyun Yetiştiriciliği

KOYUN YETİŞTİRİCİLİĞİ
 1. Koyunların Sınıflandırılması
 2. Damızlık seçimi
 3. Gebelik ve kuzulama
 4. Koç katımı
 5. Kuzu büyütme
 6. Koyunlarda hayvan refahı Güncel

Yerli Koyun Irkları

 1. Acıpayam koyunu
 2. Akkaraman koyunu
 3. Asaf koyunu
 4. Bafra koyunu
 5. Bandırma koyunu
 6. Çapar koyunu
 7. Çine Çaparı koyunu
 8. Dağlıç koyunu
 9. Gökçeada koyunu
 10. Güney Karaman koyunu
 11. Hasak koyunu
 12. Hasmer koyunu
 13. Herik koyunu
 14. Hemşin koyunu
 15. İvesi koyunu
 16. Kamakuyruk koyunu
 17. Karacabey Merinos koyunu
 18. Karayaka koyunu
 19. Kıvırcık koyunu
 20. Malya koyunu
 21. Menemen koyunu
 22. Morkaraman koyunu
 23. Norduz koyunu
 24. Ödemiş koyunu
 25. Orta Anadolu Merinos koyunu
 26. Pırlak (Pırıt) koyunu
 27. Ramlıç koyunu
 28. Sakız koyunu Güncel
 29. Sönmez koyunu
 30. Tahirova koyunu
 31. Tuj koyunu
 32. Türk Geldi koyunu

Yabancı Koyun Irkları

 1. Bergamasca koyunu
 2. Bizet koyunu
 3. Border Leicester koyunu
 4. Bovec koyunu
 5. Charolais koyunu
 6. Cheviot koyunu
 7. Churro koyunu
 8. Columbia koyunu
 9. Corriedale koyunu
 10. Cotswold koyunu
 11. Doğu Friz koyunu
 12. Damare koyunu
 13. Dorper koyunu
 14. DorsetDown koyunu
 15. DorsetHorn koyunu
 16. Exmoor Horn koyunu
 17. Fin koyunu
 18. Gotland koyunu
 19. Gözlüklü koyunu
 20. Gri Yüz koyunu
 21. Hampshire koyunu
 22. Han koyunu
 23. Herdwick koyunu
 24. Hissar koyunu
 25. Iceland koyunu
 26. Ile de France koyunu Güncel
 27. Jacop koyunu
 28. Kajli koyunu Yeni içerik
 29. Kamerun koyunu
 30. Karaburun koyunu
 31. Karagül koyunu
 32. Katahdin koyunu
 33. Lacaune koyunu
 34. Langhe koyunu
 35. Leicester koyunu
 36. Lincoln koyunu Güncel
 37. Meatmaster koyunu
 38. Merinos koyunu
 39. Moorschnucke koyunu
 40. Norflok Horn koyunu
 41. Ouessant koyunu
 42. Oxford koyunu
 43. Panama koyunu
 44. Persian koyunu
 45. Polwarth koyunu
 46. Racka koyunu
 47. Rambouillet koyunu
 48. Rhon koyunu
 49. Romanov koyunu
 50. Romandale koyunu
 51. Romney koyunu
 52. Rough Fell koyunu
 53. Ryeland koyunu
 54. Santa cruz koyunu
 55. Scotish Blackface koyunu
 56. Shropshire koyunu
 57. Skopelos koyunu
 58. Skudde koyunu
 59. Southdown koyunu Güncel
 60. Suffolk koyunu Güncel
 61. Targhee koyunu
 62. Texel koyunu
 63. Texel Blue koyunu
 64. Tilki (Fuchssachaf)  koyunu Güncel
 65. Wensleydale koyunu
 66. Wurttemberg koyunu
 67. Van Rooy koyunu
 68. Vendeen koyunu Güncel
 69. Zwartbles koyunu Güncel

Yabani Koyun Irkları

 1. Aoudad koyunu
 2. Mouflon koyunu
 3. Soay koyunu

KOÇ KATIMI

Koç katımı ( www.veteriner.cc )

 Koç katımı

   Koç katımı nedir? Aşım mevsiminde kızgınlık gösteren koyunun koç ile çiftleştirilmesine olayına koç katımı ya da aşım denir.

   Koç katımı nasıl yapılır? Koyun yetiştiriciliğinde serbest aşım, sınıf aşımı ve elde aşım olmak üzere üç aşım yöntemi vardır.

 Serbest Aşım

   Serbest aşım nedir? Serbest aşım nasıl yapılır? Bu yöntemde yeteri kadar koç ana sürüye salınır. Kızgınlık gösteren koyunlar herhangi bir koç tarafından aşılır. Her koçun aşıladığı koyun sayısı da değişiktir. Koçlardan biri önder duruma geçer ve daha fazla sayıda koyun aşımı yapar. Bu sırada bir koçun sürekli olarak aynı koyunu aşıladığı da gözlenir. Koçlarda başlarda çok aşım yaptığından katım sonunda aşılanan koyunların bir kısmı döl tutmayabilir. Bu nedenlerle serbest katımda diğer aşım yöntemlerine göre daha çok koç bulundurma zorunluluğu vardır.

   Serbest aşımda çoğunlukla hangi koçun hangi koyunu aştığı bilinmediğinden koça göre herhangi bir seçim söz konusu değildir. Genellikle Türkiye’de köy sürülerinde bu yöntem uygulanmaktadır.

Koç katımı ( www.veteriner.cc )

 Sınıf Aşımı

   Sınıf aşım nedir? Sınıf aşım nasıl yapılır? Bu yöntemde koyunlar vücut yapıları ve verim düzeylerine göre sınıflara ayrılırlar. Sınıflarda görülen aksaklığı düzeltebilecek nitelikte yeter sayıda koç, aşım zamanında sürüye bırakılır. Bu bir çeşit düzeltme ve bir çeşit ıslah çiftleştirmesidir.

   Bu yöntemde kuzuların babası açık olarak belli değildir. Her kuzunun babası o sınıfa verilen koçlardan birisidir. Sınıf aşımında da aşımları denetlemek bir koçun aynı koyunu çok kereler aşmasını önlemek olası değildir. Köy sürülerinde bu yöntemle genetik ilerleme sağlanabilir.

Koç katımı ( www.veteriner.cc )

 Elde Aşım

   Elde aşım nedir?  Koç ve koyunların önceden saptanan ilkeler ışığında, koyunlarda kızgınlığın gözlemlenmesi ile bir araya getirilerek çiftleştirilmesidir.

   Elde aşım nasıl yapılır? Bu yöntemde koç katımı başlamadan aşım listeleri düzenlenir. Listelerde aşım yapacak koçların ve koyunların numaraları vardır. Bir başka değişle elde aşımda hangi numaralı koyunun hangi numaralı koçla çiftleştirileceği katımdan önce belirlenmektedir.

   Koç katım mevsiminde, kızgınlık gösteren koyunları saptamak için sürüye bir arama koçu katılır. Arama koçunun karın ve kasık bölgesi çuval ya da bu iş için hazırlanmış takımlarla sarılır. Koç kızgın koyunu hızla belirler ve üzerine sıçrar. Ancak taşıdığı önlük nedeniyle aşım yapamaz. Bu şekilde kızgınlık gösteren koyun sürüden ayrılır ve aşım listesine bakılarak ona ayrılmış koç ile çiftleştirilir.

Aşım şekli

Genç koç (koç kuzu)

Ergin koç

Serbest aşım:

15 30-40
Sınıf aşımı: 30 40-60
Elde aşım: 40 60-80

Şekil: Aşım yöntemlerine göre bir koça ayrılacak koyun sayısı

Koç katımı ( www.veteriner.cc )

 Koç Katımına Hazırlık

   Koç katımına hazırlık nasıl yapılır? Yetiştirici açısından koç katımının başarısı temelde;

1-Gebe kalma oranının yüksek olmasına,

2-Koç katımı zamanın kısa sürmesine bağlıdır.

   Bu amaçla koç katımı öncesi ve koç katımında koyunlara ve koçlara uygulanacak işlemler önem kazanır. Bu işlemlerin başında bu dönemde yapılacak beslemenin niteliği önem kazanır. Koyunlara ve koçlara koç katımı öncesi ve koç katımında yapılacak ek yemleme (Flushing), kısırlığı düşürür, ikizliği artırır ve koç katımının kısa sürmesini, bir başka değişle kızgınlığın toplulaştırılmasını sağlar.

   Besleme dışında, uygulanacak işlemler arasında koyunların arasına uyarıcı koç ya da koçların salınması, aşımlarım serinlikte yapılması, koçların yaz kısırlığından kurtarılması, sevi (oynaşı) süresinin uzatılması gibi konular sayılabilir.

   Aşım dönemine geçişte koyunların arasına uyarıcı koç yada koçların salınması, kızgınlığın uygun zamanda ve toplu halde görülmesine yardımcı olur. Bu amaçla belirlenen aşım başlangıç tarihine kadar koyunlar arasına uyarıcı koçlar koyulmalıdır.

   Koyunlar ve koçlar aşım sırasında yüksek sıcaklıktan olumsuz etkilenirler. Uzun süreli yüksek sıcaklık kızgınlığın çıkışını geciktireceği gibi gebelik oranını da düşürmektedir.

   Bu nedenle yazın koyunların gece otlatılması ve aşımların serinlikte yapılması yararlıdır. Koçların da hayalarının üzerindeki yapağıların kırkılması ve serinletilmesi onları yaz kısırlığından korur, gerek aşım isteğini, gerekse sperma verimini artırır.

   Sevi (oynaşı) süresinin sperma verimi ve özelikleri üzerine olumlu etkisi vardır. Bu yüzden koçlara aşımdan önce 7–8 dakikalık bir oynaşı süresi yararlıdır.

 DERLEYEN: Vet. Hek. Hüseyin DEMİRTAŞ

 
Veteriner.CC

Copyright © 2007 - 2020 Veteriner.CC®
Her Hakkı Saklıdır - All right reserved