Veteriner.CC
 Ana Sayfa Sığır Yetiştiriciliği Açıkta Sğır Besiciliği
 

Sığır Yetiştiriciliği

DÜNYA SIĞIR VARLIĞI VE ÖNEMİ
 1. Dünya sığır varlığı
 2. Sığırların kökeni
 3. Sığırcılıkta Sulama
 4. Barınaklar - Ahırlar
 5. Süt sığırı barınakları
 6. Besi sığırı barınakları
 7. Açıkta sığır besiciliği
 8. Taban yapısına göre barınaklar
 9. Gübre temizliği ve depolanması
 10. Seçim (seleksiyon)
 11. Yaş tayini
 12. Boynuz giderme
 13. İşletmelerin başarı koşulları
 14. İşletmelerde genel günlük işler
 15. Buzağıların bakım ve beslenmesi Güncel
 16. Süt ırkı düve beslemesi
 17. Gebe düve ve ineklerin bakım beslenmesi
 18. Süt ineklerinin beslenmesi
 19. Süt ineklerinin bakım ve beslenmesi

Yerli Sığır Irkları

 1. Boz ırk sığırı
 2. Doğu Anadolu kırmızısı sığırı
 3. Güney Anadolu kırmızısı sığırı
 4. Kırım sığırı
 5. Maraş sığırı
 6. Yerli güney sığırı
 7. Yerli kara sığırı
 8. Zavot sığırı

Yabancı Sığır ırkları

 1. Angus sığırı
 2. Ankole sığırı
 3. Ayrshire sığırı
 4. Barzona sığırı
 5. Bazadaise sığırı
 6. Beefalo sığırı
 7. Beefmaster sığırı
 8. Belçika mavisi sığırı
 9. Blonde d'Aquitaine sığırı
 10. Bonsmara sığırı
 11. Braford sığırı
 12. Brahman sığırı
 13. Brahmousin sığırı
 14. Brangus sığırı
 15. British White sığırı
 16. Charolais (Şarole) sığırı
 17. Chianina sığırı
 18. Corriente sığırı
 19. Danimarka Kırmızısı
 20. Esmer (Montafon) sığırı
 21. Galloway sığırı
 22. Guernsey sığırı
 23. Hereford sığırı
 24. Highlander sığırı
 25. Holstein sığırı
 26. İsveç Kırmızısı sığırı
 27. Jersey sığırı
 28. Limuzin sığırı
 29. Maas Rhein İssel sığırı
 30. Maine anjou sığırı
 31. Mashona sığırı
 32. Montbeliard sığırı
 33. Murray Grey sığırı
 34. N'Dama sığırı
 35. Nelore sığırı
 36. Nguni sığırı
 37. Normande sığırı
 38. Norveç Kırmızısı sığırı
 39. Parthenaise sığırı
 40. Piedmentosa sığırı
 41. Pie Rouge sığırı
 42. Pinzgauer sığırı
 43. Red poll sığırı
 44. Romagnola sığırı
 45. Salers sığırı
 46. Santa Gertrudis sığırı
 47. Senepol sığırı
 48. Shorthorn sığırı
 49. Simental sığırı
 50. South devon sığırı
 51. Square meater sığırı
 52. Sussex sığırı
 53. Texas Longhorn sığırı
 54. Tuli sığırı
 55. Wagyu sığırı
 56. Wisent sığırı
 57. Yak sığırı
 58. Zebu sığırı

Etiketler:

Sığır

Sığır Yetiştiriciliği

Sığır ırkları

Sığır Türleri

Sığır beslenmesi
Sığır Ürünleri

AÇIKTA SIĞIR BESİSİ:

   Ülkemizde yaygın olarak kullanılan besi ahırı tipi kapalı ahırlardır. Bu sistemin tercih edilmesine etkili birçok faktör söz konusu olabilir. Eğer hayvanın gereksinimleri göz önüne alınırsa böyle yatırım yapılmasına gerek yoktur. Kapalı havasız ve sıcak ortam besi performansını olumsuz yönde etkiler. Kapalı ahır tiplerinin hayvanın sağlık ve verimleri üzerine olumsuz etkileri dikkate alınarak yarı açık tip ve sonraları tam açık tip ahırlar kullanılmaya başlanmıştır.

  Hayvanları soğuğa karşı değil sıcağa karşı korumak gerekmektedir. İklimi çok uygun olduğu yerlerde dahi maliyetleri yüksek olan kapalı ahırlar inşa edilmektedir. Burada kaynakların (öz kaynak ve kredi ) önemli bir bölümünün sabit yatırıma bağlanması asıl gerekli olan işletme sermayesinin yetersiz kalmasına neden olmaktadır.

Ülkemizin her tarafında açık veya yarı açık besi sistemi uygulanabilir.

Açıkta Sığır Besisi ( www.veteriner.cc )

   Büyük baş hayvan beslenme konusun da entansif besicilikte özelikle sabit yatırım maliyetinin yükselmesi üretim maliyetinin de artmasına neden olmaktadır. Sığırcılıkta en önemli unsur çevre ve koşullarına göre barınak durumu ve en uygun barınak tipi seçimidir. Diğer bir konuda işletmenin yararlanacağı çayır mera varlığı ve kaba kesif yem üretim olanaklarıdır. Kapasite buna göre belirlenmelidir. Bir iletmenin giderlerinin %65-70’i yem masrafları oluşturmaktadır.

   Genel olarak besiye alınan hayvanın performansını etkileyen pek çok faktör söz konusudur. Bunlar besiye alınan hayvanın cinsiyeti yaşı ırkı uygulanan bakım ve beslenme şekli ile iklimdir. Buna göre besi; ‘’genç erkek sığırların büyümelerinin en uygun dönemde en ekonomik biçimde teşvik edilmesi ile maksimum canlı ağırlıklarına bir anca önce ulaşmalarını sağlayacak gerekli koşulların sağlanması’’ olarak yapılabilir. Bunu sağlamak için sabit yatırımın mümkün olduğunca düşük yüzeyde tutulması gerekir.

   Açıkta sığır besisinde hayvanlar yaz kış açıkta ve serbest olarak besiye alınmaktadır. Açık sistem besicilikte aşırı sıcak ve soğuk sorun olabilmektedir. Çevre sıcaklığına -5 -10 hatta -20 dereceye kadar düşmesi besi performansını olumsuz yönde etkilemez. Aşırı sıcaklar içinde basit sistemli gölgelikler kullanılabilir. Bunlar açık alnın %40’ı gibi bir kısmını kaplar. Ayrıca ağaç ve tepeciklerin bulunması da yaz aylarında gölgelik vazifesi görmektedir.

Açıkta Sığır Besisi ( www.veteriner.cc )

   Açık besi yerinin seçiminde önemli olan tarıma elverişli olmayan arazinin güney veya güneydoğuya bakması, sert zeminli engebeli, toprak geçirgenliğinin yüksek olmasıdır. Arazi soğuk ve sert rüzgârlara karşı korumalı olmalıdır. Ayrıca besi yerinin etrafı sağlam bir şekilde kontrol altına alınmalıdır.

   Açıkta besi yerinde bir hayvana ayrılacak yer önemli bir konu olup bu hayvanın, ırkı yaşı cinsiyeti ve cüssesi alarak sıralanabilir. Bu durumda yetişkin hayvan başına 4,5 metrekare bir yaşlılar için 3,6 metrekare danalar için 2,1 metrekare olan yeterli olacaktır. Diğer önemli bir faktör de yağış miktarıdır. Gezinti alanı genel olarak hayvan başına 9–10 metrekare olarak hesap edilirken fazla yağış olan yerlerde bu alan 20–30 metrekareye çıkmaktadır. Eğer açık besi yerinin belirli bir kısmına gölgelik yapılırsa bu alan düşmektedir.

   Açıkta besicilikte yem rasyonu önemlidir. Özellikle kış aylarında yem rasyonlarının yüksek enerjili olması gerekmektedir. Kaba ve kesif yemler hayvanlara komple yem halinde verilmelidir. Sürekli temiz su da hayvanlar için çok önemlidir. Hayvanların günlük canlı ağırlık artışı için gerekli besin maddeleri ihtiyacı yaşlarına ve verimlerine göre farklılık gösterir. İstenilen canlı ağırlık artışı için hayvanın günlük tüketebileceği kuru madde ihtiyacı dikkate alınarak hazırlanan rasyona hayvanlara yedirilmelidir. Hazırlanan rasyonun enerji ve protein açısından dengeli olması gerekmektedir.

Açıkta Sığır Besisi ( www.veteriner.cc )

   Açık besi ahırı ana hatları ile şu unsurlardan oluşur;

 1. Padok ( Bölümler -Hayvanların serbest dolaştıkları yer )

 2. Yemlikler

 3. Suluklar

 4. Gölgelik

 5. Sundurma

 6. Yem deposu

   Açık besi ya da yarı açık besi ahırının yapılmasından önce planlanması gerekenler içerisinde yer tespitinin yapılması, padokların hayvan sayısına göre büyüklüğünün ayarlanması şeklinde sayılabilir. Açık besi yeri seçiminde drenajı sağlamak amacı ile hafif meyilli, hayvanlar için yeterli içme suyuna sahip, ulaşımı kolay ve olabildiğince az yağışlı bölgeleri seçmek gerekir. Bu durumda Türkiye’de Karadeniz bölgesi hariç diğer bölgelerde besicilik yapılacak arazi temini kolaydır. Açık besicilikte yağmur suyu kar suyu bunlar hep ahırın içine yağacağından buna idrar ve dışkıda eklenince çok miktarda çamur oluşacaktır. Bunun önüne geçmek için zemindeki toprağın geçirgenliğinin fazla olması ve açık besi ahırının güneye doğru hafif meyilli olması su birikimini azaltacaktır.

 Padok (Bölümler):

   Sundurmalı açık besi ahırında hayvan başına 10–20 metrekare alan düşünülmelidir.  Bu oran isteğe göre değişebilir. Padoklar %3–4 oranında güneye doğru meyilli olmasında yarar vardır. Çünkü idrar ve dışkıya ilaveten yağmur ve kar suyu da eklenince çamurlaşma artacaktır. Çamurlaşmayı azaltma yönünde etkili bir yöntemdir. Padok içerisinde küçük tepeciklerin olmasında fayda vardır. Çünkü yağışlı havalarda danalar bu tepecikleri az çamurlu olduklarından dolayı dinlenme açısından tercih ederler.

Açıkta Sığır Besisi ( www.veteriner.cc )

 Yemlik:  

    Yemlikler günümüzde betondan yapılmaktadır. Önemli olan yemliklerin hayvanların yemleri rahatlıkla yiyebilecekleri şekilde olmasıdır. Yemliklerde yemlerin ıslanmaması için üstlerinin kapalı olmasına dikkat edilmelidir. Uygun bir yemlik için aşağıdaki kesitteki ölçüler dikkate alınabilir.

Açıkta Sığır Besisi ( www.veteriner.cc )

Açıkta Sığır Besisi ( www.veteriner.cc )

 Suluklar:

   Suluklar mutlaka şamandıralı olmalıdır. Kışın donmadan, yazın ısınmadan korumak için çift cidarlı suluklar tercih edilebilir. Bir suluk her iki bölmenin ortak kullanımına sunulabilir. Suluk etrafına 10 cm yükseklik ve 2 m genişlikte beton yapılması rahatça su içmesi ve suyu kirletmemesi yönünde uygun olacaktır.

 

 Gölgelik:

   Hayvanları sıcaktan korumak amacıyla yapılmaktadır. Gölgelik yapılırken, hayvan başına 2-3 m² gölgelik alanı ve 3 m yüksekliği olacak şekilde düşünülmelidir. Gezinti yerinin ortasına yapılırsa her iki tarafında da hayvanlar yararlanabilir. Sıcak günlerde hayvanların canlı ağırlık artışları azalmaktadır. Bunun önüne geçmek içinde gölgeliklerin yapılması şarttır. Çok sıcak

günlerde hayvanların üzerine su püskürtülmesinde fayda vardır. Hayvanlar soğuk havalarda daha çok canlı ağırlık artışları gösterirler.

 

 Sundurma:

   Hayvanların en çok zaman geçirdikleri yer olduğu için açık beside sundurmalar önem arz etmektedir. Sundurmanın kuzeye bakan yönünü rüzgârı kesmesi açısından duvar örülmelidir. Sundurmanın açık yönünde daha fazla güneş alınmasını sağlamak için enini geniş tutmak gerekir. Sundurmanın yüksekliğini ve açısını güneşin içeri girmesini dikkate alarak yapmakta da fayda vardır. Sundurmanın yan tarafları duvarda yapılabilir yapılmayabilirde tercihe göre değişir.  Masrafı azaltmak açısından açık olmasında fayda vardır.

 Yem deposu:

   Hayvanların yedikleri yemlerin depolanması için yem depolarının bulunması gerekir. Kesif yemlerin ve kaba yemlerin ayrı ayrı depolandığı yerlerin olması gerekir Ayrıca silaj yapımında kullanılacak silaj çukurunun da bulunmasında fayda vardır.

 

 Açık besicilikte iş gücünün hafifletilmesi isteniyorsa şunlar yapılabilir.

 • Yem hazırlama makineleri alınabilir.

 • Yemleri karıştıran ve dağıtan makineler alınabilir.

 • Taşıyıcılar ve yükleyiciler alınabilir.

 • Hayvanlara içme suyu sağlayan cihazlar alınabilir.

   Açık besicilik de yardımcı ünitelerde gereklidir. Hayvanların aşılama ve tedavi gibi yöntemlerin yapılabilmesi için yakalanması sağlayan hayvan yakalama yerlerinin padok içinde ve dışında olması gerekir. Hayvanların arabalara bindirilmesi için hayvan bindirme rampalarının olması gerekir.

 Açıkta Besinin Avantajları

 • Ahır yapımı için fazla yatırım gerekmez kapalı ahırlara oranla en az %70 daha ucuz yapılabilir. Gölgelik yapılsa bile maliyet çok düşük olmaktadır.

 • Besi yeri etrafının Çevrilmesi elektrikli çit veya çitlerle daha ucuza yapılabilir ve işcilik giderleri azdır.

 • Bu sistemde yılın 12 ayı besi yapılabilmektedir.

 • Sığır sağlığı için çok elverişlidir. Sığırlarda Tırnak uzamaları ve ayak ve eklem hastalıkları, ,idrar tutukluğu problemleri daha azdır.

 • Hayvanların hastalıklara karşı mukavemeti artar. Akciğer hastalıkları daha az görülür.

 • Bu sistemde sığırlar yemleri iştahla yerler ve canlı ağırlık artışı hızları yüksek olur.

 • Bu ahırlarda beslenen sığırların karkaslar aşırı yağlı olmadığından daha kaliteli olur.

 Dezavantajları

 • Besi materyali hayvanlar değişik yerlerden toplanıp getiriliyorsa bunların alışma problemleri olabilir.

 • Kaba yem ve kesif yem tüketimi soğuk havalar da daha çok artmaktadır.

 • Padoklar (bölümler) arası hayvan geçişlerinde sürü psikolojisi gereği yeni geçen hayvana diğer hayvanlar eziyet edebilir.

   DERLEYEN: Vet. Hek. Hüseyin DEMİRTAŞ (06.04.2010)

   GÜNCELLEME: Vet. Hek. Hayri YENİYURT (23.03.2020) 

 
Veteriner.CC

Copyright © 2007 - 2021 Veteriner.CC®
Her Hakkı Saklıdır - All right reserved