Veteriner.CC
 Ana Sayfa Sığır Yetiştiriciliği Sığırlarda Gübre
 

Sığır Yetiştiriciliği

DÜNYA SIĞIR VARLIĞI VE ÖNEMİ
 1. Dünya sığır varlığı
 2. Sığırların kökeni
 3. Sığırcılıkta Sulama
 4. Barınaklar - Ahırlar
 5. Süt sığırı barınakları
 6. Besi sığırı barınakları
 7. Açıkta sığır besiciliği
 8. Taban yapısına göre barınaklar
 9. Gübre temizliği ve depolanması
 10. Seçim (seleksiyon)
 11. Yaş tayini
 12. Boynuz giderme
 13. İşletmelerin başarı koşulları
 14. İşletmelerde genel günlük işler
 15. Buzağıların bakım ve beslenmesi Güncel
 16. Süt ırkı düve beslemesi
 17. Gebe düve ve ineklerin bakım beslenmesi
 18. Süt ineklerinin beslenmesi
 19. Süt ineklerinin bakım ve beslenmesi

Yerli Sığır Irkları

 1. Boz ırk sığırı
 2. Doğu Anadolu kırmızısı sığırı
 3. Güney Anadolu kırmızısı sığırı
 4. Kırım sığırı
 5. Maraş sığırı
 6. Yerli güney sığırı
 7. Yerli kara sığırı
 8. Zavot sığırı

Yabancı Sığır ırkları

 1. Angus sığırı
 2. Ankole sığırı
 3. Ayrshire sığırı
 4. Barzona sığırı
 5. Bazadaise sığırı
 6. Beefalo sığırı
 7. Beefmaster sığırı
 8. Belçika mavisi sığırı
 9. Blonde d'Aquitaine sığırı
 10. Bonsmara sığırı
 11. Braford sığırı
 12. Brahman sığırı
 13. Brahmousin sığırı
 14. Brangus sığırı
 15. British White sığırı
 16. Charolais (Şarole) sığırı
 17. Chianina sığırı
 18. Corriente sığırı
 19. Danimarka Kırmızısı
 20. Esmer (Montafon) sığırı
 21. Galloway sığırı
 22. Guernsey sığırı
 23. Hereford sığırı
 24. Highlander sığırı
 25. Holstein sığırı
 26. İsveç Kırmızısı sığırı
 27. Jersey sığırı
 28. Limuzin sığırı
 29. Maas Rhein İssel sığırı
 30. Maine anjou sığırı
 31. Mashona sığırı
 32. Montbeliard sığırı
 33. Murray Grey sığırı
 34. N'Dama sığırı
 35. Nelore sığırı
 36. Nguni sığırı
 37. Normande sığırı
 38. Norveç Kırmızısı sığırı
 39. Parthenaise sığırı
 40. Piedmentosa sığırı
 41. Pie Rouge sığırı
 42. Pinzgauer sığırı
 43. Red poll sığırı
 44. Romagnola sığırı
 45. Salers sığırı
 46. Santa Gertrudis sığırı
 47. Senepol sığırı
 48. Shorthorn sığırı
 49. Simental sığırı
 50. South devon sığırı
 51. Square meater sığırı
 52. Sussex sığırı
 53. Texas Longhorn sığırı
 54. Tuli sığırı
 55. Wagyu sığırı
 56. Wisent sığırı
 57. Yak sığırı
 58. Zebu sığırı

Etiketler:

Sığır

Sığır Yetiştiriciliği

Sığır ırkları

Sığır Türleri

Sığır beslenmesi
Sığır Ürünleri

GÜBRE TEMİZLİĞİ VE DEPOLANMASI:

    Hayvancılık işletmelerinde çıkan gübrenin toplanması ve depolanması aşağıdaki sebeplerden dolayı günümüzde hayli önem kazanmıştır.

 - Ekonomik anlamda faydası oldukça fazladır. Kimyasal gübre yerine çiftlik gübresi kullanılmış olur.
 - Hayvan gübresi alternatif enerji kaynağı olarak düşünülmeye başlanmıştır.
 - Organik gübre sayesinde toprak strüktürüne önemli derecede katkı sağlamaktadır.
 - Gübrenin bir yerde toplanması sayesinde ahır içi temizliği de bir anlamda sağlanmış olup, hayvan sağlığı yönünden de önemli derecede faydası vardır.

    I) AHIR İÇİ GÜBRE TEMİZLİĞİ:

   Gübre temizliğinde dört yöntem uygulanmaktadır.
 a) El aletlerinden yararlanarak temizleme
 b) Otomatik sıyırıcılar vasıtasıyla temizleme ; Bu sistem daha çok serbest duraklı ahırlar için uygundur. İlk yatırım masrafı çok yüksektir.
 c) Traktörle Sıyırma ; Serbest ahırlarda kısa aralıklarla ahırın temizlenmesi bu yöntemle yapılır. Bu yöntemle geniş alanlarda temizlik yapılır.
 d) Izgara Tabanlı Ahırlarda Gübre Temizliği ; Bu şekildeki ahırların tabanı idrarı ve gübrenin kolayca aşağıya düşmesine olanak verecek biçimde ızgaralı olarak düzenlenir. Izgaralar genellikle demir beton tarzında imal edilirler. Kanalın derinliği ; Kanalın boyu x 0,3 + 15 +10 şeklinde hesap edilir.

    II) GÜBRENİN DEPOLANMASI:

    Depolamada en önemli hususlar gübrenin çevre kirliliğine neden olmayacak şekilde toplanması ve besin maddesi kaybının (Özellikle Azot) minimum olması zorunludur. Gübrenin yağmur gibi çevresel faktörlerden korunacak şekilde depolanması gerekmektedir.

    Genel olarak Bir sığırdan elde edilecek günlük katı gübre hayvanın günlük tükettiği kuru madde miktarının üç katı kadardır.

    Genel olarak 600 kg canlı ağırlığında bir inek günde yaklaşık 51 kg katı gübre + sıvı gübre çıkarmaktadır. 453 kg canlı ağırlığındaki bir besi danası 28 kg taze katı gübre + idrar çıkarmaktadır. 453 kg canlı ağırlığındaki bir inek yılda 12 ton, dana ise yılda 5 ton gübre çıkarmaktadır. Bir ton gübre 0,96 m³ yer kaplamaktadır. Gübre kanalları ve deposu buna göre hesap edilmelidir. Depolama Hacmi ; Hayvan sayısı x hayvan başına üretilen gübre miktarı x depolama süresi x toplam yıkama suyu , formülü ile hesaplanır. Kanal uzunluğu 25 m’ yi geç memelidir.

 
Veteriner.CC

Copyright © 2007 - 2021 Veteriner.CC®
Her Hakkı Saklıdır - All right reserved