Veteriner.CC
 Ana Sayfa Sığır Yetiştiriciliği Sığırlarda yaş tayini
 

Sığır Yetiştiriciliği

DÜNYA SIĞIR VARLIĞI VE ÖNEMİ
 1. Dünya sığır varlığı
 2. Sığırların kökeni
 3. Sığırcılıkta Sulama
 4. Barınaklar - Ahırlar
 5. Süt sığırı barınakları
 6. Besi sığırı barınakları
 7. Açıkta sığır besiciliği
 8. Taban yapısına göre barınaklar
 9. Gübre temizliği ve depolanması
 10. Seçim (seleksiyon)
 11. Yaş tayini
 12. Boynuz giderme
 13. İşletmelerin başarı koşulları
 14. İşletmelerde genel günlük işler
 15. Buzağıların bakım ve beslenmesi Güncel
 16. Süt ırkı düve beslemesi
 17. Gebe düve ve ineklerin bakım beslenmesi
 18. Süt ineklerinin beslenmesi
 19. Süt ineklerinin bakım ve beslenmesi

Yerli Sığır Irkları

 1. Boz ırk sığırı
 2. Doğu Anadolu kırmızısı sığırı
 3. Güney Anadolu kırmızısı sığırı
 4. Kırım sığırı
 5. Maraş sığırı
 6. Yerli güney sığırı
 7. Yerli kara sığırı
 8. Zavot sığırı

Yabancı Sığır ırkları

 1. Angus sığırı
 2. Ankole sığırı
 3. Ayrshire sığırı
 4. Barzona sığırı
 5. Bazadaise sığırı
 6. Beefalo sığırı
 7. Beefmaster sığırı
 8. Belçika mavisi sığırı
 9. Blonde d'Aquitaine sığırı
 10. Bonsmara sığırı
 11. Braford sığırı
 12. Brahman sığırı
 13. Brahmousin sığırı
 14. Brangus sığırı
 15. British White sığırı
 16. Charolais (Şarole) sığırı
 17. Chianina sığırı
 18. Corriente sığırı
 19. Danimarka Kırmızısı
 20. Esmer (Montafon) sığırı
 21. Galloway sığırı
 22. Guernsey sığırı
 23. Hereford sığırı
 24. Highlander sığırı
 25. Holstein sığırı
 26. İsveç Kırmızısı sığırı
 27. Jersey sığırı
 28. Limuzin sığırı
 29. Maas Rhein İssel sığırı
 30. Maine anjou sığırı
 31. Mashona sığırı
 32. Montbeliard sığırı
 33. Murray Grey sığırı
 34. N'Dama sığırı
 35. Nelore sığırı
 36. Nguni sığırı
 37. Normande sığırı
 38. Norveç Kırmızısı sığırı
 39. Parthenaise sığırı
 40. Piedmentosa sığırı
 41. Pie Rouge sığırı
 42. Pinzgauer sığırı
 43. Red poll sığırı
 44. Romagnola sığırı
 45. Salers sığırı
 46. Santa Gertrudis sığırı
 47. Senepol sığırı
 48. Shorthorn sığırı
 49. Simental sığırı
 50. South devon sığırı
 51. Square meater sığırı
 52. Sussex sığırı
 53. Texas Longhorn sığırı
 54. Tuli sığırı
 55. Wagyu sığırı
 56. Wisent sığırı
 57. Yak sığırı
 58. Zebu sığırı

Etiketler:

Sığır

Sığır Yetiştiriciliği

Sığır ırkları

Sığır Türleri

Sığır beslenmesi
Sığır Ürünleri

SIĞIRLARDA YAŞ TAYİNİ:

    Düzenli kayıt tutulan işletmelerde sığırların yaşının belirlenmesi kolaydır. Ancak elde bu türden bilgiler bulunmadığı zaman sığırların yaşı dişlerine ve boynuz oluşumlarına bakılarak yapılabilir. Dişlerin durumu ırka ve yemlemeye bağlı olarak az-çok sapma gösterme de 5 yaşına kadar olan hayvanlarda oldukça güvenilir sonuçlar vermektedir. Ergin bir sığırın ağzında 32 tane kalıcı diş bulunur. Bunların isimleri ve diziliş biçimleri çizelgede verilmiştir.

Dişler SOL YARI SAĞ YARI
N P C I I C P N
Üst Çene 3 3 C I I C 3 3
Alt Çene 3 3 0 4 4 0 3 3

 I= kesici dişler
 2 tane ön kesiciler, 2 tane I. ortalar, 2 tane II. Ortalar, 2 tane son kesiciler
 C= köpek dişleri
 P= ön azı dişleri
 M= ard azı dişleri
 

    Genç sığırların ağzındaki dişlerden 20 tanesi hayatının değişik evrelerinde sırasıyla değişir ve yerlerine kalıcı dişler çıkar. Değişmeyen dişiler 6 tane üst çenede olmak üzere toplam 12 tane ard azı dişleri’ dir. Geçici ve kalıcı dişlerin çıkışına alt takvim yaklaşık olarak çizelgede olduğu gibidir.

Çizelge: Sığırda dişlerin çıkış takvimi
Dişin Adı Çıkış Zamanı
Geçici ön dişler Doğumdan önce
Geçici I. Ortalar Doğumdan önce
Geçici II ortalar Doğum-ilk 7 gün içinde
Geçici son kesiciler Doğum ilk 15 gün içinde
Kalıcı ön kesiciler 1.5-2 yaş arasında
Kalıcı I. Ortalar 2-2.5 yaş arasında
Kalıcı II. Ortalar 3 yaşında
Kalıcı son kesiciler 3.5-4 yaş arasında
Geçici köpek dişi Yoktur
Kalıcı köpek dişi Yoktur
Geçici ön azı dişleri (12 tane) Doğum-ilk 21 gün içinde
Kalıcı ön azı dişleri I 2-2.5 yaşında
Kalıcı ön azı dişleri II 1.5-2.5 yaşında
Kalıcı ön azı dişleri III 2.5-3 yaşında
Kalıcı ard azı dişleri I 5-6 aylık iken
Kalıcı ard azı dişleri II 1-1.5 yaşında
Kalıcı ard azı dişleri III 2-2.5 yaşında

I) SIĞIRLARDA DİŞLERE BAKILARAK YAŞ TAYİNİ:

    Sığırların yaşı kesici dişlerine bakılarak belirlenir. Çizelgeden anlaşılacağı üzere sığırın üst çenesinde kesici diş yoktur. Alt çenedeki 8 kesici dişin geçici veya kalıcı oluşuna bakılarak 5 yaşına kadar yaş belirlenmesi yapılabilir. Daha yaşlı sığırlarda ise yaşın belirlenmesi bu dişlerdeki aşınma bakılarak yapılır.

    6-8 günde: Son kesici süt dişleri hariç diğer kesici dişler (6 tane) çıkmıştır. Dişler birbiri üzerine binmiş durumdadır ve diş etleri mavimtırak-kırmızı renktedir. Ayrıca diş etleri dişleri örter durumdadır.

    2 Haftalıklarda: Son kesici süt dişleri de çıkmış ve ya çıkmak üzeridir. Dişlerin birbiri üzerine binmiş durumları ortadan kaybolmuştur. Ön kesicilerde diş eti çekilmiştir.

    3 Aylıklarda: Son kesiciler diş yayı seviyesine ulaşmıştır.

    1 Yaşında: Diş taçları küçülmüş, dişlerin kökleri meydana çıkmıştır.

     1 Yaş 9 Aylıklarda: Ön kesici süt dişleri düşer.

     2 Yaşında: Ön kalıcı dişler çıkmış ve diş yayı seviyesine ulaşmıştır. İki yaşında bir sığırın ağzında 2 tane (sağ ve solda olmak üzere kalıcı kesici diş bulunur)

     2 ½ Yaşında: I. Orta kesici süt dişleri düşmek üzeredir ve ya düşmüştür.

     3 Yaşında: I orta kalıcı dişler çıkmış ve diş yayı seviyesine ulaşmışlardır. Üç yaşındaki bir sığırın ağzında 4 tane kalıcı kesici diş bulunur.

     3 ½ Yaşında: II. Orta kesici süt dişleri düşmek üzere ve ya düşmüştür.

    4 Yaşında: II. Orta kalıcı dişler çıkmış ve diş yayım seviyesine ulaşmışlardır. Dört yaşındaki bir sığırın ağzında 6 tane kalıcı kesici diş bulunur.

    4 ½ Yaşında: Son kesici süt dişleri düşmek üzere ve ya düşmüşlerdir.

    5 Yaşında: kalıcı son dişler çıkmış ve normal boylarına ulaşmıştır. Beş yaşında bir sığırın ağzında 8 tane kalıcı diş mevcut olup, ağzında hiç kesici süt dişi yoktur.

    Beş yaşından büyük sığırlarda yaş belirleme kalıcı kesici dişlerin kenarları ve diş yüzeylerinde meydana gelen aşınmalara bakılarak yapılır. Ancak bu şekilde yaş tayini yapabilmek için deneyim ve göz alışkanlığı da gerekir.

    5 ½ -6 Yaş : Bu yaşlar arasında kalıcı son kesici dişlerin ön kenarı ve ön kesicilerin dile bakan yüzeyleri yarıya kadar aşınmıştır.

    7 yaşında : Ön kesiciler tamamen aşınmıştır. I. Ve II. Orta kesicilerin dile bakan yüzeylerinde aşınma diş yüzünün yarısına kadar ilerlemiştir.

    8 yaşında : I. Orta kesicilerin dile bakan yüzü tamamen aşınmıştır.

    9 yaşında : II. Orta kesicilerin dile bakan yüzü tamamen aşınmıştır.

    10 yaşında : Ön ve orta kesicilerde açınma yüzeyi dört köşe olur ve aynı zamanda diş yıldızı görülebilir.

    12 yaşında : Kesici dişlerin aşınma yüzeyi yuvarlaklaşmaya başlar.

    14 yaşında : Ön ve orta kesicilerin taç kısımları tamamen aşınmıştır, yalnızca son kesicilerin taç kısmında aşınma tam değildir. Kesici dişlerin aşınma yüzleri gittikçe ikizkenar üçgen şeklini alır.

    15 yaşında: Kesici dişler yuvarlak ve küçük birer diş haline gelirler.

    II) SIĞIRLARDA BOYNUZLARA BAKILARAK YAŞ TAYİNİ:

    İneklerde her doğumdan sonra boynuzlarda bir halka meydana gelir. Bunun nedeni gebeliğin son dönemlerinde ve süt veriminin en yüksek olduğu dönemde beslenme dengesinin bozulmasıdır. İneğin boynuzundaki her halka bir buzağılamaya (yaklaşık 1 yıla) işarettir. Halkalar sayılır ve halka sayısına bu ineğin ilk doğumunu yapıncaya kadar geçen 2-3 yıllık süre eklenirse ineğin yaşı ortaya çıkar. Örneğin boynuzunda 4 halka bulunan bir inek 6-7 yaşlarında sayılmalıdır. Boynuzların yanı sıra dişler de incelenecek olursa daha kesim bir tahmin yapılabilir.

    Yapılan açıklamalardan anlaşılacağı gibi boynuzlardan yaş belirleme yalnız ineklerde yapılabilir. Boğalar için süt üretimi söz konusu olmadığından bunların boynuzlarında yaş halkalarının düzgün olarak belirlenmesi beklenemez.

    İneklerde boynuzlara bakarak yaş belirlenmesi, ancak hayvanların düzenli beslendiği ve buzağılama aralığının yaklaşık 1 yıl olduğu sürelerde doğru sonuç verir. Hayvanların yılda 1-2 dönem aç kaldığı veya buzağılama aralığının ortalama olarak 400 günün üzerinde olduğu sürülerde yapılacak tahminlerin yanıltıcı olması kaçınılmazdır.

 
Veteriner.CC

Copyright © 2007 - 2021 Veteriner.CC®
Her Hakkı Saklıdır - All right reserved