Veteriner.CC
 Ana Sayfa Suni Tohumlama Çiftlik hayvanlarında döl verimini etkileyen hastalıklar
 

ÇİFTLİK HAYVANLARINDA DÖL VERİMİNİ ETKİLEYEN HASTALIKLAR

 

Bakteriyel Hastalıklar

Tür

Etken

Üremeye Etkisi

Bulaşma Yolları

Kontrol ve Korunma

Vibriyozis

Sığır

Campylobacter fetus venerelis Embriyonik mortalite
Erken yavru atma
Embriyonik mortalite
Erken yavru atma
Aşılama
Suni tohumlama
Vibriyozis

Koyun

Campylobacter fetus fetus Son üç ayda yavru atma Bulaşık yem ve su Aşılama
Leptospirozis

Sığır

L.pomona
L.canicola
L.grippotyphosa
L.ictero-hemorrhagiae
L.hardjo
L.sejroe
Son 3 ayda yavru atma
infertilite
Zayıf güçsüz yavru
İdrarla bulaşık yiyecek su ve hava
Bulaşık sperma
Yabani hayvanlar
Yıllık aşılama
Akut vakalarda antibiyotik tedavisi
Koruyucu hekimlik
Leptospirozis

At

L.pomona
L.hardjo
L.bratislava
L.ictero-hemorragiae
Geç yavru atma
Erken doğum
İdrarla bulaşık yiyecek su ve hava
Bulaşık sperma
Yabani hayvanlar
Yıllık aşılama
Akut vakalarda antibiyotik tedavisi
Koruyucu hekimlik
Brucellozis

Sığır

Brucella abortus Yavru atmalar
Zayıf güçüz yavru
Yavru zarlarının atılamaması
Doğum oranında azalma
Buzağılama veya atık yavru materyali ile bulaşık yem ve su
Bulaşık sperma
Buzağı iken aşılama
Test ve hayvanı kesme
Bulaşık maddelerin muhafazası
Brucellozis

Koyun-Keçi

Brucella Melitensis Yavru atmalar Buzağılama veya atık yavru materyali ile bulaşık yem ve su
Bulaşık sperma
Aşılama
Test ve hayvanı kesme
Listeriozis

Sığır-Koyun

Listeria monocytogenes Geç yavru atma
Yavru zarların atılamaması Metritis
Bulaşık çevre
Kötü kaliteli Silaj
Koruyucu hekimlik
Antibiyotik tedavisi
Spesifik olmayan Uterus enfeksiyonları

Sığır

Çeşitli bakteriyel mikroorganizmalar Uzayan anöstrüs
Doğum oranında azalama
Bulaşık buzağılama alanları Tedavilere başlamak Koruyucu hekimlik
Bulaşıcı At metritisi

At

Taylorella equigenitalis Endometritis
Cervicitis Vaginitis
Tabi tohumlama
Bulaşıcı teçhizat
Koruyucu hekimlik
Antibiyotik tedavisi

Protozoon Hastalıklar

Tür

Etken

Üremeye Etkisi

Bulaşma Yolları

Kontrol ve Korunma

Bovine trichomoniasis

Sığır

Trichomonas fetus Erken yavru atma Cinsel temas Üreme yönünden istirahat
Suni tohumlama
Enfekte boğaların kesimi
Toxoplasmosis

Sığır - Koyun

Toxoplasma gondii Geç yavru atma
Zayıf güçsüz yavru
Ölü doğum
Yavru zarlarının atılamaması
Bulaşık çevreden yiyeceklerden alınan oocytler Bulaşık karkasları yok etmek ve yiyeceklerle alınan oocytleri engellemek

Viral
Hastalıklar

Tür

Etken

Üremeye Etkisi

Bulaşma Yolları

Kontrol ve Korunma

Bovine viral Diarrhea

Sığır

BVD virüsü Yavru atma
Fötal anamoliler
Bulaşık çevre
Mukoz membranlarla temas eden virus
Bulaşık sperma
Aşılama
Ek aşı yapılması tercih edilebilir
Enfeksiyöz Bovine Rhinotracheitis veya Pustular vulvo-vaginitis

Sığır

IBR - IPV virüsü Gebeliğin 2. yarısında yavru atma
Kısa süreli infertilite
Bulaşık çevre
Mukoz membranlarla temas eden virüs
Bulaşık sperma
İntramüsculer veya burun yolu ile aşılama
Burun ile ilgili ek aşı tercih edilir
Equine Rhino pneumonitis

At

Equine herpes virüs I Son 3 ayda yavru atma Virüs un solunum yoluyla mukoz membranlara teması Aşılama
Equine viral arteritis

At

Equine arteritis virüs Gebeliğin 2. yarısında yavru atma Virüs un solunum yoluyla mukoz membranlara teması Doğum ve yavru atma esnasında enfekte kısrakların ayrılması
Bluetongue

Sığır-Koyun

Bluetongue virüs Fetus un santral sinir sisteminde hasar oluşur Tatarcık sinekleri
Bulaşık sperma
Gebe olmayan hayvanların aşılanması

Mantar
Hastalıkları

Tür

Etken

Üremeye Etkisi

Bulaşma Yolları

Kontrol ve Korunma

Mantarlar

Sığır

Aspergillus fumigatus
Aspergillus absidia
Aspergillus mucor
Gebeliğin ortasında ve on 3 ayında yavru atmalar Muhtemelen küflü yemlerdeki sporların solunmasıyla Koruyucu hekimlik ve yemlerin saklanmasına özen gösterilmesi

   KAYNAK   :  Prod. Dr. DEMİRCİ Eşref

 
Veteriner.CC

Copyright © 2007 - 2021 Veteriner.CC®
Her Hakkı Saklıdır - All right reserved