Veteriner.CC
 Ana Sayfa Hastalıklar Cryptosporidiosis
 

Hastalıklar

Veteriner.CC Hastalıklar
 1. Agalaksia
 2. Akut rumen asidozu
 3. Apityalismus
 4. Bakteriyel Böbrek hastalığı
 5. Brucellozis
 6. Botulismus
 7. B.S.E. (Deli Dana Hastalığı)
 8. Buzağı ishalleri
 9. Cryptosporodiosis
 10. Coryza gangrenosa bovum (CGB)
 11. Çiçek Hastalığı
 12. Dil Hastalıkları
 13. Diş Hastalıkları
 14. Domuz Gribi
 15. EHD - Geyik Hastalığı
 16. Enterotoksemi
 17. Farengitis
 18. Kara Hastalık
 19. Keçi ciğer ağrısı
 20. Kızıl ağız hastalığı (Yersiniosis)
 21. Kronik rumen asidozu
 22. Kuduz (Rabies)
 23. Kurşun Zehirlenmesi (Plumbism)
 24. Listeriozis
 25. LSD Yeni içerik
 26. Mavi Dil Hastalığı (Bluetongue)
 27. Omasum konstipasyonu
 28. Ön Mide Hastalıkları
 29. Özefagus daralması
 30. Özefagus genişlemesi
 31. Özefagus spazmı
 32. Özefagus tıkanması
 33. Özefagus yangısı
 34. Piyeten
 35. Pityalismus
 36. RPT
 37. Stomatitis
 38. Şap
 39. Şarbon (Antrax)
 40. Tetanoz
 41. Toxoplasmosis
 42. Tüberküloz
 43. Tükrük bezinin yangısı
 44. Tükrük taşı
 45. Üç gün Hastalığı
 46. Yanıkara
 47. Yutak hastalıkları

BUZAĞILARDA CRYPTOSPORİDİOSİS

   Cryptosporidia spp. bütün hayvan türlerinin barsaklarında mevcuttur. Barsak mukozası kript'lerindeki epitel hücrelerine yerleşir, yüzeysel yangı meydana getirirler. Cryptosporidia'lar buzağılarda 1-3 haftalık devrede hastalık meydana getirirler. Erginlerin ve 1 ayda büyük buzağıların barsaklarında her zaman mevcuttur. Oocystler hayvanların dışkıları ile çevreye yayılır. Uygun rutubet ve ısı ortamında sporozoitlerin şekillenmesi ile enfeksiyon yeteneği kazanırlar. Ahır zeminlerinde yıllarca canlı kalabilirler. Dezenfektan maddelerden etkilenmezler.

   Yeni doğan buzağılar ağız yolu ile sporlanmış oocytleri alırlar. (bulaşık ahır zeminleri , hayvanların birbirini yalamaları ) Eğer hayvanları enfekte eden oocyt sayısı fazla değil ise, herhangi bir klinik semptom görülmez. Enfeksiyon yoğunluğunun fazla olması halinde klinik semptomlar ortaya çıkar.

   Buzağılarda görülen başlıca semptom ishaldir. E.Coli ishali ve Rotavirüs - Coronavirüs ishali ile komplike olduğu taktirde çok şiddetli ve öldürücü ishal görülür.

   Doğumdan sonraki 5. gün ile 4. haftanın sonuna kadarki dönemde görülen buzağı ishallerinde  Cryptosprodia parazitlerinin rolü olabileceğini de düşünmek gerekir.

   Dışkıda Cryptosproida oocytlerini görebilmek için, flotasyon metodu ile hazırlanmış olan preparatın gimza boyası ile boyanması gereklidir. Oocytleri coccida oocytlerinden çok daha küçüktür. Yaklaşık 5 micron büyüklüğündedir.

   Sağaltım: En yakın Veteriner Hekiminize başvurunuz.

   Koruma: Enfeksiyon yoğunluğunu azaltıcı önlemlerin alınması çok önemlidir. Bunun için buzağılar doğumundan itibaren ilk 1 ay ayrı ayrı bokslara alınmalı bu sayede diğer buzağılarla temastan uzaklaştırmalıdır. (Boksların altları temiz en az 5 günde bir sap - saman atılmalı ve temizlenmeli.)

  DERLEYEN: Vet. Hek. Hayri YENİYURT
   KAYNAK   :
Aytuğ C.N. (1991) Sığır Hastalıkları 2. Baskı Tüm Vet 362

 
Veteriner.CC

Copyright © 2007 - 2021 Veteriner.CC®
Her Hakkı Saklıdır - All right reserved