Veteriner.CC
 Ana Sayfa Hastalıklar Kara Hastalık ( Enfeksiyöz Nekrotik Hepatitis )
 

Hastalıklar

Veteriner.CC Hastalıklar
 1. Agalaksia
 2. Akut rumen asidozu
 3. Apityalismus
 4. Bakteriyel Böbrek hastalığı
 5. Brucellozis
 6. Botulismus
 7. B.S.E. (Deli Dana Hastalığı)
 8. Buzağı ishalleri
 9. Cryptosporodiosis
 10. Coryza gangrenosa bovum (CGB)
 11. Çiçek Hastalığı
 12. Dil Hastalıkları
 13. Diş Hastalıkları
 14. Domuz Gribi
 15. EHD - Geyik Hastalığı
 16. Enterotoksemi
 17. Farengitis
 18. Kara Hastalık
 19. Keçi ciğer ağrısı
 20. Kızıl ağız hastalığı (Yersiniosis)
 21. Kronik rumen asidozu
 22. Kuduz (Rabies)
 23. Kurşun Zehirlenmesi (Plumbism)
 24. Listeriozis
 25. LSD Yeni içerik
 26. Mavi Dil Hastalığı (Bluetongue)
 27. Omasum konstipasyonu
 28. Ön Mide Hastalıkları
 29. Özefagus daralması
 30. Özefagus genişlemesi
 31. Özefagus spazmı
 32. Özefagus tıkanması
 33. Özefagus yangısı
 34. Piyeten
 35. Pityalismus
 36. RPT
 37. Stomatitis
 38. Şap
 39. Şarbon (Antrax)
 40. Tetanoz
 41. Toxoplasmosis
 42. Tüberküloz
 43. Tükrük bezinin yangısı
 44. Tükrük taşı
 45. Üç gün Hastalığı
 46. Yanıkara
 47. Yutak hastalıkları

KARA HASTALIK

(Enfeksiyöz Nekrotik Hepatitis)

   Koyunlarda ve bezende sığırlarda Cl.novyi  tip B toksinleri tarafından meydana getirilen ,karaciğer nekrozu ve toksemiyle  karakterize  bir toksienfeksiyöz hastalıktır.

Kara Hastalık ( Enfeksiyöz Nekrotik Hepatitis )

 Etiyoloji ve Patogenez:

   Etken Cl. Novyi toprakta ve hayvanların sindirim sisteminde fazla bulunur.Topraktaki Cl. Novyi sporları gıdalarla alınır. Bağırsak mukozasını geçerek karaciğere gelir. Uzun süre burada inaktif kalır. Fascioliasis e bağlı karaciğer harabiyetlerinde vejatatif hale geçerek ürer ve toksin salgılar. Fasciola (kelebek) invazyonlarının çok yoğun olduğu bölgelerde koyunlar arasında büyük kayıplara yol açan bir hastalıktır.

 Semptomlar:

   Hastalığın klinik seyrini takip etme pek mümkün değildir. Sonbahar ve kış aylarında besi durumu iyi olan erişkin koyunlar arasında (toklular ve ender olarak da sığırlar da rastlanır) ani ölümler görülür. Koyunlar hastalık belirtisi göstermeksizin ağılda veya merada ölü bulunurlar. Eğer semptomlar takip edilebilirse hastanın sürünün gerisinde kaldığı ayakta duramadığı, yürümek için zorlandığı, geri geri gittiği ve birkaç dakika içinde öldüğü tespit edilir.

Kara Hastalık ( Enfeksiyöz Nekrotik Hepatitis )

 Nekropsi:

   Otopside deri kuru,deri altı kan damarları dolgundur. Derinin iç kısmı siyah görünür. Bu görünümünden dolayı Kara Hastalık olarak bilinir. Karaciğer gri kahverengimsi renk almıştır. Karaciğer üzerinde fasciola  invazyonu tespit edilir. Otoliz hızlı gerçekleşir.

 Tanı:

   Klinik teşhis güçtür. Özellikle fasciola teşhiste nemli rol oynar.Kesin teşhis için laboratuvara steril şartlarda alınan numuneler gönderilir. Hastalık enterotoksemi ve bradzot ile karıştırılabilir.

 Tedavi ve korunma:

   Tedavi mümkün olmayıp, koruyucu aşısı bulunmaktadır. Hayvanlar çok sulak yerlerde otlatılmamalı ve fasciolasis ile mücadele aksatılmamalıdır.

 Kaynak: Geviş Getiren Hayvanların İç Hastalıkları Prof. Dr. Yusuf GÜL

 
Veteriner.CC

Copyright © 2007 - 2021 Veteriner.CC®
Her Hakkı Saklıdır - All right reserved