Veteriner.CC
 Ana Sayfa Hastalıklar Pityalismus(Salivasyon) ve Pseudopityalismus (Sialorrhoe)
 

Hastalıklar

Veteriner.CC Hastalıklar
 1. Agalaksia
 2. Akut rumen asidozu
 3. Apityalismus
 4. Bakteriyel Böbrek hastalığı
 5. Brucellozis
 6. Botulismus
 7. B.S.E. (Deli Dana Hastalığı)
 8. Buzağı ishalleri
 9. Cryptosporodiosis
 10. Coryza gangrenosa bovum (CGB)
 11. Çiçek Hastalığı
 12. Dil Hastalıkları
 13. Diş Hastalıkları
 14. Domuz Gribi
 15. EHD - Geyik Hastalığı
 16. Enterotoksemi
 17. Farengitis
 18. Kara Hastalık
 19. Keçi ciğer ağrısı
 20. Kızıl ağız hastalığı (Yersiniosis)
 21. Kronik rumen asidozu
 22. Kuduz (Rabies)
 23. Kurşun Zehirlenmesi (Plumbism)
 24. Listeriozis
 25. LSD Yeni içerik
 26. Mavi Dil Hastalığı (Bluetongue)
 27. Omasum konstipasyonu
 28. Ön Mide Hastalıkları
 29. Özefagus daralması
 30. Özefagus genişlemesi
 31. Özefagus spazmı
 32. Özefagus tıkanması
 33. Özefagus yangısı
 34. Piyeten
 35. Pityalismus
 36. RPT
 37. Stomatitis
 38. Şap
 39. Şarbon (Antrax)
 40. Tetanoz
 41. Toxoplasmosis
 42. Tüberküloz
 43. Tükrük bezinin yangısı
 44. Tükrük taşı
 45. Üç gün Hastalığı
 46. Yanıkara
 47. Yutak hastalıkları

PİTYALİSMUS (SALİVATİON) VE PSEUDOPİTYALİSMUS (SİALORRHOE)

   Tükürüğün fazla miktarda salgılanarak ağızdan akması pityalismus, normal salgılanan salyanın yutulamaması nedeniyle ağızdan akması pseudopityalismus olarak  ifade edilir.

   Etiyoloji:

 • Tükürük bezlerinin primer hastalıkları (yangı, taş, kist, abse vs.),

 • Ağız boşluğundaki lokal irritasyon ve yangılar (stomatitis, glossitis, diş bozuklukları, ağız boşluğundaki yabancı cisimler, tümörler ve diğer mukozal defektler, acı ve tahriş edici bitkilerin alınması vs.),

 • Merkezi sinir sistemi hastalıkları ve bozuklukları (kuduz, yalancı kuduz, botilismus, epileptoid nöbetler)

 • Kramp ve konvulsiyonlarla seyreden nöyromusküler iletim bozuklukları (tetanus, tetaniler),

 • Çeşitli zehirlenmeler (bizmut, civa, kurşun, arsenik, organik fosforlu insektisitler ile zehirlenmeler, mikotoksikozis vs.),

 • Stomatitis ile seyreden enfeksiyoz hastalıklar (Bkz. stomatitis), parazitler (sülük),

 • Tedavi amacıyla parasempatik etkili ilaçların (karbamilkolin, pilokarpin, asetilkolin, arekolin) kullanılması sonucu oluşur.

   Pseudopityalismus, yutmanın ağrılı olduğu veya yutma güçlüğüne neden olan hastalıklarda, özellikle dil, dudak ve farenks felçlerinde, çene kemiği kırık ve çıkıklarında, farengitis, özefagus tıkanması olaylarında görülür.

   Hastalık belirtileri:

 • Öncelikle ağız şapırdatma, boş çiğneme hareketleri ve ağızdan bol salya akışı dikkati çeker.

 • Bakteriyel enfeksiyon bulunmadıkça salya açık renkte, iplik tarzındadır. Batık yabancı cisimlerde, paraziter hastalık-larda, yangılı ve tümöral hastalıklarda salya kanlıdır. Bakteriyel enfeksiyonlarda irinli ve pis kokuludur.

 • Pseudopityalismus’ta mekanik engelin derecesine, felcin yaygınlığına ve yerleştiği yere bağlı olarak alt dudaklar ve çeneden sürekli olarak salya akar. Yine dil, çene ve farenks felcinin belirgin bulguları (dilin ağızdan sarkması, alt çenenin düşmesi, yutma refleksinin kaybı) görülür.

 • Enfeksiyöz hastalıklar, zehirlenmeler ve sentral sinir sistemi hastalıklarında asıl hastalığın semptomları da bulunur.

   Sağaltım:

 • Salya akışına neden olan asıl hastalığın tedavisinden veya nedenin ortadan kaldırılmasından ibarettir. Örneğin; ağızda irkilti veya yangı varsa ağız temizlenmeli, yabancı cisimler uzaklaştırılmalıdır. Çene kırıkları ve çıkıkları tedavi edilmelidir. Organik fosforlu insektisit zehirlenmelerinde atropin sulfat uygulamaları yanında oksim preparatları (toksogonin, 2 PAM vs.) kullanılır.

 • Esas neden bulununcaya kadar atropin sulfat (sığırlara 30–80 mg) verilerek salivasyon geçici olarak durdurulabilir. Sinirsel fonksiyon bozukluklarında sedativler ve trankilizanlar faydalı olabilir.

   EDİTÖR: Prof. Dr. Yusuf GÜL

   KAYNAK: Geviş Getiren Hayvanların İç Hastalıkları

 
Veteriner.CC

Copyright © 2007 - 2021 Veteriner.CC®
Her Hakkı Saklıdır - All right reserved