Veteriner.CC
 Ana Sayfa Hastalıklar Özefagus Spazmı
 

Hastalıklar

Veteriner.CC Hastalıklar
 1. Agalaksia
 2. Akut rumen asidozu
 3. Apityalismus
 4. Bakteriyel Böbrek hastalığı
 5. Brucellozis
 6. Botulismus
 7. B.S.E. (Deli Dana Hastalığı)
 8. Buzağı ishalleri
 9. Cryptosporodiosis
 10. Coryza gangrenosa bovum (CGB)
 11. Çiçek Hastalığı
 12. Dil Hastalıkları
 13. Diş Hastalıkları
 14. Domuz Gribi
 15. EHD - Geyik Hastalığı
 16. Enterotoksemi
 17. Farengitis
 18. Kara Hastalık
 19. Keçi ciğer ağrısı
 20. Kızıl ağız hastalığı (Yersiniosis)
 21. Kronik rumen asidozu
 22. Kuduz (Rabies)
 23. Kurşun Zehirlenmesi (Plumbism)
 24. Listeriozis
 25. LSD Yeni içerik
 26. Mavi Dil Hastalığı (Bluetongue)
 27. Omasum konstipasyonu
 28. Ön Mide Hastalıkları
 29. Özefagus daralması
 30. Özefagus genişlemesi
 31. Özefagus spazmı
 32. Özefagus tıkanması
 33. Özefagus yangısı
 34. Piyeten
 35. Pityalismus
 36. RPT
 37. Stomatitis
 38. Şap
 39. Şarbon (Antrax)
 40. Tetanoz
 41. Toxoplasmosis
 42. Tüberküloz
 43. Tükrük bezinin yangısı
 44. Tükrük taşı
 45. Üç gün Hastalığı
 46. Yanıkara
 47. Yutak hastalıkları

ÖZEFAGUS SPAZMI ( Oesophagismus )

   Özefagus kaslarının anatomik bir bozukluk olmaksızın geçici kontraksiyonu demektir. Ender görülür.

   Etiyoloji:

   Tam bilinmemektedir. Buz gibi soğuk su içilmesinde veya çok büyük lokmaların yutulmasında oluşabilir.  Özefagitis ve özefagus tıkanmasında özefagus krampı sekunder olarak ortaya çıkar. Tetanoz ve kuduzda da özefagus spazmı görülebilir.

   Semptomlar:

   En dikkati çeken belirtiler, büyük bir korku hali, huzursuzluk, bariz yutma güçlüğüdür. Özefagus boyunca Sulcus jugularis’te her iki doğrultuda seyreden belirgin peristaltik dalgalanmalar görülür.  Boyun kasları kasılır, boyun ileri doğru uzatılır. Kramp hali genellikle bir kaç dakika sürebilir. Günde birkaç kez veya birkaç gün aralıklarla gözlenebilir. En tehlikeli komplikasyon gangrenli pnömonidir.

   Tedavi:

 • Veteriner Hekiminize danışınız!

 • Spazm çözücü olarak %50 Metamizol ve atropin sülfat (sığırlara 0.03-0.07 mg/kg, sc) uygulanır. Trankilizan ilaçlar sinirsel belirtilerin ortadan kalkmasına (eksitasyon, korku hali vs.) yardım eder. Bu amaçla; analjezik etkisi de olan xylazine (rompun) i.m. yolla 0.01–0.05 mg/kg dozda kullanılabilir.

   EDİTÖR: Prof. Dr. Yusuf GÜL

   KAYNAK: Geviş Getiren Hayvanların İç Hastalıkları

 
Veteriner.CC

Copyright © 2007 - 2021 Veteriner.CC®
Her Hakkı Saklıdır - All right reserved