Veteriner.CC
 Ana Sayfa Hastalıklar Piyeten Hastalığı
 

Hastalıklar

Veteriner.CC Hastalıklar
 1. Agalaksia
 2. Akut rumen asidozu
 3. Apityalismus
 4. Bakteriyel Böbrek hastalığı
 5. Brucellozis
 6. Botulismus
 7. B.S.E. (Deli Dana Hastalığı)
 8. Buzağı ishalleri
 9. Cryptosporodiosis
 10. Coryza gangrenosa bovum (CGB)
 11. Çiçek Hastalığı
 12. Dil Hastalıkları
 13. Diş Hastalıkları
 14. Domuz Gribi
 15. EHD - Geyik Hastalığı
 16. Enterotoksemi
 17. Farengitis
 18. Kara Hastalık
 19. Keçi ciğer ağrısı
 20. Kızıl ağız hastalığı (Yersiniosis)
 21. Kronik rumen asidozu
 22. Kuduz (Rabies)
 23. Kurşun Zehirlenmesi (Plumbism)
 24. Listeriozis
 25. LSD Yeni içerik
 26. Mavi Dil Hastalığı (Bluetongue)
 27. Omasum konstipasyonu
 28. Ön Mide Hastalıkları
 29. Özefagus daralması
 30. Özefagus genişlemesi
 31. Özefagus spazmı
 32. Özefagus tıkanması
 33. Özefagus yangısı
 34. Piyeten
 35. Pityalismus
 36. RPT
 37. Stomatitis
 38. Şap
 39. Şarbon (Antrax)
 40. Tetanoz
 41. Toxoplasmosis
 42. Tüberküloz
 43. Tükrük bezinin yangısı
 44. Tükrük taşı
 45. Üç gün Hastalığı
 46. Yanıkara
 47. Yutak hastalıkları

PİYETEN HASTALIĞI (KOYUN - KEÇİLERDE AYAK ÇÜRÜĞÜ)

    Koyun ve keçilerin önemli bir ayak hastalığı olan piyeten, tırnağın altına çok çabuk yayılan tırnağı yumuşak dokudan ayıran bulaşıcı bir hastalıktır.

 Etken:

    Hastalık bir çok etkene bağlı olarak gelişmektedir. Düzenli olarak ayak ve tırnak bakımının yapılmaması, ağıl, barınak ve meralarda hijyenik koşullara uyulmaması, iklimsel ve mevsimsel değişiklikler, hatalı besleme ve özelikle rasyondaki mineral maddelerin(Ca, Zn, P, Cu, Se, Mg vb) yetersizliği gibi hastalığı hazırlayıcı faktörler ile Fusobacterium necroforum ve dichelobacter nodosus gibi etkenlere bağlı olarak oluşmaktadır. Boynuzsu tırnak yapımındaki düzensizlikler ayak hastalıklarının en önemli nedenlerinden biridir. Boynuzsu tırnağın kalitesi kuru madde miktarı, keratin ve iz mineral düzeylerine bağlıdır.

 Bulaşma:

   Hastalığın yayılması ısı, yağmur, mera ve barınak gibi çevre faktörlerine bağlıdır. Ayrıca fazla sayıda havanın bir arada olması ve duyarlı hayvanların bulunması da çok önemlidir. Aktif piyeten olayları havanın ısınmaya ve yağışların alınmaya başladığı ilkbahar aylarında ortaya çıkar. Şartlar uygun ise sonbahar aylarında da çıkabilir. Kurak yaz aylarında hastalık yayılmaz.

 Klinik belirtiler:

   Her yaştaki koyunlar, özelikle kuzu ve toklular çok duyarlıdır. Hastalığın ilk belirtisi topallıktır ve ayağın normalden daha sıcak olmasıdır.

   Rasyonlarda mineral maddelerin yetersizliği ya da dengesizliğinde interdigital derinin bütünlüğü bozulur ve boynuzsu tırnakta yumuşama görülür. Bunun sonucunda hastalık etkenleri ayağın canlı dokusuna kolayca yapışarak ve germinatif tabakanın sürekli uyarılmasına bağlı olarak aşırı boynuzsu tırnak üretimi oluşur. Bu durum tırnak bütünlüğünün bozulmasına ve ayak hastalıklarının (boynuz tırnakta kırılma, çatlama, tırnak deformitesi ve piyeten gibi) oluşumuna hazırlayıcı sebep oluşturur.

 Korunma ve Tedavi:

   Hastalıktan korunmada alınacak önlemler, hastalık etkeninin kuru yerde uzun süre kalamayacağının bilinmesi esasına dayanmaktadır.

   Ahır tabanının kuru ve temiz olmasına dikkat edilmelidir. Yılda en az bir defa ahır tabanı sönmemiş kireç ile dezenfekte edilmeli tavan ve duvarlarda kireçlenmelidir. Ahır kapısının önüne yapılacak bir havuzun içine %20 bakır sülfat solüsyonu ve ya daha iyisi %10 formol solüsyonu konarak hayvanların ahıra her giriş ve çıkışlarında ayakların banyo edilmesi sağlanmalıdır. Hasta hayvanlar iyileşinceye kadar diğerlerinden ayrılmalı ve tabanı kuru bir yerde tutulmalıdır.

   Hastalıkla mücadelede temizlik önlemleri ile birlikte klinik tedavi yapılması esasına dayanmaktadır. Hastalığın başlangıcında, topallığın ilk görüldüğü anda antibiyotik uygulanması etkilidir. Yapılan araştırmalarda Bakır sülfat ile yapılan ayak banyolarına ilaveten kas içi Penisilin-streptomisin kombinasyonundan iyi sonuçlar alındığı saptanmıştır. Bunun haricinde oksitetrasiklin içeren preparatlar ile Linco-spektin kullanılabilir.

   EDİTÖR: Prof. Dr. Yusuf GÜL

   KAYNAK: Geviş Getiren Hayvanların İç Hastalıkları

 
Veteriner.CC

Copyright © 2007 - 2021 Veteriner.CC®
Her Hakkı Saklıdır - All right reserved