Veteriner.CC
 Ana Sayfa Hastalıklar Abomazum Ülseri
 

Hastalıklar

Veteriner.CC Hastalıklar
 1. Abomazum Deplasmanları Yeni içerik
 2. Abomazum Ülseri Yeni içerik
 3. Agalaksia
 4. Akut Metritis (Rahim İltihabı) Yeni içerik
 5. Akut rumen asidozu
 6. Apityalismus
 7. Bakteriyel Böbrek hastalığı
 8. Basit İndigesyon Yeni içerik
 9. Brucellozis
 10. Botulismus
 11. B.S.E. (Deli Dana Hastalığı)
 12. Buzağı ishalleri
 13. Cryptosporodiosis
 14. Coryza gangrenosa bovum (CGB)
 15. Çiçek Hastalığı
 16. Delibaş Hastalığı (Coenurus Cerebralis) Yeni içerik
 17. Dil Hastalıkları
 18. Diş Hastalıkları
 19. Domuz Gribi
 20. EHD - Geyik Hastalığı
 21. Ektima Yeni içerik
 22. Enterotoksemi
 23. Farengitis
 24. Gebelik Toksemisi Yeni içerik
 25. Hipokalsemi (Süt Humması) Yeni içerik
 26. Kara Hastalık
 27. Keçi ciğer ağrısı
 28. Ketozis Yeni içerik
 29. Kıl Dökülmesi Yeni içerik
 30. Kızıl ağız hastalığı (Yersiniosis)
 31. Kronik rumen asidozu
 32. Kuduz (Rabies)
 33. Kurşun Zehirlenmesi (Plumbism)
 34. Listeriozis
 35. LSD
 36. Mantar (Darmatomikozis) Yeni içerik
 37. Mastitis Yeni içerik
 38. Mavi Dil Hastalığı (Bluetongue)
 39. Nokra (Hypodermosis) Yeni içerik
 40. Omasum konstipasyonu
 41. Oestrus ovis (Burun Kurdu) Yeni içerik
 42. Ön Mide Hastalıkları
 43. Özefagus daralması
 44. Özefagus genişlemesi
 45. Özefagus spazmı
 46. Özefagus tıkanması
 47. Özefagus yangısı
 48. Pika Yeni içerik
 49. Piyeten
 50. Pityalismus
 51. Pneumoni (Akciğer Enfeksiyonu) Yeni içerik
 52. RPT
 53. Rumen Timpanisi Yeni içerik
 54. Siğil (Kutan Papillamatoz) Yeni içerik
 55. Stomatitis
 56. Şap
 57. Şarbon (Antrax)
 58. Tetanoz
 59. Toxoplasmosis
 60. Tüberküloz
 61. Tükrük bezinin yangısı
 62. Tükrük taşı
 63. Üç gün Hastalığı
 64. Yanıkara
 65. Yutak hastalıkları
 66. Yün Yeme Hastalığı Yeni içerik

ABOMAZUM ÜLSERİ

   Abomazum mukozasında derin katlara kadar uzanan, keskin sınırlı ve muhtemelen abomazum sıvısının neden olduğu doku kayıplarıyla (peptik ülser) karakterize bir hastalıktır. En çok buzağılarda, daha az olarak ergin sığırlar, koyun ve keçilerde görülür.

   Etiyolojisi ve Patogenez:

   Buzağılarda kolayca akut abomazitis oluşturan besleme hataları (aşırı miktarda hızlı süt içme, içeceklerin çok soğuk ya da çok sıcak olması, ekşimiş ya da bozulmuş olması, süt ikame yemlerine veya kalitesiz kaba yemlere çok erken ve ani geçişler) ülser oluşumunda önde gelir. Abomazum mukozasını yaralayan yabancı cisimler, buzağıların birbirini yalaması sonucu yuttukları kıllar, güç sindirilebilir selülozca zengin yemler ve abomazum sıvısında ki asitlik artışı ve çeşitli mantar türleri ülser sebebi olabilir.

   Peptik ülserler post partum dönemde ve bol miktarda tahıl verilen süt ineklerinde de görülmektedir. Ergin sığırlarda görülen ülserlerin nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte silajla besleme, bazı stres faktörleri, CGB, sığır vebası, MD/VD ve theileriosis gibi hastalıkların rolü büyüktür.

   Semptomlar:

   Buzağılarda çoğu ülser olguları gizli veya atipik semptomlarla seyreder. Başlangıç döneminde iştahsızlık, hafif periyodik timpani, ruktus artışı, sancı ve kusma görülebilir. Gelişme geriliği, kanamalara bağlı olarak siyah ve yumuşak kıvamlı, katran görünümünde gaita (melena) ve anemi bulunur.

   Ergin sığırlardaki ülser olgularında; iştahsızlık, durgunluk, ara sıra diş gıcırdatma ve inleme vardır. Rumen hareketleri azalmıştır. Yine kanamalara bağlı olarak melena ve mukozalarda solgunluk gözlenir.

   Tüm hayvanlarda abomazum ülserinin ileri evrelerinde; abomazum ve bağırsakların içlerinde ölümle sonuçlanan ve ani şok oluşturan kanamalar; perakut septisemi ve intoksikasyon belirtileri ile seyreden diffuz peritonitis gibi komplikasyonlar oluşur.

   Diagnoz:

   Güçtür. Buzağılarda süt içtikten sonra timpani ve sancı gözlenmesi abomazum yangısına işarettir. Ülser tanısı için en önemli bulgu gaitada kan bulunmasıdır.

   Profilaksi:

   Bakım ve besleme şartları düzgün olmalıdır. Buzağılarda; bir defada aşırı süt içirilmesi yerine, aynı miktarda sütün birkaç sefere bölünerek içirilmesi daha uygundur.  Gıda geçişleri hızlı olmamalı, güç sindirilebilir yemler verilmemeli ve stres faktörlerinden uzak tutulmalıdır.

   Tedavi:

   Veteriner Hekiminize danışınız!

   Derleyen: Veteriner Hekim Tolga GÜNDÜZ

   Kaynak:

 • Prof. Dr. Yusuf GÜL (Geviş Getiren Hayvanların İç Hastalıkları)

 
Veteriner.CC

Copyright © 2007 - 2021 Veteriner.CC®
Her Hakkı Saklıdır - All right reserved