Veteriner.CC
 Ana Sayfa Hastalıklar Yün Yeme Hastalığı
 

Hastalıklar

Veteriner.CC Hastalıklar
 1. Abomazum Deplasmanları Yeni içerik
 2. Abomazum Ülseri Yeni içerik
 3. Agalaksia
 4. Akut Metritis (Rahim İltihabı) Yeni içerik
 5. Akut rumen asidozu
 6. Apityalismus
 7. Bakteriyel Böbrek hastalığı
 8. Basit İndigesyon Yeni içerik
 9. Brucellozis
 10. Botulismus
 11. B.S.E. (Deli Dana Hastalığı)
 12. Buzağı ishalleri
 13. Cryptosporodiosis
 14. Coryza gangrenosa bovum (CGB)
 15. Çiçek Hastalığı
 16. Delibaş Hastalığı (Coenurus Cerebralis) Yeni içerik
 17. Dil Hastalıkları
 18. Diş Hastalıkları
 19. Domuz Gribi
 20. EHD - Geyik Hastalığı
 21. Ektima Yeni içerik
 22. Enterotoksemi
 23. Farengitis
 24. Gebelik Toksemisi Yeni içerik
 25. Hipokalsemi (Süt Humması) Yeni içerik
 26. Kara Hastalık
 27. Keçi ciğer ağrısı
 28. Ketozis Yeni içerik
 29. Kıl Dökülmesi Yeni içerik
 30. Kızıl ağız hastalığı (Yersiniosis)
 31. Kronik rumen asidozu
 32. Kuduz (Rabies)
 33. Kurşun Zehirlenmesi (Plumbism)
 34. Listeriozis
 35. LSD
 36. Mantar (Darmatomikozis) Yeni içerik
 37. Mastitis Yeni içerik
 38. Mavi Dil Hastalığı (Bluetongue)
 39. Nokra (Hypodermosis) Yeni içerik
 40. Omasum konstipasyonu
 41. Oestrus ovis (Burun Kurdu) Yeni içerik
 42. Ön Mide Hastalıkları
 43. Özefagus daralması
 44. Özefagus genişlemesi
 45. Özefagus spazmı
 46. Özefagus tıkanması
 47. Özefagus yangısı
 48. Pika Yeni içerik
 49. Piyeten
 50. Pityalismus
 51. Pneumoni (Akciğer Enfeksiyonu) Yeni içerik
 52. RPT
 53. Rumen Timpanisi Yeni içerik
 54. Siğil (Kutan Papillamatoz) Yeni içerik
 55. Stomatitis
 56. Şap
 57. Şarbon (Antrax)
 58. Tetanoz
 59. Toxoplasmosis
 60. Tüberküloz
 61. Tükrük bezinin yangısı
 62. Tükrük taşı
 63. Üç gün Hastalığı
 64. Yanıkara
 65. Yutak hastalıkları
 66. Yün Yeme Hastalığı Yeni içerik

KOYUNLARDA YÜN YEME HASTALIĞI

   Yün yeme, koyunlar arasında sık rastlanan bakım-besleme hataları ve rasyonlarda belirli vitamin ve mineral maddelerin yetersizliğinden kaynaklanan bir hastalıktır.

   Etiyolojisi:

   Yün yeme hastalığı erişkin koyun ve kuzuların rasyonlarında özellikle fosfor noksanlığı sonucu görülmektedir. Rasyondaki fosfor azlığı hayvanda iştah değişikliğine yol açar. Hayvan kendi yünlerini veya yanındaki koyunların yünlerini kopararak yemeye çalışırlar. Rasyonlarda D vitamini yetersizliği durumlarında vücutta Ca/P metabolizması olumsuz yönde etkileyerek kalsiyum ve fosfor eksikliğine bağlı olarak hastalık şekillenebilir. Çinko ve bakır yetersizliği hayvanlarda yün yeme hastalığının etiyolojisinde rol oynar. Kış aylarında koyunların uzun süre ağılda kapalı kalmalarına bağlı olarak meydana gelen stres sonucu hayvanlar kendilerinin veya birbirlerinin yünlerini yerler. Ayrıca uzun süre tek yönlü rasyonla beslenme durumları ve şiddetli ektoparazitismus gibi nedenler de etiyolojide etkili olmaktadır.

   Semptomlar:

   Sürüdeki hayvanların bazılarının yünlerinin yer yer dökülmüş olduğu dikkati çeker. Sürüdeki diğer hayvanlar bu yün yiyen koyunlardan şiddetle kaçarlar. Yün yiyen koyunlar takip edildiğinde bazı koyunların ot koparır gibi diğerlerinin sırtından yün kopararak yediği tespit edilebilir. Koyun ve kuzuların yediği yün miktarı ile bağlantılı olarak sindirim kanalında tıkanmalar ve sindirim bozuklukları ortaya çıkar. Abomazumda oluşan kıl yumakları pilorusu tıkar. Bu nedenle hayvanda sancı belirtileri, karın duvarında gerginleşme, karında şişkinlik, sırtta kamburlaşma gibi klinik semptomlar gözlenir. Hayvan zayıflayarak bir süre sonra kaşektik hale gelir ve ölüme sürüklenir. Semptomlar kuzularda koyunlardan daha şiddetli seyreder.

   Diagnoz:

   Özellikle tek taraflı ve dengesiz rasyonlarla beslenme, koyun ve kuzuların yün yediği anemnezi hastalığın tanısında önemlidir. Hayvanların yünlerini yediklerinin görülmesi tanı için yeterlidir. Hastaların kan serumunda kalsiyum, fosfor, çinko,bakır yetersizliği tanı için önemli kriterlerdir.

   Proflaksi:

   Rasyonların dengeli olmasına, uzun süren kış aylarında hayvanların kapalı yerlerden çıkarılarak zaman zaman gezdirilmesine ve ektoparazitlerle mücadele edilmesine özen gösterilmelidir.

   Tedavi:

   Veteriner Hekiminize danışınız!

   Derleyen: Veteriner Hekim Tolga GÜNDÜZ

   Kaynak:

 • Prof. Dr. Yusuf GÜL (Geviş Getiren Hayvanların İç Hastalıkları)

 
Veteriner.CC

Copyright © 2007 - 2021 Veteriner.CC®
Her Hakkı Saklıdır - All right reserved