Veteriner.CC
 Ana Sayfa Hastalıklar Yutak yangısı (pharyngitis)
 

Hastalıklar

Veteriner.CC Hastalıklar
 1. Abomazum Deplasmanları Yeni içerik
 2. Abomazum Ülseri Yeni içerik
 3. Agalaksia
 4. Akut Metritis (Rahim İltihabı) Yeni içerik
 5. Akut rumen asidozu
 6. Apityalismus
 7. Bakteriyel Böbrek hastalığı
 8. Basit İndigesyon Yeni içerik
 9. Brucellozis
 10. Botulismus
 11. B.S.E. (Deli Dana Hastalığı)
 12. Buzağı ishalleri
 13. Cryptosporodiosis
 14. Coryza gangrenosa bovum (CGB)
 15. Çiçek Hastalığı
 16. Delibaş Hastalığı (Coenurus Cerebralis) Yeni içerik
 17. Dil Hastalıkları
 18. Diş Hastalıkları
 19. Domuz Gribi
 20. EHD - Geyik Hastalığı
 21. Ektima Yeni içerik
 22. Enterotoksemi
 23. Farengitis
 24. Gebelik Toksemisi Yeni içerik
 25. Hipokalsemi (Süt Humması) Yeni içerik
 26. Kara Hastalık
 27. Keçi ciğer ağrısı
 28. Ketozis Yeni içerik
 29. Kıl Dökülmesi Yeni içerik
 30. Kızıl ağız hastalığı (Yersiniosis)
 31. Kronik rumen asidozu
 32. Kuduz (Rabies)
 33. Kurşun Zehirlenmesi (Plumbism)
 34. Listeriozis
 35. LSD
 36. Mantar (Darmatomikozis) Yeni içerik
 37. Mastitis Yeni içerik
 38. Mavi Dil Hastalığı (Bluetongue)
 39. Nokra (Hypodermosis) Yeni içerik
 40. Omasum konstipasyonu
 41. Oestrus ovis (Burun Kurdu) Yeni içerik
 42. Ön Mide Hastalıkları
 43. Özefagus daralması
 44. Özefagus genişlemesi
 45. Özefagus spazmı
 46. Özefagus tıkanması
 47. Özefagus yangısı
 48. Pika Yeni içerik
 49. Piyeten
 50. Pityalismus
 51. Pneumoni (Akciğer Enfeksiyonu) Yeni içerik
 52. RPT
 53. Rumen Timpanisi Yeni içerik
 54. Siğil (Kutan Papillamatoz) Yeni içerik
 55. Stomatitis
 56. Şap
 57. Şarbon (Antrax)
 58. Tetanoz
 59. Toxoplasmosis
 60. Tüberküloz
 61. Tükrük bezinin yangısı
 62. Tükrük taşı
 63. Üç gün Hastalığı
 64. Yanıkara
 65. Yutak hastalıkları
 66. Yün Yeme Hastalığı Yeni içerik

YUTAK YANGISI (PHARYNGİTİS)

   Yutak mukozasının yangısıdır. Farenks, burun ve ağız boşluğunun kominikasyon sahasıdır. Bir taraftan larenkse, diğer taraftan özefagusa çıkar. Bunun için farenks hastalıkları yutma güçlüğü ve dispno ile beraber seyreder. Farenksin atların dışındaki evcil hayvanlarda orta kulak ile irtibatı bulunduğundan farenks hastalıkları orta kulağa da bulaşabilir.

 Etiyoloji:

   Stomatitis yapan sebepler genellikle farengitise de yol açarlar.

 • Çeşitli mekanik-travmatik (sonda uygulamaları)
 • Kimyasal (yakıcı asit, alkali veya irkiltici ilaçlar)
 • Termik (soğuk veya çok sıcak yiyecekler) nedenler.
 • Parazitler (sülük, atlarda gastrophilus larvaları) primer farengitis yaparlar.
 • Ayrıca, soğuk ve donmuş sular, soğuk havalar farengitis için dispoze faktörlerdir.
 • Yakıcı gazlar ve dumanlarda laringitis yanında farengitise neden olurlar.
 • Komşu organlardaki yangıların farenkse yayılmasıyla ve bazı spesifik enfeksiyon hastalıklarının seyri esnasında sekunder farengitis oluşur.
 • Sığırlarda çoğu üst solunum yolları enfeksiyonları
 • Aujesky hastalığı
 • Genç ruminantların pastörella enfeksiyonları
 • CGB
 • Sığır vebası
 • Dana ve kuzu difterisi
 • MD/VD’de
 • Atlarda gurm ve influenzada farenks yangısı görülür.
 • Kronik farengitis sığırların aktinobasillozis ve tüberkülozunda oluşur.

 Hastalık Belirtileri:

 • Akut vakalarda, bilhassa atlar ve sığırlar ağrı nedeniyle başlarını ileri doğru uzatmış halde tutarlar. Yeme ve içme azalmış veya tamamen kaybolmuştur. Hayvanlar yemi korkarak ve ihtiyatlı çiğnerler. Yutma az veya çok zorlaşmıştır ( Yutma esnasında hayvan başını iyice ileri uzatır. Yutma esnasında farenks fazla hareket etmez). Bu nedenle ağızlarına aldıkları lokmayı tekrar dışarı atabilirler. Su ve sulu gıdalar ağız ve kısmen burundan (regurgitasyon, atlar için çok karakteristiktir) dışarı atılır. Şiddetli olgularda lokma  özefagusu geçip gitmez. Hayvanlarda boş yutkunma hareketleri görülür. Ağızdan salya akar (atlarda salyada burundan gelir).
 • Vücut sıcaklığı artabilir.
 • Yutak bölgesinin dışarıdan muayenesinde şiş ve ağrılı olduğu gözlenir. Özellikle akut pastörelloz ve yaralanmalarda farenksteki flegmönöz şişkinlik göğüs girişine kadar uzanır ve larenks stenozuna neden olabilir. Hırıltılı solunum ve öksürük görülebilir.  Regional lenf yumruları da şişmiştir. Bu durumda bilhassa büyük hayvanlar başlarını sağa-sola ve aşağı-yukarı bükmek istemezler. Yutak mukozasının muayenesinde hiperemi ve şişkinlik olduğu gözlenir. Tüm hastalarda genel durum az veya çok bozulmuştur.
 • Sığırlarda aktinobasilloz ve tuberküloz nedeniyle oluşan kronik farengitis olgularında bölgenin derin palpasyonunda sert, ağrısız, çoğunlukla çevre dokularla yapışık bir şişlik saptanır. Farengitise bağlı olarak retrofarengial lenf yumrusu da büyümüştür. Özellikle orta derecede bir yutma güçlüğü ve solunum güçlüğü vardır ve uzun bir müddet devam ederler. Zaman zaman iştahsızlık, durgunluk ve öksürük görülür.
 • Farengitislerde yutma güçlüğü nedeniyle açlık ve susuzluk (dehidrasyon, eksikkozis), gangrenli pnömoni (sepsis) ve dil ödemi gibi komplikasyonlar oluşabilir. Bunlar çoğu kez ölümle neticelenir.

 Tanı ve Ayırıcı Tanı:

 • Klinik semptomlar (özellikle yutma güçlüğü, başın ileri uzatılması, salivation, bölgenin palpasyonunda ağrı ve sıcaklık) ve farenks mukozasının inspeksiyonu ile kolay teşhis edilir. Ruminantlarda ağzın açılıp dilin dışarı çekilmesi ve dil köküne bastırmak suretiyle mukozayı kısmen görmek mümkündür. Atlarda rhinolaryngoskopla muayene edilebilir.
 • Farengitisler en çok parotitis, özefagus tıkanması ve farenks felci ile karıştırılabilir. Parotitis, çoğu kez tek taraflı, şiddetli bir şişkinlik ile kendini gösterir. Burun akıntısı görülmez. Buna karşı parotis bezinin flegmonu genellikle iki taraflı şişkinliğe neden olur. Genel durum ileri derecede bozulmuştur. Dikkatli bir inspeksiyon ile genellikle bir yara bulunur. Deneysel punksiyon ile ayırtedilir. Özefagus tıkanmasında farenks bölgesi sağlamdır, sonda uygulandığında özefagus içindeki tıkanma yeri tespit edilir, ayrıca ruminantlarda ön midelerde gaz toplanması tipiktir. Yutak felcinde yutak bölgesi ağrılı değildir, yangı belirtileri yoktur ve yutma refleksi kaybolmuştur, sürekli regurgitasyon bulunur.
 • Sekunder farengitis’lerde ise esas hastalığın diğer semptomlarına göre tanı ve ayırıcı tanı konulur.

 Prognoz:

   Yangının akut veya kronik oluşuna, sebep ve derecesine göre değişir. Akut yangılar üç dört günde tam olarak gelişirler. Bir iki hafta içinde ise iyileşme eğilimi gösterirler. Basit kataral ve erezyonlu yangılarda elverişli olan prognoz diğerlerinde şüphelidir.

 Sağaltım:

 • Belirtiler görüldüğü andan itibaren en yakın veteriner hekiminize danışınız!
 • Stomatitislerde olduğu gibidir. Hasta, hijyenik şartları iyi olan ılık bir yerde istirahate alınır. İçme suyu ahır sıcaklığında olmalıdır. Hafif olaylarda yumuşak, sulu gıdalar ve lapalar (bu amaçla kepek ve un çorbaları, yumuşak silaj, taze yeşil ot vs.) verilir. Yanlış yutmaya engel olmak için hayvanın yemini yerden alması sağlanmalıdır. Çok şiddetli farengitislerde ise yem ve su tamamen kesilir, suni besleme yapılır. Bu amaçla; burun-özefagus sondası ile sıvı gıdalar ve elektrolit sıvılar verilir. Eğer sonda tatbikatı zararlı görülüyorsa rektal yolla su veya şekerli su verilir. En iyisi parenteral sıvı elektrolit verilmesidir.
 • Asfeksi tehlikesinde trahetomi yapılır.
 • Farengitisin lokal tedavisinde antiseptik solusyonlar (%0,1’lik rivanol solusyonu) veya sulandırılmış antibiyotik ve nitrofuran solusyonları ile lavaj yapılır. Gliserin iode sürülür.
 • Bütün olaylarda (hele ateş de mevcutsa) sepsis tehlikesine karşı 3–5 gün süreyle parenteral geniş spektrumlu antibiyotik ve sulfanamid tedavisi gereklidir. Penicillin 10.000 i.ü./kğ canlı ağırlığa i.m. veya 10-15 g trimethoprim i.m. uygulanır.  Ağır olaylarda oksitetrasiklin preparatları ile tedaviye başlanması ve daha sonra daha sonra süfonamidlerle devam edilmesi tavsiye edilmektedir.
 • Kronik farengitis olayların da nonspesifik protein tedavisi fayda sağlar.

   EDİTÖR: Prof. Dr. Yusuf GÜL

   KAYNAK: Geviş Getiren Hayvanların İç Hastalıkları

 
Veteriner.CC

Copyright © 2007 - 2021 Veteriner.CC®
Her Hakkı Saklıdır - All right reserved