Veteriner.CC
 Ana Sayfa Hastalıklar Piyeten Hastalığı
 

Hastalıklar

Veteriner.CC Hastalıklar
 1. Abomazum Deplasmanları Yeni içerik
 2. Abomazum Ülseri Yeni içerik
 3. Agalaksia
 4. Akut Metritis (Rahim İltihabı) Yeni içerik
 5. Akut rumen asidozu
 6. Apityalismus
 7. Bakteriyel Böbrek hastalığı
 8. Basit İndigesyon Yeni içerik
 9. Brucellozis
 10. Botulismus
 11. B.S.E. (Deli Dana Hastalığı)
 12. Buzağı ishalleri
 13. Cryptosporodiosis
 14. Coryza gangrenosa bovum (CGB)
 15. Çiçek Hastalığı
 16. Delibaş Hastalığı (Coenurus Cerebralis) Yeni içerik
 17. Dil Hastalıkları
 18. Diş Hastalıkları
 19. Domuz Gribi
 20. EHD - Geyik Hastalığı
 21. Ektima Yeni içerik
 22. Enterotoksemi
 23. Farengitis
 24. Gebelik Toksemisi Yeni içerik
 25. Hipokalsemi (Süt Humması) Yeni içerik
 26. Kara Hastalık
 27. Keçi ciğer ağrısı
 28. Ketozis Yeni içerik
 29. Kıl Dökülmesi Yeni içerik
 30. Kızıl ağız hastalığı (Yersiniosis)
 31. Kronik rumen asidozu
 32. Kuduz (Rabies)
 33. Kurşun Zehirlenmesi (Plumbism)
 34. Listeriozis
 35. LSD
 36. Mantar (Darmatomikozis) Yeni içerik
 37. Mastitis Yeni içerik
 38. Mavi Dil Hastalığı (Bluetongue)
 39. Nokra (Hypodermosis) Yeni içerik
 40. Omasum konstipasyonu
 41. Oestrus ovis (Burun Kurdu) Yeni içerik
 42. Ön Mide Hastalıkları
 43. Özefagus daralması
 44. Özefagus genişlemesi
 45. Özefagus spazmı
 46. Özefagus tıkanması
 47. Özefagus yangısı
 48. Pika Yeni içerik
 49. Piyeten
 50. Pityalismus
 51. Pneumoni (Akciğer Enfeksiyonu) Yeni içerik
 52. RPT
 53. Rumen Timpanisi Yeni içerik
 54. Siğil (Kutan Papillamatoz) Yeni içerik
 55. Stomatitis
 56. Şap
 57. Şarbon (Antrax)
 58. Tetanoz
 59. Toxoplasmosis
 60. Tüberküloz
 61. Tükrük bezinin yangısı
 62. Tükrük taşı
 63. Üç gün Hastalığı
 64. Yanıkara
 65. Yutak hastalıkları
 66. Yün Yeme Hastalığı Yeni içerik

PİYETEN HASTALIĞI (KOYUN - KEÇİLERDE AYAK ÇÜRÜĞÜ)

    Koyun ve keçilerin önemli bir ayak hastalığı olan piyeten, tırnağın altına çok çabuk yayılan tırnağı yumuşak dokudan ayıran bulaşıcı bir hastalıktır.

 Etken:

    Hastalık bir çok etkene bağlı olarak gelişmektedir. Düzenli olarak ayak ve tırnak bakımının yapılmaması, ağıl, barınak ve meralarda hijyenik koşullara uyulmaması, iklimsel ve mevsimsel değişiklikler, hatalı besleme ve özelikle rasyondaki mineral maddelerin(Ca, Zn, P, Cu, Se, Mg vb) yetersizliği gibi hastalığı hazırlayıcı faktörler ile Fusobacterium necroforum ve dichelobacter nodosus gibi etkenlere bağlı olarak oluşmaktadır. Boynuzsu tırnak yapımındaki düzensizlikler ayak hastalıklarının en önemli nedenlerinden biridir. Boynuzsu tırnağın kalitesi kuru madde miktarı, keratin ve iz mineral düzeylerine bağlıdır.

 Bulaşma:

   Hastalığın yayılması ısı, yağmur, mera ve barınak gibi çevre faktörlerine bağlıdır. Ayrıca fazla sayıda havanın bir arada olması ve duyarlı hayvanların bulunması da çok önemlidir. Aktif piyeten olayları havanın ısınmaya ve yağışların alınmaya başladığı ilkbahar aylarında ortaya çıkar. Şartlar uygun ise sonbahar aylarında da çıkabilir. Kurak yaz aylarında hastalık yayılmaz.

 Klinik belirtiler:

   Her yaştaki koyunlar, özelikle kuzu ve toklular çok duyarlıdır. Hastalığın ilk belirtisi topallıktır ve ayağın normalden daha sıcak olmasıdır.

   Rasyonlarda mineral maddelerin yetersizliği ya da dengesizliğinde interdigital derinin bütünlüğü bozulur ve boynuzsu tırnakta yumuşama görülür. Bunun sonucunda hastalık etkenleri ayağın canlı dokusuna kolayca yapışarak ve germinatif tabakanın sürekli uyarılmasına bağlı olarak aşırı boynuzsu tırnak üretimi oluşur. Bu durum tırnak bütünlüğünün bozulmasına ve ayak hastalıklarının (boynuz tırnakta kırılma, çatlama, tırnak deformitesi ve piyeten gibi) oluşumuna hazırlayıcı sebep oluşturur.

 Korunma ve Tedavi:

   Hastalıktan korunmada alınacak önlemler, hastalık etkeninin kuru yerde uzun süre kalamayacağının bilinmesi esasına dayanmaktadır.

   Ahır tabanının kuru ve temiz olmasına dikkat edilmelidir. Yılda en az bir defa ahır tabanı sönmemiş kireç ile dezenfekte edilmeli tavan ve duvarlarda kireçlenmelidir. Ahır kapısının önüne yapılacak bir havuzun içine %20 bakır sülfat solüsyonu ve ya daha iyisi %10 formol solüsyonu konarak hayvanların ahıra her giriş ve çıkışlarında ayakların banyo edilmesi sağlanmalıdır. Hasta hayvanlar iyileşinceye kadar diğerlerinden ayrılmalı ve tabanı kuru bir yerde tutulmalıdır.

   Hastalıkla mücadelede temizlik önlemleri ile birlikte klinik tedavi yapılması esasına dayanmaktadır. Hastalığın başlangıcında, topallığın ilk görüldüğü anda antibiyotik uygulanması etkilidir. Yapılan araştırmalarda Bakır sülfat ile yapılan ayak banyolarına ilaveten kas içi Penisilin-streptomisin kombinasyonundan iyi sonuçlar alındığı saptanmıştır. Bunun haricinde oksitetrasiklin içeren preparatlar ile Linco-spektin kullanılabilir.

   EDİTÖR: Prof. Dr. Yusuf GÜL

   KAYNAK: Geviş Getiren Hayvanların İç Hastalıkları

 
Veteriner.CC

Copyright © 2007 - 2021 Veteriner.CC®
Her Hakkı Saklıdır - All right reserved