Veteriner.CC
 Ana Sayfa Hastalıklar Delibaş Hastalığı (Coenurus Cerebralis)
 

Hastalıklar

Veteriner.CC Hastalıklar
 1. Abomazum Deplasmanları Yeni içerik
 2. Abomazum Ülseri Yeni içerik
 3. Agalaksia
 4. Akut Metritis (Rahim İltihabı) Yeni içerik
 5. Akut rumen asidozu
 6. Apityalismus
 7. Bakteriyel Böbrek hastalığı
 8. Basit İndigesyon Yeni içerik
 9. Brucellozis
 10. Botulismus
 11. B.S.E. (Deli Dana Hastalığı)
 12. Buzağı ishalleri
 13. Cryptosporodiosis
 14. Coryza gangrenosa bovum (CGB)
 15. Çiçek Hastalığı
 16. Delibaş Hastalığı (Coenurus Cerebralis) Yeni içerik
 17. Dil Hastalıkları
 18. Diş Hastalıkları
 19. Domuz Gribi
 20. EHD - Geyik Hastalığı
 21. Ektima Yeni içerik
 22. Enterotoksemi
 23. Farengitis
 24. Gebelik Toksemisi Yeni içerik
 25. Hipokalsemi (Süt Humması) Yeni içerik
 26. Kara Hastalık
 27. Keçi ciğer ağrısı
 28. Ketozis Yeni içerik
 29. Kıl Dökülmesi Yeni içerik
 30. Kızıl ağız hastalığı (Yersiniosis)
 31. Kronik rumen asidozu
 32. Kuduz (Rabies)
 33. Kurşun Zehirlenmesi (Plumbism)
 34. Listeriozis
 35. LSD
 36. Mantar (Darmatomikozis) Yeni içerik
 37. Mastitis Yeni içerik
 38. Mavi Dil Hastalığı (Bluetongue)
 39. Nokra (Hypodermosis) Yeni içerik
 40. Omasum konstipasyonu
 41. Oestrus ovis (Burun Kurdu) Yeni içerik
 42. Ön Mide Hastalıkları
 43. Özefagus daralması
 44. Özefagus genişlemesi
 45. Özefagus spazmı
 46. Özefagus tıkanması
 47. Özefagus yangısı
 48. Pika Yeni içerik
 49. Piyeten
 50. Pityalismus
 51. Pneumoni (Akciğer Enfeksiyonu) Yeni içerik
 52. RPT
 53. Rumen Timpanisi Yeni içerik
 54. Siğil (Kutan Papillamatoz) Yeni içerik
 55. Stomatitis
 56. Şap
 57. Şarbon (Antrax)
 58. Tetanoz
 59. Toxoplasmosis
 60. Tüberküloz
 61. Tükrük bezinin yangısı
 62. Tükrük taşı
 63. Üç gün Hastalığı
 64. Yanıkara
 65. Yutak hastalıkları
 66. Yün Yeme Hastalığı Yeni içerik

COENURUS CEREBRALİS (DELİBAŞ HASTALIĞI)

   Polycephalus multiceps adlı köpek tenyasının larva şekillerinin meydana getirdiği bir hastalıktır. Larva dönemindeki tenyanın adı coenurus celebralis’tir. Bu nedenle hastalık coenuriasis olarak adlandırılır. Hastalık koyun, keçi, sığır, at, vahşi ruminantlar ve bazen insanlarda görülür. Coenurus’a hayvanlar arasında en çok koyunlar duyarlıdır. Koyunlarda yaptığı hastalığa ‘’DELİBAŞ’’ hastalığı adı verilir.

   Etiyolojisi, Epidemiyolojisi ve Patogenez:

   Ölen ve ya kesilen coenuruslu hayvanların beyinlerini yiyen köpeklerin daha az olarakta tilki ve kurtların bağırsaklarında olgun tenyalar meydana gelir. Köpeklerin gaitalarıyla meraya saçılan tenya yumurtaları merada otlayan koyunlar tarından otlarla birlikte alınır. Duedonumda yumurtadan çıkan larvalar bağırsak mukozasını geçerek kan dolaşımına dahil olur ve vücuda dağılır. Bu larvalardan sadece merkezi sinir sistemine ( özellikle beyin ve omuriliğe ) ulaşanlar gelişme şansı bulurlar. Organizmanın diğer bölgelerine gidenler kısa sürede ölmektedir. Beyine yerleşen larvalar burada gelişmelerine devam ederek içerisinde çok sayıda onchoper ihtiva eden keseler meydana getirirler. Gittikçe büyüyen kese beyin dokusuna basınç yaparak onu atrofiye uğratır. Coenurus yavaş gelişen bir larva olup enfeksiyondan ancak 6-8 ay sonra azami büyüklüğünü almaktadır. Coenurus celebralis genellikle beyin ventrikuluslarına, bazen hemispherler arasına, en çok ise hemispherle cerebellum arasına yerleşmektedir.

   Merkezi sinir sistemindeki lezyonlar 3 ayrı patojenik mekanizmanın sonucu olarak ortaya çıkabilir.

 • Encephalitisle sonuçlanan çok sayıda olgunlaşmamış tenyanın merkezi sinir sistemine invazyonu

 • Serebrospinal sıvının drenajının engellenmesi

 • Beyin içi basıncı artıran büyük beyin kistlerinin gelişimi

   Bu etkiler sonucu beyinde basınç atrofileri ve nekroz gelişir. Böylece hastalığın klinik belirtileri ortaya çıkar.

   Semptomlar:

   Hastalığın ilk klinik belirtileri invazyondan 3-4 hafta sonra başlar. Hayvanda durgunluk, sürünün gerisinde kalma, sağa sola koşma, anlamsız hareketler, diş gıcırdatma gibi davranış bozuklukları görülür. Bu dönem yumurtadan çıkan larvaların beyin içersindeki göç dönemidir. Birkaç gün sonra bu semptomlar kaybolur. Bazı hastalar bu dönemde ölebilir. Tanısı zor olan bu devreden sonra hastalar 3-5 ay kadar normal görünürler. Bu dönem boyunca beyine yerleşen kist büyür ve beyine yaptığı basınç sonucu tipik klinik belirtiler ortaya çıkar. En karakteristik klinik bulgular invazyondan 2-7 ay sonra oluşan lokomotor semptomlardır. Bu dönemde durgunluk, yürümede düzensizlik, sürünün gerisinde kalma, amourosis, başın kistin geliştiği tarafa doğru eğik tutulması, başı zaman zaman duvara ve yere dayama, yemi ağızda unutma, çiğnemede düzensizlik, yürütüldüğü zaman daire çizecek şekilde yürüme gibi semptomlar oluşur.

   Beyin üzerindeki kistler hiperestezi, diş gıcırtısı, salivasyon ve konvülzyon, cerebellumdaki kistler denge bozuklukları, medulla spinalisin bel bölgesindeki kistler ise arka ekstremiteler ve pelvis organlarında felçlere neden olurlar. Sinirsel belirtiler giderek daha belirgin hale gelir. Bu dönem 1-1.5 ay sürebilir. Hasta hayvanların %90’ından fazlası zayıflama, kuvvetten düşme ve ilerleyen felçler yüzünden ölürler.

   Diagnoz:

   Klinik semptomlar coenurosis süphesi doğurur. Sinirsel semptomların yaşlı hayvanlarda görülmemesine karşın, o yıl ilk kez meraya çıkmış olan kuzularda ve oğlaklarda görülmesi bu süpheyi kuvvetlendirir. Hasta kuzuların birkaç kez döndürüldükten sonra serbest bırakıldığında bir süre daha dönmeye devam etmeleri teşhiste önemli bir bulgudur. Kesin teşhis otopside kisti görmekle konur.

   Proflaksi:

   Hastalığın kontrolü için çoban köpeklerine sistemik olarak tenya tedavisi uygulamak ve kesilen koyunların başlarının köpeklere yedirilmemesi gerekir.

   Tedavi:

   Veteriner Hekiminize danışınız!

   Derleyen: Veteriner Hekim Tolga GÜNDÜZ

   Kaynak:

 • Prof. Dr. Yusuf GÜL (Geviş Getiren Hayvanların İç Hastalıkları)

 
Veteriner.CC

Copyright © 2007 - 2021 Veteriner.CC®
Her Hakkı Saklıdır - All right reserved