Veteriner.CC
 Ana Sayfa Hastalıklar Özefagus genişlemesi
 

Hastalıklar

Veteriner.CC Hastalıklar
 1. Abomazum Deplasmanları Yeni içerik
 2. Abomazum Ülseri Yeni içerik
 3. Agalaksia
 4. Akut Metritis (Rahim İltihabı) Yeni içerik
 5. Akut rumen asidozu
 6. Apityalismus
 7. Bakteriyel Böbrek hastalığı
 8. Basit İndigesyon Yeni içerik
 9. Brucellozis
 10. Botulismus
 11. B.S.E. (Deli Dana Hastalığı)
 12. Buzağı ishalleri
 13. Cryptosporodiosis
 14. Coryza gangrenosa bovum (CGB)
 15. Çiçek Hastalığı
 16. Delibaş Hastalığı (Coenurus Cerebralis) Yeni içerik
 17. Dil Hastalıkları
 18. Diş Hastalıkları
 19. Domuz Gribi
 20. EHD - Geyik Hastalığı
 21. Ektima Yeni içerik
 22. Enterotoksemi
 23. Farengitis
 24. Gebelik Toksemisi Yeni içerik
 25. Hipokalsemi (Süt Humması) Yeni içerik
 26. Kara Hastalık
 27. Keçi ciğer ağrısı
 28. Ketozis Yeni içerik
 29. Kıl Dökülmesi Yeni içerik
 30. Kızıl ağız hastalığı (Yersiniosis)
 31. Kronik rumen asidozu
 32. Kuduz (Rabies)
 33. Kurşun Zehirlenmesi (Plumbism)
 34. Listeriozis
 35. LSD
 36. Mantar (Darmatomikozis) Yeni içerik
 37. Mastitis Yeni içerik
 38. Mavi Dil Hastalığı (Bluetongue)
 39. Nokra (Hypodermosis) Yeni içerik
 40. Omasum konstipasyonu
 41. Oestrus ovis (Burun Kurdu) Yeni içerik
 42. Ön Mide Hastalıkları
 43. Özefagus daralması
 44. Özefagus genişlemesi
 45. Özefagus spazmı
 46. Özefagus tıkanması
 47. Özefagus yangısı
 48. Pika Yeni içerik
 49. Piyeten
 50. Pityalismus
 51. Pneumoni (Akciğer Enfeksiyonu) Yeni içerik
 52. RPT
 53. Rumen Timpanisi Yeni içerik
 54. Siğil (Kutan Papillamatoz) Yeni içerik
 55. Stomatitis
 56. Şap
 57. Şarbon (Antrax)
 58. Tetanoz
 59. Toxoplasmosis
 60. Tüberküloz
 61. Tükrük bezinin yangısı
 62. Tükrük taşı
 63. Üç gün Hastalığı
 64. Yanıkara
 65. Yutak hastalıkları
 66. Yün Yeme Hastalığı Yeni içerik

ÖZEFAGUS GENİŞLEMESİ (Dilatatio Oesophagie)

   Özefagusun bir yerinin çepeçevre genişlemesine ektazi, bir kenarının poş şeklinde genişlemesine ise diverticulum denilir.

   Etiyoloji:

   Özefagus stenozu durumlarında daralan yerin önünde gıdaların toplanması sonucu bir genişleme görülür. Özefagus tam olarak tıkandığı zaman da tıkanma yerinde akut bir genişleme görülür. Bu genişlemeler daha çok ektazilerdir. Diverticulum şeklindeki genişlemeler ise bilhassa özefagus içinden gelen basınçlar (saplanıp kalan gıda parçaları, yabancı cisimler) veya hariçteki yapışmalar sonucu özefagus duvarınının dışarıya doğru çekilmesiyle oluşur.

   Semptomlar:

   Yemlemeden sonra özefagus tıkanmasına benzer belirtiler görülür.

   Tanı:

   Anemnez ve klinik semptomlara göre konulur. Servikal dilatasyon bazı olgularda palpe edilebilir veya gözle görülebilir. Baryum kullanılarak yapılan radyografi teşhis için yararlıdır.

   Tedavi:

 • Veteriner Hekiminize danışınız!

 • Genişleyen kısmın operatif tedavisi en uygun olanıdır. Fakat sonradan skatriks oluşması ve bir stenoz gelişmesi sakıncası da vardır.

   EDİTÖR: Prof. Dr. Yusuf GÜL

   KAYNAK: Geviş Getiren Hayvanların İç Hastalıkları

 
Veteriner.CC

Copyright © 2007 - 2021 Veteriner.CC®
Her Hakkı Saklıdır - All right reserved