Veteriner.CC
 Ana Sayfa Hastalıklar Nokra (Hypodermosis)
 

Hastalıklar

Veteriner.CC Hastalıklar
 1. Abomazum Deplasmanları Yeni içerik
 2. Abomazum Ülseri Yeni içerik
 3. Agalaksia
 4. Akut Metritis (Rahim İltihabı) Yeni içerik
 5. Akut rumen asidozu
 6. Apityalismus
 7. Bakteriyel Böbrek hastalığı
 8. Basit İndigesyon Yeni içerik
 9. Brucellozis
 10. Botulismus
 11. B.S.E. (Deli Dana Hastalığı)
 12. Buzağı ishalleri
 13. Cryptosporodiosis
 14. Coryza gangrenosa bovum (CGB)
 15. Çiçek Hastalığı
 16. Delibaş Hastalığı (Coenurus Cerebralis) Yeni içerik
 17. Dil Hastalıkları
 18. Diş Hastalıkları
 19. Domuz Gribi
 20. EHD - Geyik Hastalığı
 21. Ektima Yeni içerik
 22. Enterotoksemi
 23. Farengitis
 24. Gebelik Toksemisi Yeni içerik
 25. Hipokalsemi (Süt Humması) Yeni içerik
 26. Kara Hastalık
 27. Keçi ciğer ağrısı
 28. Ketozis Yeni içerik
 29. Kıl Dökülmesi Yeni içerik
 30. Kızıl ağız hastalığı (Yersiniosis)
 31. Kronik rumen asidozu
 32. Kuduz (Rabies)
 33. Kurşun Zehirlenmesi (Plumbism)
 34. Listeriozis
 35. LSD
 36. Mantar (Darmatomikozis) Yeni içerik
 37. Mastitis Yeni içerik
 38. Mavi Dil Hastalığı (Bluetongue)
 39. Nokra (Hypodermosis) Yeni içerik
 40. Omasum konstipasyonu
 41. Oestrus ovis (Burun Kurdu) Yeni içerik
 42. Ön Mide Hastalıkları
 43. Özefagus daralması
 44. Özefagus genişlemesi
 45. Özefagus spazmı
 46. Özefagus tıkanması
 47. Özefagus yangısı
 48. Pika Yeni içerik
 49. Piyeten
 50. Pityalismus
 51. Pneumoni (Akciğer Enfeksiyonu) Yeni içerik
 52. RPT
 53. Rumen Timpanisi Yeni içerik
 54. Siğil (Kutan Papillamatoz) Yeni içerik
 55. Stomatitis
 56. Şap
 57. Şarbon (Antrax)
 58. Tetanoz
 59. Toxoplasmosis
 60. Tüberküloz
 61. Tükrük bezinin yangısı
 62. Tükrük taşı
 63. Üç gün Hastalığı
 64. Yanıkara
 65. Yutak hastalıkları
 66. Yün Yeme Hastalığı Yeni içerik

NOKRA (HYPODERMOSİS)

   Hipodermozis, hypoderma bovis tarafından meydana getirilen, sığırlarda ağır genel durum bozuklukları ve et, süt, deri gibi ekonomik kayıplara sebep olan, seyrekte olsa atlarda, koyunlarda, keçilerde ve insanlarda görülen bir hastalıktır.

   Etiyolojisi:

   Erişkin sineklerin genel görünüşleri arıya benzemektedir. Hypoderma bovis 15 mm, hypoderma lineatum 13 mm boyundadır. Abdomen sarı ve ya portakal renginde olup, ortasında siyah tüylerden oluşmuş geniş bir bant bulunmaktadır. Hypoderma larvaları 2.5-3 cm boyunda olup, deriden çıktığında kirli beyaz renktedir. Zamanla larvaların rengi kahverengiye dönüşmektedir. Hypoderma larvaları ön tarafa doğru incelmekte ve fıçıya benzemektedir. Larvalarda bulunan segmentlerin çoğunda dikenler bulunmaktadır.

   Biyolojisi:

   Erişkin sinekler yaz aylarında aktivite göstermektedir. Dişiler yumurtalarını hayvanın kılları üzerine bırakmaktadır. Birkaç gün içerisinde larvaların yumurtadan çıktıkları bildirilmiştir. Kıllardan aşağı inerekderiyi delen larvalar, göç etmeye başlamaktadır. İlk olarak diyaframa ulaşan larvalar, sonbaharın ikinci yarısından sonra kış bekleme yerlerine ulaşmaktadır. Larvaların bu dokulara ulaşmasının 4-5 ay sürdüğü bildirilmiştir. Larva-2 formuna geçen parazitler şubat ve mart aylarında tekrar göçe başlamakta ve sırt derisi altına ulaşmaktadır. Üçüncü dönem larvalar (L3) sırt derisi altında şişlikler oluşturup, deriyi delmekte ve stigmalarını dışarı çıkararak solunum yapmaktadır. Parazitlerin sırt derisi altında yaklaşık 4 hafta beklediği bildirilmiştir. Hypoderma bovis mayıs-haziran, hypoderma lineatum  nisan-mayıs aylarında toprağa düşerek pupa haline gelmektedir. 4-5 hafta sonra erişkin sinekler çıkmaya başlamakta ve 24 saat içinde çiftleşen sinekler, çiftleştikten 25-30 dakika sonra yumurtlamaktadır. Ergin sineklerin ömürleri 1-2 hafta kadardır. Hypoderma spp. Biyolojisini yaklaşık bir yılda tamamlamaktadır.

   Semptomlar:

   Hipodermozisin anafilaktik şoka, toksemiye, sentral sinir sistem bozukluklarına, özefagusun işlevsel bozukluklarına, deride apselere ve flegmonlara yol açtığı, verim kayıplarıyla birlikte derinin ekonumik değerini düşürdüğü belirtilmiştir. Hypoderma bovis çıkardığı seslerle merada otlayan hayvanlara rahatsızlık vermektedir. Paniğe kapılan hayvanlar ağaçlık ve çalılık alanlara kaçmaktadır. Bu hareketlenmeler travmalar oluşturmaktadır.

   Hypoderma bovis larvalarının spinal kanalda ölmesi sonucunda arka kısım felçleri oluşabilmektedir. Hypoderma lineatum larvalarının özefagusta sayılarının çok olması veya ölmesi sonucunda ise kanalın tıkanmasına ve meteorismusa sebep olabilmektedir. Larvaların deri altındaki sayılarının fazla olması iştahsızlığa ve verim kayıplarına  yol açabilir. L3’lerin deride oluşturduğu delikler, deri endüstrisinde telafi edilemez zararlar meydana getirmektedir.

     Profilaksi:

   Erişkin sineklere karşı insektisit emdirilmiş ayak bandları veya kulak plakaları uygulanmalıdır. Kalıcı etkili insektisitlerin arka bacaklara püskürtülmesiyle de koruma sağlanabilir. Sonbaharda ve ilkbaharda sistemik etkili ilaçların uygulanması yeni jenerasyonların oluşmasını engellemektedir. Son yıllarda in vitro koşullarda yetiştirilen larvalardan elde edilen antijen ekstratlarından rekombinant DNA aşıları elde edildiği belirtilmiştir.

   Tedavi:

   Veteriner Hekiminize danışınız!

   Derleyen: Veteriner Hekim Tolga GÜNDÜZ

   Kaynak:

 • Prof. Dr. Yusuf GÜL (Geviş Getiren Hayvanların İç Hastalıkları)

 
Veteriner.CC

Copyright © 2007 - 2021 Veteriner.CC®
Her Hakkı Saklıdır - All right reserved