Veteriner.CC
 Ana Sayfa Hastalıklar Omasum konstipasyonu
 

Hastalıklar

Veteriner.CC Hastalıklar
 1. Abomazum Deplasmanları Yeni içerik
 2. Abomazum Ülseri Yeni içerik
 3. Agalaksia
 4. Akut Metritis (Rahim İltihabı) Yeni içerik
 5. Akut rumen asidozu
 6. Apityalismus
 7. Bakteriyel Böbrek hastalığı
 8. Basit İndigesyon Yeni içerik
 9. Brucellozis
 10. Botulismus
 11. B.S.E. (Deli Dana Hastalığı)
 12. Buzağı ishalleri
 13. Cryptosporodiosis
 14. Coryza gangrenosa bovum (CGB)
 15. Çiçek Hastalığı
 16. Delibaş Hastalığı (Coenurus Cerebralis) Yeni içerik
 17. Dil Hastalıkları
 18. Diş Hastalıkları
 19. Domuz Gribi
 20. EHD - Geyik Hastalığı
 21. Ektima Yeni içerik
 22. Enterotoksemi
 23. Farengitis
 24. Gebelik Toksemisi Yeni içerik
 25. Hipokalsemi (Süt Humması) Yeni içerik
 26. Kara Hastalık
 27. Keçi ciğer ağrısı
 28. Ketozis Yeni içerik
 29. Kıl Dökülmesi Yeni içerik
 30. Kızıl ağız hastalığı (Yersiniosis)
 31. Kronik rumen asidozu
 32. Kuduz (Rabies)
 33. Kurşun Zehirlenmesi (Plumbism)
 34. Listeriozis
 35. LSD
 36. Mantar (Darmatomikozis) Yeni içerik
 37. Mastitis Yeni içerik
 38. Mavi Dil Hastalığı (Bluetongue)
 39. Nokra (Hypodermosis) Yeni içerik
 40. Omasum konstipasyonu
 41. Oestrus ovis (Burun Kurdu) Yeni içerik
 42. Ön Mide Hastalıkları
 43. Özefagus daralması
 44. Özefagus genişlemesi
 45. Özefagus spazmı
 46. Özefagus tıkanması
 47. Özefagus yangısı
 48. Pika Yeni içerik
 49. Piyeten
 50. Pityalismus
 51. Pneumoni (Akciğer Enfeksiyonu) Yeni içerik
 52. RPT
 53. Rumen Timpanisi Yeni içerik
 54. Siğil (Kutan Papillamatoz) Yeni içerik
 55. Stomatitis
 56. Şap
 57. Şarbon (Antrax)
 58. Tetanoz
 59. Toxoplasmosis
 60. Tüberküloz
 61. Tükrük bezinin yangısı
 62. Tükrük taşı
 63. Üç gün Hastalığı
 64. Yanıkara
 65. Yutak hastalıkları
 66. Yün Yeme Hastalığı Yeni içerik

OMASUM KONSTİPASYONU

   Omasum'un genişlemesi, içeriğin kerpiç gibi sertleşmesi ve omasum kontraksiyonlarının kaybolması ile karakterize bir hastalık tablosudur. Genellikle sekonder nitelliktedir. Pek çok hastalığın seyri sırasında hafif veya orta derecede omasum konstipasyonu oluşur. Ancak bu organ dışarıdan kolayca muayene edilemediği için omasum konstipasyonu çoğu kez klinik olarak  gizli kalır. Hâlbuki çeşitli nedenlerden ölen hastaların otopsilerinde en çok rastlanan bozukluklardan biride omasum konstipasyonudur. 

 Sebebleri:

   Primer omasum konstipasyonları rasyon ile ilgilidir. Pamuk tohumu kabuğu, hububat kavuzu, pirinç kavuzu, ayçiçeği kabukları, çok ince kıyılmış saman gibi boyutları küçük ve fermentasyonu zor olan odunsu maddelerce zengin  olan yem maddeleri oranının yüksek olması; rasyonun kaba elyaf bakımından çok zengin olmasına karşılık, kolay fermente olabilir karbonhidrat ve proteinler bakımından fakir olması; mineral madde ve iz elementleri noksanlıkları; Hayvan mera’da yeşil yemlerle beslenirken birden ahıra alınarak kuru yeme geçilmesi ve hayvana düzenli bir şekilde su verilmemesi gibi nedenler primer omasum konstipasyonunun hazırlayıcı nedenleridir.

   Bu nedenlerin yanısıra omasum kontraksiyonlarını olumsuz etkileyen Metabolik bozukluklar, otonom sinir sistemi bozuklukları, depresyon hali, septisemi ve toksemi gibi faktörlerde bir araya geldiğinde omasum konstipasyonu şekillenir.

   Sekonder omasum konstipasyonları, toksemi ve sepsis hallerinde ateşli enfeksiyon hastalıklarında, karaciğerin akut yangı ve dejenerasyonlarında, paralitik ileusa yol açan hastalıklarda, hipokalsemik paresis olaylarında, ketosisde, zehirlenmelerde (özellikle meşe zehirlenmesi) ve tüm organizmayı etki altına alan, ön midelerin hareketlerini azaltan bütün hastalık hallerinde ortaya çıkar.

 Hastalık belirtileri:

   Klinik belirtiler atipik değildir. İştah azalır veya tamamen kaybolur. Geviş getirme çok seyrektir veya tamamen durmuştur. Hayvan durgundur. Yatıp kalkarken inleyebilir. Şiddetli omasum konstipasyonlarında ağrı denemelerinde pozitif bulgu elde edilmesi ihtimal dışı değildir. Rumen kontraksiyonları hafiflemiş ve sayıca azalmıştır.

   Genelde en önemli şikâyet konstipasyondur. Seyrek dışkı çıkartır ve dışkı sert yumaklar halinde olup üzeri muhatlıdır.

  Tanı:

   Hastalık belirtilerinin hiç biri tipik değildir. Omasumu dışarıdan da muayene etmek mümkün olmadığı için şüphe üzerine tanı konabilir. Kesin tanı ancak laparatomi operasyonundan sonra omasumu elle palpe etmek suretiyle konabilir. Omasum büyümüş ve sertleşmiştir.

 Hastalığın seyri:

   Esas hastalığa ve konstipasyonun derecesine göre değişir.

 Sağaltım:

 • Belirtiler görüldüğü andan itibaren en yakın veteriner hekiminize danışınız!
 • Esas hastalığın sağaltımı yapılır.
 • Hayvanın önünde devamlı olarak içme suyu bulundurulur. Bol yeşil ot verilir.
 • Konstantre yem içinde ki kolay fermente olabilen besin maddeleri oranı yükseltilir. (melas ilave edilebilir)
 • Ekmek mayası(0,5kg) veya bira mayası içirilir.
 • Paranteral yollarla kalsiyum verilir.
 • Paranretal yollarla B1 vitamini enjeksiyonları yapılır.
 • Sürgüt ilaçların direkt olarak omasum üzerine etkileri olmamakla birlikte 1–2 litre sıvı vazelin ile birlikte 300-1000gram sodyum sülfat bir iki kova su içinde sonda ile verilmesi tavsiye edilebilir.

   İleri derece konstipasyonlarda yukarıdaki uygulamalarla olumlu sonuç almak çok azdır. Ancak esas hastalık sağaltılabilirse omasum konstipasyonunda düzelmesi de kolaylaşır.

   İnatçı olgularda laparatomi yaparak, masajla omasumun içeriğinin boşalmasını sağlamak ve ayrıca uzun bir lastik borunun ucuna takılı kanülü omasum içine batırıp, bu kanül yardımı ile omasum içine su ile karışık sıvı vazelin ve diğer yumuşatıcıların verilmesi tavsiye edilmiştir.

 Koruma:

   Hayvanlar yeterli ve dengeli rasyonla beslenir. Kaba elyaflı yem maddesi olarak sadece kapçık, kavuz ve ince samanın kullanılması doğru değildir. Bir miktarda iri saman, kuru ot bulunmalı, yem içine bir miktar melas veya posa ilave edilmelidir. Rasyonun enerji/protein dengesi iyi kurulmalıdır.

   EDİTÖR: Prof. Dr. Yusuf GÜL

   KAYNAK: Geviş Getiren Hayvanların İç Hastalıkları

 
Veteriner.CC

Copyright © 2007 - 2021 Veteriner.CC®
Her Hakkı Saklıdır - All right reserved